Wykaz skrótów użytych w Przypisach i Bibliografia do Księgi Tura

Quantcast

BIBLIOGRAFIA – wybrane, najważniejsze pozycje

1.  Adamczewski Jan, „Kraków od a do z”, KAW, Kraków 1992

2.  Afanasjew Aleksander, „Poeticzeskija wozzrienija Sławian na prirodu” 3 t., Moskwa 1865 -1888

3.  Afanasjew Aleksander, „Narodnyje russkije skazki” t. 1–8 , Moskwa 1957

4.  Afanasjew Aleksander, „Narodnyje russkije legiendy” wyd. pełne, Moskwa 1957

5.  Asow Aleksander, „Tajny Knigi Welesa”, AIF Print, Moskwa 2001

6.  Baranowski Bohdan, „W kręgu upiorów i wilkołaków”, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1981

7.   Białczyński Czesław, „Stworze i Zdusze”, Wydawnictwo Kraina Księżyca, Kraków 1993

8.   Białostocki Jan, „Symbole i obrazy w świecie sztuki”, PWN, Warszawa 1982

9.   Bloch Raymond, „Etruskowie”, PWN, Warszawa 1967

10. Bogatyriew Piotr, „Semiotyka kultury ludowej”, PIW, Warszawa 1979

11. Brezillon Michel, „Encyklopedia kultur pradziejowych”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1981

12. Brückner Aleksander, „Słownik etymologiczny języka polskiego”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970

13. Brückner Aleksander, „Starożytna Litwa – ludy i bogi”, Pojezierze, Olsztyn 1979

14. Brückner Aleksander, „Mitologia słowiańska i polska”, PWN, Warszawa 1985

15. „Byliny” (seria: Svod Russkogo Fol’klora) – opracowanie A. A. Gorelov, Institut Russkoj Literatury Puškinskij Dom, Sankt Petersburg 2001

16. Bystroń Jan Stanisław, „Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Rok obrzędowy”, PIW, Warszawa 1976

17. Bystroń Jan Stanisław, „Słowiańskie obrzędy rodzinne”, Kraków, 1916.

18. Cepik Jerzy, „Jak człowiek stworzył bogów”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985

19. Chanpetie de la Saussaye P.D., „Historya religij”, Towarzystwo Akcydensowe S. Olgebranda Synów, Warszawa 1918

20. Chodakowski Zorian Dołęga, „O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem”, 1835

21. Ciołek Tadeusz, Olędzki Jacek, Zadrożyńska Anna, „Wyrzeczysko – o świętowaniu w Polsce”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976

22. Cirlot Juan Eduardo, „Słownik symboli”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000

23. Cotterell Arthur, „Słownik mitów świata”, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1993

24.  Čajkanovič Veselin, „Mit i religia u Srba”, Izdanije SKZ, Belgrad 1973

25. Dekowski Jan Piotr, „Strzygi i topieluchy – opowieści sieradzkie”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza , Warszawa 1987

26. „Den sanna historien om Vandalerna”, Museum Vandalorum- Fälth&Hässler, Värnamo 2001

27. Derwich Marek, CetwińskI Marek, „Herby, legendy, dawne mity” KAW, Wrocław 1989

28. Djuklianin Pop, „Historia Królestwa Słowian”, www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2004

29. Długosz Jan, „Roczniki, czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego” księga III-XII, edycja komputerowa: www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2004

30. Drda Jan, „Bajki czeskie”, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1983

31. DRABINA Jan, „Religie na ziemiach Polski i Litwy w średniowieczu”, Kraków 1989

32 DUMEZIL Georges, „Na tropie Indoeuropejczyków – Mity i…”, PWN, Warszawa 1996

33. „Edda poetycka” przekład Apolonia Załuska-Stromberg, Ossolineum, Wrocław 1986

