1. Najbardziej cenzurowany lekarz Europy „Nadchodzą nowe rzeczy”; 2. Dakowski.pl: Jak władze Uniwersytetu Jagiellońskiego fałszują historię; 3. MJM: Sprzedaliście Polskę diabłu! – czyli Płacz kapłana nad Polską: cożeście uczynili, Polacy!

Najbardziej cenzurowany lekarz Europy „Nadchodzą nowe rzeczy”

Materiał info nr 3 „czyli płacz kapłana…” niesie bardzo wiele ciekawych informacji o stanie moralnym Polski i Polaków. Słowa: „Nie można dwóm panom służyć” to święte słowa, święte bo prawdziwe. Wiadomość o apostazji Polaków, wypowiedziana przez kapłana jest po prostu niezaprzeczalnym faktem mimo iż często jest to apostazja nieformalna. Ksiądz Bliźniak, autor tego kazania płacze nad Polakami jakby nie był świadom, że opowieść o 90% katolików w naszym kraju to tylko sen, maya, kłamstwo, samooszustwo kościoła katolickiego, który rozpada się na naszych oczach.

2020 r. – Episkopat podał dane. W niedzielę do kościoła chodzi 38,2 proc. katolików, a komunię przyjmuje 17,3 proc – podał Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. – To są dane za rok 2019.

2022 r – W 2021 roku na niedzielnej mszy świętej pojawiło się zaledwie 28,3 proc. wiernych. Jeszcze mniej, bo 12,9 proc. z nich, przystąpiło do komunii. – To są dane za rok 2021.

Piszę o tym nieustannie od prawie 15 już lat! A w KK nie widać żadnej refleksji. Także żadnej refleksji na ten temat nie widać wśród tzw świeckich katolików i w organizacjach będących emanacjami społecznymi i politycznymi katolików. Polacy zostali zamęczeni klerykalizmem i hipokryzją Kościoła i jego emanacji PIS – zwłaszcza w latach 2020-2023. PIS klęcząc pod ołtarzami upadającego Kościoła zdradził Polaków i Polskę sprzedając ją Światowej Banksterce i przegrał wybory z Większością Polaków, którzy nie wierzą w Boga Cudów i nieomylność KK. Nieprawdziwy Mit o Janie Pawle II, który rzekomo wywołał bunt Solidarności i rewolucję społeczną w Polsce właśnie całkowicie upadł. Ma całkowitą rację ksiądz Grzegorz Bliźniak – Polacy dokonali masowego aktu apostazji z KK, co nie oznacza, że wszyscy przestali wierzyć w boga, czy jakąkolwiek Siłę Wyższą / Siłę Sprawczą / Nadrzędną Moc Która Ustanawia Prawa Rzeczyistności. Pytanie w jakiego boga / siłę wyższą / siłę sprawczą wierzą ci którzy mają świadomość, że każda forma wiedzy jest świadomym lub nieświadomym wyborem Prawd / Aksjomatów, czyli tak naprawdę JEST WIERZENIEM.

Wikipedia – hasło Ateizm:

W 2004 roku jako osoba niewierząca lub obojętna religijnie określiło się 3,5% obywateli Polski[35]. Według badania eurobarometru z 2005 roku 80% mieszkańców Polski stwierdziło, że wierzy w istnienie Boga, dalsze 15% – w bliżej nieokreślone siły wyższe, a kolejne 3% – nie ustalono[36]. W 2007 roku jako osoba niewierząca, obojętna religijnie lub niezdecydowana określiło się 6%[b] obywateli Polski – oznacza to, że grupa ta podwoiła swoją liczebność w ciągu dwóch lat[b][37]. Natomiast według badań CBOS z 2012 roku liczba osób w Polsce deklarujące ateizm, agnostycyzm lub bezwyznaniowość wynosiła 4,2%, a niewiarę 6%[38], a według badań Eurobarometru z tego samego roku ateiści stanowili w Polsce 2% społeczeństwa, a agnostycy i osoby bezwyznaniowe 3%„.

