Tom I – Księga Tura

Księga Tura

Księga Tura

Tutaj – w tym dziale na podstronach – będzie udostępniana w obszernych fragmentach Księga Tura w e-wydaniu Wydawnictwa Kraina Księżyca.
Księga Tura związana jest z czertą Początku, Czertą Narodzin czyli Czertą 6, co odzwierciedla relief przypisany do tej księgi, który prezentujemy poniżej.
Poniżej informacja o treści Pierwszego Tomu Czwórksięgu Wiary Przyrod(zone)y, czyli Spis Taj Księgi Tura:

Relief głowy

Spis treści Księgi Tura

O Księdze Tura 5

Wykaz skrótów użytych w Przypisach 7

Relief głowy

TAJA PIERWSZA – O poczęciu Świata i Trzech Rzeczach Pierwszych,

czyli Kaukach, Kirach i Jednogłowych, oraz o Czwartym Dziele Swąta

według zachodnich Wędów obrzędu kątyny witowskiej i przekazów

z Winety, a także tradycji wschodnich Budynów obrzędu kątyny w Gleniu

i podań znad Danapru 9

O Pierwnicy−Niebycie i poczęciu Swąta 11

Światłowiłt i Nica 11

O pierworodnych synach Światłowiłta z Nicą 12

Pierwsza z Rzeczy Pierwszych – Pierwszy Dział 12

Światłoświat i Strąprza−Wspóra 13

O Kirach i Nicy, czyli Drugi Dział – Druga z Rzeczy Pierwszych 14

Prąt Światłoświatowy zanurzony w Głąb 14

O gwiezdnych dworach bogów Kiru 15

Buła−Była−Byta 16

Głązowie i Ludzie (według podania kątyn Budynów i Nurów) 17

Czwarta Rzecz i Czwarty Dział, czyli o Ludziach (według podań

kątyn Wądów i Lęgów) 17

Ostateczny podział świata 18

Przypisy 20

Relief głowy

TAJA DRUGA – O rodzie Ażdahów−Spętów, czyli o Smokach i Żmijach−Żnujach,

oraz o rodzie Światłogońców−Kuniczów

według Sorbów znad Gopła, a także obrzędu kątyn Nurów z Caroduny

i Stradowa oraz podań wschodnich Wątów−Antów znad Morza Ciemnego 31

Narodziny Ażdahów 33

O przyrodzeniu Spętów i o ich mianach 34

Tarło Ażdahów i ich dzieci Ażdahory – Małe Smoki i Mali Żmijowie 35

Wygląd Żmijów−Żnujów 36

Wygląd Smoków 37

Ażdahy i ludzie 37

O Światłogońcach według kątyny caroduńskiej 38

Wygląd Światłogońców oraz słowo o Żar Ptakach welańskich

i niebieskich Inogach 39

Słowo o świecie pchniętym w ruch Drugim Dziełem Swąta 40

Światłogońce i Ludzie 40

O różnych nazwaniach rodu Światłogońców 42

Przypisy 43

Relief głowy

TAJA TRZECIA – O Zniczach, Buncie Dziesięciu synów Boga Bogów,

ich upadku i odrodzeniu w Umorach−Straszach, zwanych Orłami Weli

według zinisów ludu Istów (Aistów) z Romowego nad Pregołą, nawęzników

plemienia Osów z kątyny osowskiej i podań guślarzy ludu Mazów z Kołbieli 49

Słowo o iście Zniczów – według kątyny Istów w Romowem 51

Zniczowie oglądają przyszły świat 51

Bunt Zniczów 52

Upadek Zniczów i Nicy według guślarzy Osów i Mazów 53

O Umorach−Straszach czyli Orłach Welańskich 54

Miana Umorów i ich wygląd 55

Nowe nadziały Niw po Ubogach (upadłych bogach) 56

Przypisy 58

Relief głowy

TAJA CZWARTA – Wojna o Bułę, czyli o Trzecim Dziale, narodzinach bogów

Żywiołów i Mocy, ich rozmnożeniu oraz o bitwie o Ziemię, Welę i Niebiosy

według wieszczek z kościoła Wądy w Mogile nad Wisłą, w Ziemicy Mogilanów,

i podań guślarzy kątyny Matki Ziemi w Sierdzu, w Ziemicy Ląchskiej,