34. Eliade Mircea, „Historia wierzeń i idei religijnych”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988

35. Eliade Mircea, „Traktat o historii religii”, Wydawnictwo Opus, Łódź 1993

36. Einhard, „Życie Karola Wielkiego”, www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2002

37. Feuerstein Georg, „Na początku była liczba”, Limbus, Bydgoszcz 1995

38. Firlet Elżbieta Maria, „Smocza jama na Wawelu”, Uniwersitas Kraków 1996

39. FISCHER Adam, „Etnografia słowiańska” – Zeszyt 1 „Połabianie”, Lwów 1932 – 1934

40. Frosterud Lars, Pol Jan, „Om fornnordisk mytologi”, PM-Bokfoerlag, Gamleby 1993

41. Frazer James George, „Złota gałąź”, PIW, Warszawa 1962

42. Gall Anonim, „Kronika”, edycja komputerowa: www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2003

43. Gąssowski Jerzy, „Mitologia Celtów”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979

44. GĄSSOWSKI Jerzy, Dzieje i kultura dawnych Słowian”, PZWS, Warszawa 1964

45. Gierlach Bogusław, „Świt Mazowsza” – Iskry, Warszawa 1984

46. Gierlach Bogusław, „Sanktuaria słowiańskie”, Iskry, Warszawa 1980

47. Gierlach Bogusław, „Początki chrześcijaństwa w Polsce”, Iskry, Warszawa 1988

48. Gieysztor Aleksander, „Mitologia Słowian”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

49. Gloger Zygmunt, „Encyklopedia Staropolska”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1958

50. Gloger Zygmunt, „Rok Polski w życiu, tradycji i pieśni”, Jan Fiszer, Warszawa 1900

51. Głosik Jerzy, „W kręgu Świętowita”, KAW, Warszawa 1979

52. Godłowski Kazimierz, „Pierwotne siedziby Słowian”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000

53. Gottschalk Herbert, „Lexikon der Mythologie“, Monachium 1979

54. GRAMATYK Saxo – patrz SAXO

55. Graves Robert, „Mity greckie”, PIW, Warszawa 1968

56. Gross Rudolf, „Farbsymbolik im Wandel der Jahrtausende”, Econ Verlag GmbH, Dusseldorf und Wien 1981

57. Hajduk Mikołaj, „Białowieskie opowieści”, KAW, Białystok 1990

58. Helmold, „Kronika Słowian” w tłumaczeniu Kazimierza Limana, edycja komputerowa: www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2003

59. Hensel Witold, „Polska starożytna”, Ossolineum, Wrocław 1988

60. Herodot, „Dzieje” – w przekładzie Seweryna Hammera, 1959, www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2004

61. JAGIČ Vatroslav, „Mythologische Skizzen”, Berlin

62. Jakubowski Stanislaw, „Bogowie Słowian”, Kraków 1933

63. Jasienica Paweł „Słowiański rodowód” PIW, Warszawa 1978

64. Jasienica Paweł „Polska Piastów”, PIW, Warszawa 1957

65. Jasienica Paweł „Polska Jagiellonów”, PIW, Warszawa 1957

66. JEDYNAK Stanisław „Niewygodne tematy”, Instytut Wydawniczy Daimonion, Lublin 1993

67. Jirasek Alojzy „Stare podania czeskie”, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1989

68. Jodełka Tomasz „Polskie baśnie ludowe”, PIW, Warszawa 1956

69. Jodełka-Burzecki Tomasz „Baśnie polskie”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985

70. Kadłubek Wincenty „Kronika polska”, www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2002

71. KARWOT Edward „Katalog magii Rudolfa z Rud”, Ossolineum, Wrocław 1955,

72. „Kronikarze czescy – Kanonik Wyszehradzki – Mnich Sazawski”, www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2003

