1. Goniec: Kanada bada możliwość wprowadzenia gwarantowanego dochodu podstawowego; 2. Supercenzor: Dlaczego Polska Jest Jedna przepadła w wyborach? Rozmowa z Rafałem Piechem; 3. Uczta Baltazara: Wojna Izraela z Hamasem przyspiesza program Wielkiego Resetu

Kanada bada możliwość wprowadzenia gwarantowanego dochodu podstawowego

A jednym z pierwszych obowiązków dziennikarza jest edukowanie mas, aby nie bać się postępu i zmian i nowoczesności lecz kontrolować władze, banki media i przemysłowców.

W tym, całym artykule mądre jest tylko ostatnie zdanie, które stanowi puentę całego tekstu i tak naprawdę zaprzecza, a raczej stanowi antidotum na wszelkie obawy autora. Oto mamy kolejne potwierdzenie, że Demokracja Bezpośrednia jest obecnie niezbędnym narzędziem do wprowadzenia na całym świecie. Postęp technologiczny – 4 i 5 Rewolucja Przemysłowa  tylko w powiązaniu z Demokracją Bezpośrednią będzie…

 

…prawdziwym motorem tej Wielkiej Zmiany wyznaczając kierunek ku Wolnej Ludzkości we wszystkich krajach ceniących wartości demokratyczne i prawa człowieka.

Ta sprawa dla partii, rządów i ruchów społecznych, dla tych wszystkich którzy wiele mówią o demokracji będzie testem na ich prawdziwe intencje względem obywateli. Tylko Demokracja Bezpośrednia daje społeczeństwu, Wolnym Ludziom,  realną kontrolę wszystkich zachowań rządów i korporacji, kontrolę gospodarki  i technologii Walczmy o wprowadzenie Demokracji Bezpośredniej, bo to ona da nam Wolność, ale ta Wolność będzie dana tylko tym Społeczeństwom, które zmuszą  swoje władze by zagwarantowały ją wprowadzeniem  DB.

Kontrola Narodów nad Technologiami i działalnością Banków oraz Rządów / Polityków , w tym nad stosowaniem gwarantowanego dochodu podstawowego bez żadnych dodatkowych obwarowań / uwarunkowań w rodzaju „posłuszeństwa” wobec przepisów administracyjnych krajów, „posłuszeństwa” wobec cenzury informacyjnej, czy bez uniemożliwiania administracyjnego rozwoju klasy średniej i prywatnego sektora gospodarki,  tym którzy chcą go rozwijać i w nim pracować, to Przyszłość Świata. Nie można zawrócić postępu, ale można i należy ujarzmić zapędy wszystkich zamordystów i totalitarystów, marzycieli o faszystowskich rozwiązaniach względem Wolnych Społeczeństw, do stosowania w życiu społecznym i politycznym rozwiązań sprzecznych z Kodeksem Praw Człowieka i Obywatela i Prawem Przyrodzonym Ludzi do Wolności Osobistej.

 

1. Goniec: Senat Kanady bada możliwość wprowadzenia gwarantowanego dochodu podstawowego

Kanada podejmuje kroki w kierunku przyjęcia ustawodawstwa ustanawiającego „krajowe ramy gwarantowanego dochodu podstawowego w wysokości około 2 tys. dol. wystarczającego do utrzymania danej osoby”. Miałby on zastąpić emeryturę oraz świadczenia ubezpieczenia od bezrobocia.

17 października Komisja Finansów  Senatu Kanady rozpoczęła rozpatrywanie ustawy S-233, która nakładała na Ministra Finansów obowiązek opracowania krajowego systemu zapewniającego „gwarantowany dochód podstawowy umożliwiający utrzymanie” każdemu obywatelowi Kanady w wieku powyżej 17 lat.

„Zapewnienie gwarantowanego dochodu podstawowego wystarczającego do utrzymania przyczyniłoby się w dużym stopniu do wykorzenienia ubóstwa i poprawy równości dochodów, warunków zdrowotnych i wyników edukacyjnych” – stwierdza projekt ustawy .

„Przy opracowywaniu ram Minister musi konsultować się z Ministrem Zdrowia, ministrami odpowiedzialnymi za zatrudnienie, rozwój społeczny i niepełnosprawność, przedstawicielami władz prowincji odpowiedzialnymi za zdrowie, niepełnosprawność, edukację i rozwój społeczny, z rdzenną starszyzną, tubylczymi organami zarządzającymi i innymi zainteresowanymi stronami, w tym twórcami polityki, decydentami politycznymi, a także ekspertami zajmującymi się innymi programami gwarantowanego dochodu podstawowego umożliwiającego utrzymanie” – dodaje projekt ustawy.