czyli na podstawie wierzeń Wschodnich Lęgów 67

Z Buły−Byty rodzi się Ziemia, Wela−Zaświaty i Niebiosy 69

Narodziny bogów Żywiołów i bogów Mocy 71

Słowo o przemyślności Swąta i mądrym ułożeniu Świata 72

Bitwa o Ziemię między Żywiołami 72

Dwie opowieści o narodzinach Watry 73

Bitwa o Górę Trzygław 74

Śląkwa i jej chmurne suknie 75

Narodziny Swarożyca i jego dziewięciu braci 75

Zabicie dziewięciu synów Dabogi i ocalenie Swarożyca według podania

tobalarów Drzewian z Węziny i Swaideła 76

Równowaga między Żywiołami na Ziemi 78

Słowo o świętych wodach i świętych górach Ziemi

przeznaczonych ku czci bogów 78

Słowo o ukształceniu Weli 80

Bitwa o Welę między Mocarzami (Mogtami) 80

Bitwa o Niebiosy między Ażdahami, Światłogońcami

oraz Żywiołami i Mocarzami 81

Przypisy 84

Relief głowy

TAJA PIĄTA – O narodzeniu Potworów, ich bitwie o Niebo, Welę i Ziemię,

o zabiciu Potworów i powołaniu do bytu Przedstworzów oraz nadaniu bogom Taj

według wołchwów kapiszty Rosi pod Biełogorodem nad Dnieprzem

w ziemscy Rosomonów, słów kołoduna Jura z uroczyska Biełyje Bogi

w ziemicy plemiennej Wiatyczów z ludu Burów oraz zinisów plemienia

Kurów z ludu Istów chromu w Apuolu 93

Narodziny Potworów 95

Przy Dziewięciu Ogniskach 95

Słowo o Pożarze 96

Z czego powstały Potwory 97

Kłótnia Porusza z Połozem 98

Bitwa Poskrudy, Porusza i Poczwary, czyli Paskudy, Światogora i Sołowieja,

o Ziemię 99

Podstęp Białobogi wobec Porusza−Światogora 100

Bitwa Połoza, Ponicza i Pokłona, czyli Wyrwijedlicy, Chryi i Jarzca, o Welę 101

Bitwa Pogroma, Pożary i Poczara o Niebo 102

Poczar uśmierca dzieci Chorsa, a Pożara dzieci Swaroga

– według podania mików z Lipska i Kopanicy 103

O zabiciu Potworów i gdzie zostały ukryte ich głowy 104

Słowo o śmierci Światogora−Porusza – według wołchwów

z kapiszty Rodżany w Rodni 105

Skąd się wzięli Przedstworze 106

Zakończenie Wojny o Bułę – nadanie bogom Taj przez Swąta 108

Zakopanie Taj 109

Przypisy 111

Relief głowy

TAJA SZÓSTA – O tym, jak Swąt doprowadził Czarnogłowa i Białobogę

do pomnożenia oraz o Żywiołach, Mocach, ich tytułach, atrybutach

i innych mianach

według witungów arkońskiej świątyni Swąta ze Świętej Wyspy Rui,

wajdelotów z uroczyska Szwintoroga nad Wiliją oraz podań weidełtojsów

ze świątyni Swaistiksa w Truso, w ziemicy Brusów z ludu Istów 117

Słowo o Białobodze i Czarnogłowie 119

Podstęp Swąta 119

Dzięgle rodzą Swątowe wnuki 120

Obrócenie Weli i przysięga Dzięgli 121

Dalsze narodziny 121

Przynależność Żywiołów i Mocarzy−Mogtów do tumów i trzemów 121

Słowo o tytułach, wtórych mianach i znakach Dużych Żywiołów

i Dużych Mocy 122

Przypisy 129

Relief głowy

TAJA SIÓDMA – Słowo o Drzewie Drzew i o czterech obliczach Swąta oraz

o jego piątej postaci. Słowo o trzech obliczach Kauków, podwójnym obliczu

Kirów oraz o czasie Ziemi, Weli i Nieba

według mików plemienia Wądletów z Czerwiszcza i Mogilska oraz podań

wieszczek z Gardźca na świętej Rui, z grodu Kruków i kapiszty zakrzowskiej