A więc ateiści to cały czas mniej więcej ten sam stan 4-6%, a katolicy 28% w roku 2021. W roku 2023 może 18% sądząc z tempa spadku! Wybór polityczny Polaków jest oczywisty. Dokonali go ludzie w większości wierzący, ale niezależni od KK i świętoszkowatych przedstawicieli tejże religii w polityce, którzy postępując niemoralnie przyspieszyli jego upadek. Przyspieszyła go też sama niemoralna hierarchia kościelna.

Polska nie jest w roku 2023 Polską Katolicką lecz Polską Wyznawców Wiary Przyrodzonej. I nie jest ważne czy są świadomi iż nimi są czy nie są tego świadomi, albo czy chcą tę prawdę głośno wypowiedzieć, czy też nie chcą. 

1. Najbardziej cenzurowany lekarz Europy „Nadchodzą nowe rzeczy”

 

2. Dakowski.pl: Jak władze Uniwersytetu Jagiellońskiego fałszują historię

Nie można pozostać obojętnym na słowa rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na inauguracji nowego roku akademickiego o “współwinie za zjawisko fałszowania historii”. O współwinie za fałszowanie historii, a nawet głównej winie, i to społeczności jagiellońskiej z rektorami na czele, nie należy mówić w trybie warunkowym. ..

Jozef Wieczorek

Nie można pozostać obojętnym na słowa rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na inauguracji nowego roku akademickiego o współwinie za zjawisko fałszowania historii. Rektor mówił: „Jednym z podstawowych problemów polskiej współczesności jest spór o historię. (…) Im mniejsza wiedza o historii w polskim społeczeństwie, tym większa tempera­tura tych sporów. Jeśli nasze środowisko nie włączy się w te spory, przedstawiając w oparciu o rzetelne materiały rze­czywisty wymiar wydarzeń, to będziemy współwinni, wy­dawałoby się już minionego, zjawiska fałszowania historii”. W oparciu o fakty trzeba to stanowisko sprecyzować. O współwinie za fałszowanie historii, a nawet głównej winie, i to społeczności jagiellońskiej z rektorami na czele, nie należy mówić w trybie warunkowym. Wystarczy sięgnąć do „Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, a tam fałszo­wanie historii – i to najnowszej – deformuje „rzeczywisty wymiar wydarzeń”. A jest to dzieło profesorów uniwersytetu, i mimo moich wieloletnich alarmów w sprawie rozpowszechniania tam fałszów (brak komu­nizmu, stanu wojennego, PZPR, „Jaruzelskich” czystek akademickich) władze UJ pozostały bierne. Ich winy za to nikt nie może podważać.

Niestety, swego apelu rektor nie skierował do siebie i swoich współpracowników, więc apel nie może być skuteczny. Zawartość archi­wów i ujawnione publicznie wyniki projektu „Pamięć uniwersytetu” potwierdzają tylko determinację „uczonych” w czyszczeniu niewygodnej dla nich pamięci.

Plaga amnezji chyba ma się rozpowszechniać. W trakcie debaty „Co tam, PANie, w polityce (naukowej)?” zorgani­zowanej przez Polską Akademię Nauk podnoszono zasadnie: „Pierwszy warunek: powinniśmy zacząć od siebie i zasta­nowić się, jak my się mamy udoskonalić”.

Tego warunku społeczność akademicka UJ (i nie tylko) nie zamierza reali­zować, a nawet na ten temat debatować. Podobno istotą uniwersytetu jest debata. Mamy zatem zanik uniwersytetu w przestrzeni publicznej, w której pozostały jednak nieru­chomości z nazwą „uniwersytet”, wprowadzającą społeczeństwo w błąd.

źródło: https://www.dakowski.pl/jak-wladze-uniwersytetu-jagiellonskiego-falszuja-historie/

3. MJM: Sprzedaliście Polskę diabłu! – czyli Płacz kapłana nad Polską: cożeście uczynili, Polacy!

https://www.youtube.com/watch?v=ZkZq1M75LJg

 

 

 

Podziel się!