Krajowe ramy programu powszechnego dochodu podstawowego zaproponował niezależny senator Kim Pate, który zasugerował, że dochód powinien być przekazywany każdemu obywatelowi Kanady, który ukończył 17 lat, w tym pracownikom tymczasowym, stałym mieszkańcom i osobom ubiegającym się o azyl.

Jack Fonseca z Campaign Life Coalition powiedział LifeSiteNews: „To kolejne posunięcie naszych dwóch partii socjalistycznych, Liberałów i NDP, mające na celu stopniowe przekształcenie Kanady w kraj komunistyczny poprzez uzależnienie większości populacji od datków rządowych i wyeliminowanie klasy średniej.”

„Prawda jest taka, że ​​powszechny dochód podstawowy spowodowałby, że ogromna liczba Kanadyjczyków nigdy więcej nie chciała pracować” – ostrzegł. „Wielu, zwłaszcza młodych mężczyzn, będzie spędzać czas zażywając narkotyki, grając w gry wideo i oglądając porno – to wszystko, na co pozwoli im powszechny dochód podstawowy”.

„Pracodawcy z sektora prywatnego i przedsiębiorstwa tworzące miejsca pracy zostaną opodatkowani po uszy, co spowoduje, że wielu z nich zamknie działalność lub wyprowadzi się z Kanady” – kontynuował Fonseca. „Pozostali nie będą już mieli motywacji do inwestowania w tworzenie nowych miejsc pracy lub w rozwój biznesu, który tworzy nowe miejsca pracy. W ostatecznym rozrachunku wszyscy będą mieli niższy standard życia niż dotychczas, włączając w to osoby otrzymujące powszechny dochód podstawowy. „

„UBI znacząco pogorszy ich życie” – przewidywał, wskazując „inne kraje socjalistyczne, jak na przykład Argentyna, której gospodarka została zdewastowana przez socjalistyczną politykę gospodarczą,

Według  wybitnego emerytowanego amerykańskiego polityka Rona Paula wprowadzenie uniwersalnego dochodu podstawowego jest jednym z głównych celów globalnego planu socjalistycznego  Wielkiego Resetu WEF  .

Wielki Reset wiąże się z ogromną ekspansją państwa opiekuńczego poprzez program powszechnego dochodu podstawowego. Może to pomóc w zapewnieniu zgodności z autorytarnymi środkami Wielkiego Resetu” –  napisał  w zeszłym roku Paul, dodając, że „autorytarne” środki opisane w Wielkim Resetowaniu obejmują radykalnie rozszerzony „stan nadzoru poprzez śledzenie w czasie rzeczywistym”, „wykorzystanie skanów mózgu i nanotechnologia do przewidywania i, w razie potrzeby, zapobiegania „zachowaniom niezatwierdzonym przez rząd” oraz „certyfikatom cyfrowym” niezbędnym do podróżowania.

„[WEF] przewiduje system autorytarny, w którym wielki biznes działa jako partner rządu. Wielki biznes korzystałby ze przyznanych przez rząd uprawnień monopolistycznych, aby maksymalizować wartość dla „interesariuszy” zamiast dla akcjonariuszy. Zainteresowane strony obejmują rząd, organizacje międzynarodowe, sam biznes i „społeczeństwo obywatelskie”” – wyjaśnił Paul.

Emerytowany kongresman podsumował: „Zamiast wielkiego resetu autorytaryzmu potrzebujemy wielkiego odrodzenia wolności!”

za lifesite news

źródło: https://www.goniec.net/2023/10/22/senat-bada-mozliwosc-wprowadzenia-gwarantowanego-dochodu-podstawowego/

2. Supercenzor: Dlaczego Polska Jest Jedna przepadła w wyborach? Rozmowa z Rafałem Piechem

https://www.youtube.com/watch?v=ozs7OfiwqIg

3. Uczta Baltazara: Wojna Izraela z Hamasem przyspiesza program Wielkiego Resetu

(przekład automatyczny)

Kilka dni temu opublikowaliśmy artykuł omawiający, jak program Wielkiego Resetu wciąż postępuje za kulisami, podczas gdy nagłówki gazet pełne są tematu Izrael-Palestyna.