w uroczysku Świętoborze, jak również wołchwów z Turowa nad Prypecią

w Ziemicy Budynów 155

Słowo o Drzewie Świata, Nieba, Ziemi i Życia, czyli o Drzewie Drzew 157

Słowo o czterech obliczach Swąta i jego piątej postaci 159

Słowo o trzech obliczach Kauków−Dzięgli – według gardziców świątyń rujańskich

i wołchwów turowskich 164

Słowo o podwójnym obliczu Kirów−Godów oraz o czasie Ziemi, Weli i Nieba 166

Przypisy 168

Relief głowy

TAJA ÓSMA – O Świecie narodzonym z Boga Bogów, Ludziach powstałych

z Potwora Porusza i o ważnym rodzie Gałęzów

według lędziańskich guślarzy z Łężna, wejunasów plemienia Stawanów

z Tękit oraz sredeckiej kapiszty Swąta w ziemicy Serdczan 175

O świecie zrodzonym z Boga Bogów – według sredeckich kapłanów

Swąta i innych podań Timoczan Dunajskich 177

Słowo o znaczeniach zawartych w Księdze Głębi (Gołubiej Knidze) 177

Słowo o ukształceniu Gęstych Gwiazd i szatach Czarnogłowa oraz Białobogi 178

Słowo o królach zrodzonych z Porusza 178

Słowo o Żywiołach Swarogu i Dażbogu 178

Słowo o Księdze Głębi – Knidze Knig 179

Słowo o królu królów Gorywie oraz jego synu Bierle 179

O ważnym i dziwnym rodzie Głęzów, zwanych też Zgłęzami 180

Przypisy 183

Relief głowy

TAJA DZIEWIĄTA – Opisanie Weli

według wszych kącin Słowiańszczyzny 189

Słowo o ułożeniu Weli 191

Ogólne opisanie Weli 192

Nawie 193

O Piekłach 195

O Raju 196

O Założy 198

O Otchłani 199

Onawielna−Nawiejna Góra – Niwa Welesów czy Naw Piekło? 199

Niwy 202

Niwa Swąta – Wierch Weli 202

Wierzcha – Drzewo Drzew 202

Skała Skał Swerkała−Swiergła, Kamień Kamieni Ałatyr–Swatyr

i Głaz Głazów Święto−Głaza 203

Kłódź Swąta – Zamyk, Twer i War oraz Źródło Źródeł i Modry Banior 204

Rzeka Rzek i inne wody welańskie 205

Jeziora krewne – ichorowe 207

Góry Czarnobielskie 208

Czwórdzielna Niwa Kirów 209

Niwa Żgwiów 211

Dolina Czterech Bogiń – Niwy Radogostów, Ładów, Źrzebów,

Plątów i Dziewów 211

Niwa Świstów 213

Niwa Chorsów 213

Niwa Sołów 214

Niwa Weniów 214

Niwa Sporów 214

Niwa Simów 215

Niwa Rgłów 216

Niwa Morów 216

Niwa Prowów 216

Niwa Runów 216

Niwa Wodów i Rodów 217

Niwa Wiłów 217

Drzewa Weli 218

Zwierzęta Weli 220

Brama Bram i inne Bramy Welańskie 220

Przypisy 222

Relief głowy

TAJA DZIESIĄTA – O narodzinach Małych Bogów

według wszych kącin Słowiańszczyzny 227

Słowo o narodzinach Małych Bogów 229

O synach Perperuny 229

O Młodych Weniach 232

O Podagżyku według kąciny w Płoni 234

Pozostałe dzieci Łada oraz Łady−Łagody 234

O Makoszu, Plątwie, Przeplącie, i Ładzie oraz ich synu Mądzie 235

O Ładziwie 237

Lel i Polel, bliźniaczy synowie Łagody i Welesa 238

Gogołada 241

O dzieciach Chorsiny i mnogim potomstwie płodnego Chorsa 242

Rada−Rodzica 244

Warza−Cica 244

Groźnica−Chorzyca 245

Zmora Marzanny i Mora 245

O wspólnych dzieciach Dziwieniów, Chorsiny i Welesa 246

Trzecia córka Dziwienia 249

Drugi syn Dziewanny i jej ostatnia córka: Prawdziwc−Prawota

oraz Sądza−Osuda 250

Przypisy 253

Relief głowy

TAJA JEDENASTA – Jeszcze o narodzinach Młodych Żywiołów i Mogtów

