Z Księgi Wiedy – Wykładnie

Z Księgi Wiedy – Wykładnie

Wykładnie w postaci Lekcji – nie będą najprawdopodobniej publikowane w takiej postaci jak tutaj w Księdze Wiedy – 4 tomie Wielkiego Tajemnika Słowiańskiego.

Lekcje są niezbędne aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym, którzy dotychczas nie zetknęli się z Wiarą Przyrodzoną Słowiańską (Wiarą Rodzimą, Wiarą Przyrody) podstawowe pojęcia tej wiary, objaśnić sensy ukryte w symbolach, zakresy i pola działania kosmicznych sił – cząstkowych Emanacji Boga Bogów – Najwyższego (Swąta, Świętowita, Wszechświata, Świadomości/Światłomości Nieskończonej).

Lekcje nie są wykładami Wiedy ponieważ Wiedy się nie wykłada – to nie są eseje analityczne, lecz przekazy ukazujące wykładnie pojęć z zakresu Wiary Przyrodzonej. Pokazują one jak rozumiemy świat według filozofii Wiary Przyrodzonej, co jest czym i dlaczego tak a nie inaczej.

Wykładnie te pokazują także położenie Wiary Rodzimej Słowian pomiędzy innymi wiarami rodzimymi i na tle innych religii. Czynimy to po to aby wskazać istotne różnice i wskazać istotne akcenty artykułowane przez założenia Wiary Przyrodzonej, będącej też jedyną na Świecie WIARĄ Przyrody (Natury). Czynimy to by wskazać te Istotne różnice, które każą nam uprawiać obrzędy Tej Wiary i wierzyć przekazom Tej Wiary a nie innej oraz każą nam żyć i działać według wskazań Tej Wiary – a nie żadnej innej. Wykładnie pokazują też dlaczego odrzucamy RELIGIĘ jasko taką i wszystkie RELIGIE świetych ksiąg i dogmató oraz objawień – Dlaczego Czcimy Boga Porządku, a nie Boga Cudu.Podziel się!