Ale prawdą jest również, że w ciągu trzynastu dni swojego istnienia wojna sama popchnęła już ten program do przodu.

CENZURA

Normalizacja tłumienia sprzeciwu i tworzenie kultury strachu wokół wolności słowa to główna część Wielkiego Resetu, w końcu wszystkie pozostałe kroki są o wiele łatwiejsze, jeśli zakazuje się niewygodnych protestów.

I oczywiście od początku wojny wszędzie pojawiają się wezwania do tłumienia wolności słowa. Omówiliśmy to w naszym artykule „Wojna” Izraela i Hamasu – kolejny pretekst do zamknięcia wolności słowa”

Od czasu opublikowania tego artykułu kampania nabrała tempa.

Komisarz Unii Europejskiej Thierry Breton wysłał listy z ostrzeżeniami do wszystkich głównych platform mediów społecznościowych , twierdząc, że muszą „zwalczać dezinformację” na temat Izraela i grożąc im karami.

Stanowiąc kolejny cios w narrację „Chiny są po naszej stronie”, chiński serwis udostępniania wideo TikTok chętnie zgodził się na „walkę z dezinformacją” .

Studentom z Harvardu i Berkeley grożono umieszczeniem na „czarnej liście” za wyrażanie poparcia dla Palestyny.

Niemiecka i francuska policja rozbija propalestyńskie demonstracje, podczas gdy – zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA – pojawiają się wezwania do aresztowania ludzi za wymachiwanie flagami palestyńskimi lub deportacji tych, którzy „wspierają Hamas” .

Tworzenie kultury strachu, sprawianie, że ludzie boją się wyrażać siebie lub swoje opinie polityczne, to tylko jedna z wielu rzeczy, które łączą Covid, Ukrainę, zmiany klimatyczne, a teraz Izrael.

OPROGRAMOWANIE DO ROZPOZNAWANIA TWARZY

Zawsze jest ciekawie, kiedy rzekomo „lewa strona” historii urywa się i łączy z tematem już poruszanym w wiadomościach.

Jednym z nich jest rozwój oprogramowania do rozpoznawania twarzy, które stanowi zagrożenie dla prawa każdego człowieka do prywatności.

Przed „niespodziewanym atakiem” Amnesty International określiła wykorzystanie przez Izrael technologii rozpoznawania twarzy jako „automatyczny apartheid” . W USA stany od dawna sprzeciwiają się stosowaniu FRT, a niektóre wprowadziły projekty ustaw całkowicie go zakazujące .

Teraz jednak Izrael rzekomo używa technologii rozpoznawania twarzy do identyfikacji zabitych i rannych . „Jerusalem Post” nazywa to „narzędziem pomagającym Izraelowi podnieść się po wojnie Hamasu” .

I w bardzo ciekawym zbiegu okoliczności –

trzy dni przed rzekomym „niespodziewanym atakiem” zgłoszono, że rząd Szwecji został „zmuszony” do zwiększenia jego użycia z powodu „przemocy gangów” .

W Wielkiej Brytanii zbiegło się to w czasie z planami rządu polegającymi na przesyłaniu każdego zdjęcia paszportowego znajdującego się w ich bazie danych do programu rozpoznawania twarzy [omówiliśmy to tutaj ].

Plany wywołały cichy protest, głównie dlatego, że tak naprawdę nikt o nich nie słyszał. Następnie w sobotę, podczas marszu propalestyńskiego w Londynie, policja metropolitalna narzuciła uprawnienia określone w sekcji 60AA, nakazując uczestnikom niezakrywanie twarzy, aby ułatwić FRT na żywo . (Nawiasem mówiąc, jest Szwecja, kolejny z krajów „dobrego człowieka”).

Nikt nie powiedział ani słowa przeciwko temu. Nagle to, co w kwietniu było „orwellowskie” , teraz – dzięki ostatniej wojnie – jest zupełnie w porządku.

Fakt, że ci sami ludzie, którzy teraz żądali, aby nikt nie zakrywał twarzy, krzyczeli „noś maskę!” przez ostatnie trzy lata jest najbardziej poetycką ironią.