według wołchwów z Uroczyska Jodłowego w Semyczu i żerców Poleszuków

ze Świtaża oraz według podań tobolarów załabskich z Białego Kamienia

i z grodu Smoleńców Połabskich – Smołdynia 269

O kręgu Młodych Jednogłowych Żywiołów i Mogtów 271

O Swątlnicy, po czwórkroć zrodzonej córce Dażboga i Rodżany 271

Zorza, Płon−Netnik i Badnyjak czyli o gorących uczuciach Dażbogów 274

Dodola – córka Dażboga 278

Inne dzieci Dabogi – Swarożyc i Denga 278

Córka Swary i Simowie, czyli jeszcze o Watrze 280

Skalnik Matki Ziemi i Sima 280

Ziemiennik – syn Sima i Plątwy 281

Wspólne dziecko Plątwy i Przepląta zwane Licho 281

Jak Lesza−Borana powiła Wilca i pozostałych trzech dorodnych synów 282

Dyj−Poświściel – drugie wspólne dziecko Plątwy i Przepląta albo syn Swistów 284

O Młodych Świstach 284

Obiła Stryi, Siemi, Spora i Woda 285

Rada−Zboża 286

Inne dziecko Bożeboga – Boda 287

Wołos, trzecie dziecko Sporów 289

Inne dzieci Rgła 289

Rosza – Sporowie i Wodowie 290

Dzieci Wodów 290

Ostatnie ogniwo Kręgu Małobogów – Wodyca, córka Wełma,

Peruna i Matki Ziemi 291

Grumady – Tajemne Bractwa Bogów 291

Bractwo Czystej Krwi 291

Bractwo Czystego Żywiołu 292

Bractwo Czystej Mocy 292

Bractwo Splątania 292

Bractwo Dziewięciu Ciemnych Bogów 292

Bractwo Siedmiu Dobrych Pań (Panien) 292

Bractwo Bezgrumadnych 293

Przypisy 294

Relief głowy

TAJA DWUNASTA – O narodzinach Ludzi−Zerywanów, Zwierzów i Zróstów

według żerców kąciny w Słupsku, grodzie plemienia Stołpów,

oraz innych kącin Zachodu i Wschodu 315

Słowo o narodzinach Ludzi 317

O poczęciu Zerywanów – według guślarzy z Winety i Sierdza 317

Słowo o narodzinach Zwierzów i Zróstów (Roślin) 319

O narodzeniu Ludzi – według wołchwów z Glenia 319

Przypisy 322

Relief głowy

TAJA TRZYNASTA – Wojna o Krąg – Cztery Bitwy Początku; Pierwsza

– Bitwa o Miejsce, Druga – Bitwa o Miesiąców, Trzecia – Bitwa o Maści,

Czwarta – Bitwa o Miana

według kącin Zachodu, czyli żerców z Winety, Sierdza i Lężna oraz Wschodu,

czyli wołchwów z Glenia, Białoziera i Świtaża 327

Początek Wojny o Krąg według kątyn Wschodu i Zachodu 329

Przyczyna wybuchu Wojny o Krąg 329

Słowo o Ogniu Ogni 330

Bitwa o Miejsce 330

Słowo o Braciach Miesiącach 331

O Pogodzie zwanej też Matką Pticą, która według milczów połabskich

i wołchwów budynowskich jest Matką Miesiąców 333

Bitwa o Miesiąców 334

Dalsze dzieje Miesiąców 336

Komu dziś Miesiące przynależą oraz gdzie i kiedy się pojawiają 337

O powtórnym nadejściu Świcienia 338

Słowo o pochodzeniu Maści 338

Bitwa o Maści 339

Bitwa o Miana 341

Wystąpienie Swary przeciw Swarożycowi 341

Starcie Dziwienia, Wołosa i Przepląta o miano Pana Żądzy 343

Weles, Perun i stada Wiłów 345

Wyprawa po Kamień Czarna Głowa 345

Dwie siostry przeciw sobie 348

Przypisy 350

Relief głowy

TAJA CZTERNASTA – Wojna o Krąg – Trzy Bitwy Końca; Bitwa Piąta – o Moc,

Bitwa Szósta – o Mnożność, Bitwa Siódma – o Miarę

według kącin Zachodu czyli żerców z Winety, Sierdza i Lężna oraz Wschodu,

czyli wołchwów Lędzionów Naddnieprzańskich, także Glenia,