73. Kempiński Andrzej M. „Słownik Mitologii Ludów Indoeuropejskich”, kantor Wydawniczy SAWW, Poznań 1993

74. Klemensiewicz Zenon „Historia języka polskiego”, PWN, Warszawa 1985

75. Knappert Jan „Mitologia Indii”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1996

76. „Knytlingasaga”, Jens Peter Aegidius, Kopenhaga 1977

77. KOLBERG Oskar „Lud“ t.1 – 65, LSW, Warszawa 1962 – 1972

78. Kosman Marceli „Pierwotna Litwa – mity, legendy, fakty”, Iskry, Warszawa 1989

79. „Kosmasa Kronika Czechów” – opracowanie Maria Wojciechowska, Warszawa 1968, edycja komputerowa: www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2004

80. Kostyrko Anna „Podania i legendy polskie”, Nasza Księgarnia, Warszawa 1960

81. Kośko Maria Magdalena „Mitologia ludów Syberii”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1990

82. Kracik Jan, Rożek Michał „Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986

83. „Księga Przemian” – tłumaczenie Oskar Sobański, KAW, Warszawa 1990

84. Kulisič Spiro, Petrovič Petar Z., Pantelič Nikola. „Srpski mitoloski rečnik”,Etnografski Institut, Belgrad 1998.

85. ”Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej”, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Krakowie, Kraków 1996

86. Kunstler Mieczysław J. „Mitologia Chińska”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985

87. Labuda Gerard „Źródła objaśniające początki państwa polskiego –Źródła nordyckie: „Chorografia Orozjusza w anglosaskim przekładzie króla Alfreda” www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2004

88. Leach Marjorie „Uniwersalny leksykon bóstw”, Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań 1992

89. Lehr-Spławiński Tadeusz „Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1954

90. LELEWEL Joachim, „Cześć bałwochwalcom Słowian i Polski”, 1857

91.  Lewicka-Kowalska Hanna „Wątki kosmogoniczne we wschodniosłowiańskiej i polskiej pieśni ludowej”, Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta litteraria, VII, Wrocław 1981

92. Lorentz Fryderyk – „Gramatyka Pomorska” 1927 – 37, Komitet Językoznawczy PAN, Wrocław 1958 – 68

93. Łowmiański Henryk „Początki Polski”, PWN, Warszawa, 1964

94. Łowmiański Henryk „Religia Słowian i jej upadek”, PWN, Warszawa 1986

95. Łozko Halina „Rodzima wiara ukraińska”, Wydawnictwo Toporzeł, Wrocław 1997

96. Machal A., „Nakres slovanskeho bajeslom”, Praga 1891

97. Malý Miloš „Baśnie Bałtyckie”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1992

98. „Mały słownik kultury dawnych Słowian”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988

99. MANNHARDT W., „Lettisch-preussische Gőtterslehre“, Ryga 1936

100. Margul Tadeusz „Jak umierały religie”, Książka i Wiedza, Warszawa 1983

101. Margul Tadeusz „Mity z pięciu części świata”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989

102. Mierzyński Antoni „Romowe” – Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1899

103. Mierzyński Antoni „Źródła do mitologii litewskiej” (cz. 1, od Tacyta do końca XIl w.; cz. II, wiek XIV i XV), Warszawa 1892 i 1898

104. Moszyński Kazimierz „Kultura ludowa Słowian”, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1929

105. Müller Adriaan von, „Slawen und Deutsche zwischen Elbe und Oder“, Berlin 1983,

106. Nawrocki Aleksander „Szamanizm i Węgrzy”, Iskry, Warszawa 1988

107. Nemenyi Geza v., „Mythologie der Wenden“, Berlin o.J., 1995

108. NEPOS Korneliusz, „Żywoty wybitnych mężów”, www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2003

109.  Nestor, „Powieść minionych lat”, www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2004

110. . NIEDERLE Lubor, „Zivot starych Slovanu“, Praga 1910.