I, co równie ironiczne, ale o wiele bardziej tragiczne, ci sami ludzie, którzy sprzeciwiali się wykorzystaniu tej technologii podczas protestów związanych z blokadą, będą ją wiwatować na rzecz „sympatyków terrorystów”, co prowadzi nas zgrabnie do punktu trzeciego…

PODZIAŁ ALT-MEDIA

Niezależne media były najczęstszym powodem, dla którego narracja o „pandemii” nie osiągnęła swoich wspaniałych celów. Narracja straciła dynamikę w obliczu odparcia zestalonego oporu ze strony prawicy z całego spektrum politycznego – od anarchistycznej lewicy po libertariańską prawicę.

Od tego czasu główne ramię strategii globalistycznej podważa tę solidarność i zasięg alternatywnych mediów, atakując ich finansowanie, ograniczając ich zasięg i – co najbardziej oczywiste – siejąc niezgodę za pomocą czynników rozpraszających, które powodują podziały.

To nie przypadek, że rosyjska inwazja na Ukrainę złamała opór Covida w połowie, rozbijając go wzdłuż staromodnych linii uskoków.

„Wojna” Izraela i Hamasu podzieliła już te dwie strony na dwie kolejne. Zbiorowe działanie i niezależne myślenie zostały zepchnięte do krainy cieni na rzecz trybalizmu. Zmanipulowano ludzi, aby porzucili stanowisko antyglobalistyczne i zdecydowali się zaciekle bronić „dobrych globalistów” przed złymi.

Nie tylko złamało sojusz przeciwników blokad i szczepionek, ale także złamało ich zasady i zdyskredytowało ich opinie.

Wielu – głównie konserwatywna prawica – zapomniało, że Izrael był na czele kłamstwa dotyczącego Covid-19, zapomniało, że to oni pierwsi zaszczepili i pierwsi skorzystali z „zielonych przepustek”, i rzucili się do ich obrony (lub, ściślej, skorzystał z okazji, aby forsować program antyislamski).

Obecnie nawołują do kar zbiorowych i – jak wspomniano powyżej – wiwatują na rzecz zniesienia wolności słowa dla „sympatyków terrorystów”.

Weźmy na przykład Douglasa Murraya, którego uważa się za „absolutystę wolności słowa”, ale w następstwie „niespodziewanego ataku” pisze felietony o takich nagłówkach …

Dlaczego pozwalamy na protesty gloryfikujące rzeź?

Niezależnie od tego, czy ci ludzie kiedykolwiek szczerze protestowali przeciwko wolności, czy nie, ich wiarygodność na tym froncie została teraz na zawsze nadszarpnięta.

Myślę, że ten tweet oddaje to najlepiej:

„ŚWIAT WIELOBIEGUNOWY”

Drugą stroną frakcyjności, która w dalszym ciągu łamie ruch sceptyków Covida, jest jednoczesne promowanie tak zwanego „świata wielobiegunowego”.

Fakt, że siłą rządzącą światem jest globalistyczna elita, która nie nazywa żadnego państwa domem, został brutalnie ukazany przez fałszywą „pandemię”. Od tego czasu głównym celem tej globalistycznej elity było wymazanie tego faktu z naszego zbiorowego umysłu.

Sprzedaje się fałszywą narrację, że rozpadające się imperium amerykańskie to „globalizm” i że istnieje szorstka oś opozycji w postaci Rosji, Chin, Iranu i in.

Tę narrację sprzedają zarówno media głównego nurtu, jak i alternatywne od początku „specjalnej operacji wojskowej” Rosji.

To uproszczona, binarna narracja o dobrym/złym facecie, zaprojektowana tak, aby wyrzucić z ludzkich umysłów 2 lata globalnej współpracy na pełną skalę pomiędzy tymi rzekomymi „wrogami”.

Już konflikt Hamas-Izrael przyczynia się do pogłębiania tej zwodniczej narracji. Stwarza wrażenie świata podzielonego według wytartych (ale coraz bardziej pozbawionych znaczenia) linii.

Pandemia pokazała jasno, że wszystkie elity świata podążają tym samym scenariuszem.

Wojna ma na celu sprawić, że zapomnimy o tym fakcie.

A jeśli oznacza to, że w tym procesie musi zginąć kilka tysięcy ludzi – i co z tego? Zarówno Zachód, jak i Wschód chętnie zabijały swoich ludzi za pomocą blokad i toksycznych szturchnięć – więc dlaczego nie rakietami?

Sprzedają wysłużone memy z czasów zimnej wojny, aby przekonać cię, że nie są twoim wrogiem – to ci ludzie „tam” – muzułmanie, Żydzi, Rosjanie…

…możesz wypełnić według potrzeb.

Korea Północna została oskarżona o dostarczanie broni Hamasowi.