Białoziera i Świtaża 355

Wojna o Krąg – Piąta Bitwa: o Moc 357

Szósta Bitwa – o Mnożność 358

Bitwa o Miarę – siódme, końcowe starcie w Wojnie o Krąg 361

Perun i Prowe podstępem odbierają Małobogom Przedstworzów 362

Ożywienie zduszów w Nawiach 364

Słowo o zdusznych rodzinach i sotniach 364

Narodziny Stworzy na Stokrotnej Łące, czyli Ustokrotnienie Przedstworzy 368

Wielka Bitwa – Biała Krowa przeciw Czarnemu Bykowi 368

Diw na Drzewie Drzew 369

Wyjście Światowita z Kłódzi 370

Stwolinowie Dziwienia Kupały 372

Przypisy 374

Relief głowy

TAJA PIĘTNASTA – Między bogami

według toblaczy kąciny Jarowita w Jeryniu Połabskim, żerców świętego

Kopca Pułtuskiego i innych kącin wszej Słowiańszczyzny 379

O Runach, Simach, Wodach i Podagżyku 381

Perperuna i Sim 381

Ciosno i Obiła 382

Runowie i Wodowie 382

Jak łysoczaszki Porenut porwał Roszę 382

Za co Sim uderzył Bożeboga 384

O pszczołach Rokity i obiciu Obiłuchów 384

O Wodach, Sporze i Gogoładzie 385

Żelazne Zęby Rgiełca 386

Wodo−Wełm i Wodnica Wiskła 386

Jak Weles porwał z wesela Dengę 387

Ogoń i Mołonija prześladują Żmiicę Młonę, zwaną też Żmijułanem 388

Perun i Dodola 389

O Źrebcu Srebrze 390

O czerwieni maków 392

O Sowim−Polelu i jego synach 393

Swarożyc i księżniczka Sołnka 394

Czstnota i Mor 396

O utraceniu ptaków przez Borutę 398

Przypisy 402

Relief głowy

TAJA SZESNASTA – O zajęciach i robotach bogów na Weli,

Ziemi i w Niebie

według wszych kącin Sławów 407

O zajęciach Świętowita 409

O czynnościach Kauków−Dzięgli 410

Słowo o dobródziach, złyródziach i zwykłociach 410

Robota Białobogi i Czarnogłowa 410

Co porabiają Kirowie 411

Czym się zajmują bogowie Ognia, Nieba, Błysku i Wiatru 413

Roboty Żywiołów Niskich i związanych z nimi Niskich Mogtów 416

O robotach Ładów, Chorsów, Plątów i Źrzebów 419

Zajęcia Morów i Welesów 422

Przypisy 424

Relief głowy

TAJA SIEDEMNASTA – Zerywanie w Kolibie

według żerców zagątów ze Slania i wszych kącin Sławów 427

Zerywanie w Kolibie – Zwierzowie i Zróstowie pomagają ludziom 429

Dary bogów dla Zerywanów 430

O boginiach Dawczyniach 430

Zrzucenie z Nieba Złotej Siekiery, Jarzma, Radła i Dzbana 432

Łeż buntuje się i osiada w Łukomorzu 434

Wyprawa Druga na Welę 435

Słowo o Drugu i Siemionie−Zemunie 437

O Dzbanie Zerywanów i kolejnych królach 438

O rodzie Pirstarków (Pirsztuków), czyli Pierwopalcych 438

Królewski ród Kuksów 439

Oryj i Jaśniena−Zorza 439

O Głazie, Serbrzynie i Sławunie 441

Milcze−Milicze 442

O Zełginie i dalszych dziejach Złotego Dzbana Zerywanów 443

Zeł kradnie Dzban Zerywanów 443

Zstąpienie Bożeboga i Gogołady 443

Odbudowa Dzbana 444

Ustanowienie nowej świątyni i grumad żerców oraz świtungów 445

Królewski ród Bardzów 446

O Czarnowoju Barzu i Białoszy−Belinie 446

Stopan 449

Wykradzenie tajemnicy kulędarza przez Gardzica−Gorywa,
syna Perperuny i Stopana 450

Bierło i jego wojowie 453

Przypisy 455

Relief głowy

Bibliografia – wybrane, najważniejsze pozycje 459

Indeks 463

Spis ilustracji 483

Podziel się!