111. NIEDERLE Lubor ”Starożytności słowiańskie” (Slav antiquities), tłumaczenie Ksawery Chamiec, Warszawa 1907

112. NIEDERLE Lubor, „Slovanski Svet”, Praga, 1910

113. Nikołajewa N. A., Safronow N. A., „Istoki slavjanskoj i ewrazijskoj mifołogii”, Moskwa 1999

114. Okulicz-Kozaryn Alicja, „Dzieje Prusów”, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1997

115. „Orbis Terrarium Antiquus – ab alb. Van Kampen“, VEB Hermann Haack, Gotha 1888

116. Orłoń Marian, Tyszkiewicz Jan, „Legendy i podania polskie”, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 1986

117. Paszkiewicz Henryk, „Początki Rusi”, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1996

118. Pawlak Anna, ”Folklor Serbołużyczan”, Bractwo Rycerskie Zielonej Góry, Zielona Góra 2003-2004 – www.mbp.glogow.pl/~bractwozg/serboluzyczanie.htm

119. Pełka Leonard, „Polska demonologia ludowa”Iskry, Warszawa 1987

120. Piekarczyk Stanisław, „Mitologia germańska”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1979

121. Piwiński Ryszard, „Mitologia Arabów”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989

122. Popko Maciej, „Wierzenia ludów starożytnej Azji Mniejszej” MAW, Warszawa 1989

123. Porębska-Kubik Elżbieta, „Przy drogach, wśród pól, w kolekcjach” – informator o sztuce ludowej w okolicach Krajkowa, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Kraków 1995

124. Powierski Jan, „Najdawniejsze nazwy etniczne z terenu Prus i niektórych obszarów sąsiednich” KMW 1965, nr 2 (88)

125. „Pradzieje ziem polskich” – pod redakcją Jerzego Kmiecińskiego, PWN, Warszawa- Łódź 1989

126. Prokop z Cezarei, „Historia sekretna”, www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2002

127. Roczniki Muzeum Etnograficznego w Krakowie t. VI – XII, Kraków 1976-1995

128. Rożek Michał, „Mistyczny Kraków”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991

129. Roszko Janusz, „Kolebka Siemowita”, Iskry, Warszawa  1974

130. SAXO Gramatyk, „Gesta Danorum” w: „Słowiańszczyzna w Europie Średniowiecznej”, Księga ku czci prof. L. Leciejewicza, t. 1, Wrocław 1996 oraz w edycji Holdera

131. „Sejm piekielny : satyra obyczajowa (1622 r.)”, Akademia Umiejętności (nr 45), Kraków 1903.

132. SIENIAWSKI E., „Dzieje Słowian Północno-Zachodnich”, Gniezno 1881

133. Składankowa Maria, „Mitologia Iranu”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989

134. Sławski Franciszek, „Słownik etymologiczny języka polskiego”, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Kraków 1952-1979

135. „Słownik folkloru polskiego” redakcja Juliana Krzyżanowskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965

136. „Słownik mitologii hinduskiej” – Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1994

137. Słupecki Leszek Paweł, „Wilkołactwo”, Iskry, Warszawa 1987

138. „Słownik Starożytności Słowiańskich” tom 1 – 8, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1961-1996

139. Starowolski Szymon, „Polska, albo opisanie położenia Królestwa Polskiego”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976

140. Stefański Lech Emfazy, „Wyrocznia Słowiańska – Magiczny krąg Świętowita”,Athanor, Warszawa 1993

141. Strzelczyk Jerzy, „Wandalowie i ich afrykańskie państwo”, PIW, Warszawa 1992

142. Strzelczyk Jerzy, „Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian”, Rebis, Poznań 1998

143. Suchocki Jerzy, „Mitologia bałtyjska”, Warszawa 1991

144. „Swjato-russkije wiedy – Kniga Koljady” wybór A. I. Asow, Izdatielstwo Torgowyj Dom Fair-Press, Moskwa 2001