Według doniesień Iran sfinansował – nawet planował – atak.

Nawet Rosja, która tradycyjnie stanowczo sprzeciwia się wszelkim islamskim „terrorystom”, wykazuje oznaki narażania na szwank swojej zwykłej „neutralności” wobec Palestyny. Wysyłają transporty z pomocą do Gazy i omawiają uchwały o zawieszeniu broni przed Radą Bezpieczeństwa ONZ (które Stany Zjednoczone oczywiście natychmiast zawetowały).

Za swoje kłopoty izraelscy parlamentarzyści grożą Rosji wojną na żywo w RT .

W swoim wczorajszym przemówieniu do narodu Joe Biden całkiem celowo utożsamił Putinowską Rosję z Hamasem. Prezydent Ukrainy Władymir Zełenski zrobił to samo niemal natychmiast po tym, jak miał miejsce „niespodziewany atak”.

Wytyczane są globalne linie bitwy dla rzekomej „3 wojny światowej”.

Wszystko to podsyca iluzję, że te państwa narodowe dzielą ogromne, sejsmiczne różnice ideologiczne, podczas gdy w rzeczywistości podzielają one zdecydowaną większość celów Nowej Normalności.

Pamiętajcie, że zarówno Izrael , jak i Hamas poświęciły swój naród na ołtarzu firmy Pfizer. Wszelkie twierdzenia, że ​​obydwie strony troszczą się obecnie o życie cywilów, muszą zostać przyjęte z najwyższym sceptycyzmem.

*

Jak widać, „niespodziewany atak” Hamasu nadał nowy impet niektórym celom NN, które od jakiegoś czasu znajdowały się na liście rzeczy do zrobienia establishmentu. I to tyle, co do tej pory , są inne, które jeszcze się nie zmaterializowały, ale z łatwością mogłyby.

Mówi się o kryzysie uchodźczym – zwiększeniu nielegalnej imigracji i wznieceniu większej liczby pożądanej retoryki prowadzącej do podziałów, przy jednoczesnym zrzuceniu na zachodnie rządy gąbki za nędzę finansową, którą celowo stworzyły.

Ceny ropy już rosną , w każdej chwili mogą wywołać kolejny „kryzys energetyczny”.

Być może będą to kraje Zatoki Perskiej, które nałożą embargo na Izrael lub kraje Zachodu nałożą sankcje na kogokolwiek, ale to one kładą podwaliny. The Wall Street Journal ostrzega przed „echem roku 1973” , Stany Zjednoczone sprzedały połowę swoich rezerw i mogą nie być „gotowe na kryzys” .

Dwie historie z dzisiejszego poranka ostrzegają przed „potencjalnym kryzysem” .

Jeśli (kiedy?) nadejdzie, może (i prawie na pewno zostanie) natychmiast wykorzystana do realizacji programu „zmian klimatycznych”. Powiemy, że jest dobre rozwiązanie, ponieważ „zwiększamy naszą zależność od energii odnawialnej”.

To ogromna plątanina kłamstw, ale wszystkie prowadzą w tym samym kierunku.

W kręgach alternatywnych mediów toczy się już wiele dyskusji na temat natury Hamasu. W jakim stopniu zostały one stworzone przez Izrael lub przynajmniej pozwolono im na to? A jak bardzo dotyczy to samego „ataku z zaskoczenia”?

Niektórzy nazywali to „pracą od wewnątrz” od chwili, gdy wiadomość się rozeszła, i rzeczywiście nosi ona typowe cechy tradycyjnego ataku „fałszywej flagi”. Niewytłumaczalne „awarie wywiadu”, ignorowanie ostrzeżeń i opóźnione reakcje. Być może był to przypadek „pozwólcie, żeby to się wydarzyło celowo” (LIHOP), a może oni sprawili, że tak się stało (MIHOP).

Kto wie, jak daleko posunie się elita w zarządzaniu rzeczywistością, której potrzebuje, aby narzucić światu swoje plany.

Jakakolwiek jest prawda w tej sytuacji, nie można zaprzeczyć, że już ciężko pracujemy nad forsowaniem bardzo znanego planu.

INFO: https://off-guardian.org/2023/10/20/the-israel-hamas-war-is-already-pushing-the-great-reset-agenda/

źróło polskie: https://babylonianempire.wordpress.com/2023/10/22/wojna-izraela-z-hamasem-przyspiesza-program-wielkiego-resetu/

Podziel się!