Słowiańskie Obrzędy (część 1 – Święte Kręgi, Tany, Hołdarze i Modła)

Słowiańskie Obrzędy (część 1 – Święte Kręgi, Tany, Hołdarze i Modła)

U Świętego Dębu – Hołdarz (Godarz) Perunowy i Modła ku Perunom

Hołdarz / Godarz Ładów – Władców Wojny i Pokoju (Miru), Panów Układności Świata – Rządców Rzeczy

Hołdarz-Godarz Sporów, Władców Sporzenia-Zborzenia-Darzenia – na Gody Jare dla Wiary Przyrodzonej (Rodzimej) i Trzech Wiar  Słowian (Cerkiew – Kościół – Bożnica)

Hołdarz-Godarz dla Matki Ziemi, Bożebogów (Radogostów) – Władców Domu i Gospodarstwa, Rodów – Władców Ludzkości i Siedliska, Rgłów – Panów Upraw i Godowli (Hodowli) i Sporów – Żywicieli Świata

Modła u Drzewa Zapisu i Ogniszcza do Wszech Bogów Kręgu i Tan Wilczy

Modła do Bogów Wód i Pogody – O Dobry Połów

Modła do Dziwieni-Kraszeni (Kupałów) – Władców Miłości, Żądzy i Koszania (Kochania), Panów Dzikich Łowów, do Ładów – Władców Swaćby i Swadźby (Zarękowin-Swaćby – Rocznej Próby i Mąż-Żeństwa – Swadźby Pełnej) oraz do Rodów – Opiekunów Rodzin i Rodzących. 

Tan w Świętym Kręgu – Tan Hora Gora

Hołdarz-Godarz w Świętym Gaju Borowiłów

Żywa Woda – Obrzęd Oczyszczenia – Modła do Bogiń Matek o szczęśliwą miłość i  życie

Modła w Świętym Kręgu

Święte Tany

Modła do Chorsów w Świętym Gaju przy ich Hołdarzu-Godarzu

Modła do Trzygłowych Bogów – Władców Działu Działów

Święte Tany – Krąg Kręgów (Koło Boże/ Kołoboże)

O Dobre Porody i Narodziny do Bogów Rodu i Rodzenia

Tany w Kręgu 1

Tany w Kręgu 2

Tany w Kręgu 3

Tany w Kręgu 4

Zimne Koło – Obrzęd Spalenia Badniaka

Gore Koło – Krąg Świętego Tanu

Święty Krąg

Tan Ognia w Noc Kupały

Zapis – Drzewo Świata

Podziel się!