145. SZAFARZYK Paweł Józef, “Słowiańskie starożytności”, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2003

146. Szafrański Włodzimierz, „Pradzieje religii w Polsce”, Iskry, Warszawa 1979

147. Szafrański Włodzimierz, „Prahistoria religii na ziemiach polskich”, Wydawnictwo PAN Wrocław, 1987

148. Szafrański Włodzimierz, „Religia Bałtów”, Warszawa 1968

149. Szyc Joachim autor „Słowiańscy Bogowie” 1865

150. „Świat Baśni, Legend i Mitów. Mityczne stwory”, Warszawa 1992

151. Tacyt Publius Cornelius, „Germania” – w przekładzie Adama Naruszewicza, Edycya Tadeusza Mostowskiego, Warszawa 1804, edycja komputerowa: www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2004

152. Tacyt Publius Cornelius Tacyt, „Dzieje”, edycja komputerowa: www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2004

153. Thietmar, „Kronika biskupa Merseburskiego Thietmara”,www.zrodlahistoryczne.prv.pl, 2002

154. . Tokariew S. A „Mify narodow mira”, Sowietskaja Encikłopedija, Moskwa 1987

155. Tomicki Ryszard, „Słowiański mit kosmogoniczny”, Etnografia Polska, t. XX, z.1, 1976,

156. TOMICKA Joanna, TOMICKI Ryszard, „Drzewo życia”, Białystok 1975

157. ToporoV Vladimir, „Wokół rekonstrukcji mitu o jaju kosmicznym” (na podstawie baśni rosyjskich), [w:] Semiotyka kultury, Warszawa 1975

158. ToporoV  Vladimir, „Prusskij jazyk”, Moskwa 1975-1984

159. ToporoV Vladimir, „Jajco mirowoje” [w] Mify narodow mira, t. 2, Moskwa 1988

160. „Tybetańska Księga Umarłych” – opracowanie Ireneusza Kani, Oficyna Literacka, Kraków 1991

161. Uspieński Borys A., „Kult Św. Mikołaja na Rusi”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1985

162. VANA Zdenek, „Mythologie und Götterwelt der slawischen Völker“, Stuttgart 1992

163. Vulcanescu Romulus, „Kolumna niebios”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979

164. Waklinow Stanczo, „Kultura starobułgarska”, PIW, Warszawa 1984

165. WANIEK Henryk, „Hermes w Górach Śląskich”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1994

166. WOJTANEK Adam, „Joga i dawni Słowianie” – seria: Wiedza o Bogu, „Odwieczna mądrość – Śri Vidya”, 1995

167. Wróbel Zdzisław, „Erotyzm w religiach świata”, Wydawnictwo Krzewienia Kultury Świeckiej, Łódź 1990

168. Wyrozumski Jerzy, „Dzieje Krakowa” tom 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992

169. Zmorski Roman, „Podania i baśnie ludu”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1956

170. Zeszyty Łużyckie I-XXXIX, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991-2004

Wykaz skrótów użytych w przypisach:

ESP                 Z. Gloger Encyklopedia staropolska

KLS                K. Muszyński Kultura ludowa Słowian

MNM              Mity narodow mira pod redakcją S.A. Tokariewa

MIPS              A. Brückner Mitologia słowiańska i polska

MSKDS          Mały słownik kultury dawnych Słowian

PP                   H. Łowmiański Początki Polski

RSU                H. Łowmiański Religia Słowian i jej upadek

SEB                A. Brückner Słownik etymologiczny

SES                 F. Sławski Słownik etymologiczny

SFP                 Słownik folkloru polskiego

SLLB              A. Brückner Starożytna Litwa – ludy i bogi

SMLIE           A. M. Kępiński Słownik mitologii ludów indoeuropejskich

SMR               Š. Kulišič, P. Petrovič, N. Pantelič Serbski mitolški rečnik

SSS                 Słownik starożytności słowiańskich

Podziel się!