Wawel – Kopce, czyli wielka zagadka odwzorowania Zodiaku na Ziemi Harów

Jednym z naszych celów jest dogłębne wyjaśnienie zagadki związków pomiędzy czakramem Góry Wąwel (Wejścia-Wyjścia z Zaświatów czyli Weli) znanej powszechnie jako Góra/Skała Wawelska w Krakowie (Wzgórze), a systemem Kopców – boskich sanktuariów Wiary Przyrodzonej, które odtwarzają wraz z określonymi wzgórzami w okolicy Krakowa Zodiak i Kalendarz Astralny.

wawel inne ujęcie góry na kt stal pod kopiecWzgórze wawelskie – nietypowe ujęcie w kierunku Wisły (WW)

Na poniższych stronach znajdą się artykuły na ten temat lub związane tematycznie z owym dziejowym, pasjonującym śledztwem. Zapraszam wszystkich chętnych do poszukiwania materiałów i snucia teorii. Potrzebna jest burza, która pozwoli odkryć nowe fakty i związki między różnymi obiektami.

wawel-krakGóra z góry

wawel_bgGóra W  i Rzeka W… oraz Jaskinia W (bo Wejścia na Welę strzeże drak-smok Wizunas)

Wejście (Wyjście) ze szczytu Góry, przy świętej Wodzie (Świętym Źródle), przez Jaskinię Skonu – Końca (Jąt-Skonię) w głąb Ziemi , do Zaświatów poprzez Moc promieniującego czakramu, czyli ziemskiego jądra mocy, Wejście-Wyjcie na Welę – w Nawie Dziadów i Zduszów oraz w Niwy Bogów i Stworzy. Święta Taja Soło-Wian – Słowian: Taja W.

http://www.youtube.com/watch?v=RZv-dnl8rfc

Na filmie poniżej możecie zobaczyć w kadrach ponad chmurami  Las Welski i Welskie Wzgórze z Sowińcem – Kopcem Sowiego i Leleija (Lela i Polela) [1′ 00″ – 1′ 35″ – 2′ 00″], który nosi oficjalną nazwę Kopca Piłsudskiego [4′ 40″] oraz Kopcem Kosza-Przepląta na Koszym Wzgórzu Broni Słowian (oficjalnie Salwator, Wzgórze Bronisławy,  Kopiec Kościuszki [6′ 25″, 8′ 10″ – 8″15″]). Widać w wielu pięknych ujęciach Święte Krakowskie Wzgórza przynależące do Zodiaku Krakowskiego, w tym Żmijową Skałę  z postawionym na niej Klasztorem w Tyńcu [4’25”, 11’15 ” – 11′ 20″], Klasztor na Srebrnej Górze w Lesie Welskim [4′ 30″] Tyniec i Srebrną Górę w tle [5′ 55″ – 6′ 05″], a także oczywiście Wawel w wielu ujęciach i Wawelską Skałę/Wzgórze, gdzie niegdyś stał także Kopiec Welski – Welesa, Boga Zaświatów i skąd wiodła droga na Welę (do Prawi) poprzez Wawelską Jamę Smoka Wizunasa. Widać Dolinę Ojców z Psią Skałą Syriuszową i Sokolą Maczugą (Per-Przechwały-Heraklesa) [5’05” – 5″20″]. W początkowych kadrach filmu widać także sąsiadujący z Wawelem kompleks Skałka, białe zabudowania kościelne, z podwójną Tęczą-Dengą-Radugą [0’50”], gdzie znajdował się Święty Gaj i Święte Źródło (sadzawka Św. Stanisława) [także w kadrze 2’35” – 2’40”]. Mamy tutaj też liczne ujęcia Tatr widzianych z Krakowa [7’08” – 7′ 15″], jak i Babiej Góry – Góry Matki Ziemi, czyli Góry Macierzy czuwającej nad Grodem Kraka [8’00”- 8′ 10″].

http://www.youtube.com/watch?v=jSUXnJ7cgnw

Zapraszam też do przepięknych zdjęć na stronie: WWW.krzan.pl

Podziel się!