1. Konferencja prasowa PJJ w gmachu Sejmu RP, mówi Rafał Piech; 2. Program partii Polska Jest Jedna

Konferencja prasowa PJJ w gmachu Sejmu RP

15 września br., w gmachu Sejmu RP, odbyła się oficjalna konferencja prasowa partii Polska Jest Jedna w trakcie której Przewodniczący Rafał Piech przedstawił główne założenia programowe Partii.

1. Konferencja prasowa PJJ w gmachu Sejmu RP – Rafał Piech

https://www.pjj.tv/video/3YaOyERdxq/

2. Program partii Polska Jest Jedna

https://pjj.org.pl/program/

NASZE PRIORYTETY:
POLSKA – NASZ DOM, RODZINA POD OCHRONĄ, POLONIA
1. Odbudujemy jedność Polaków.
2. W Polsce na pierwszym miejscu są polscy obywatele. Jeżeli współpraca z UE nie będzie dla Polski korzystna, nie będziemy utrzymywać członkostwa Polski w UE za wszelką cenę.
3. Stworzenie godnych warunków dla Polonii, która chce wrócić do Polski.
4. Preferencyjne warunki dla polonijnych inwestorów, takie ulgi, jak dla rodzimych przedsiębiorców.
5. Wprowadzenie szeregu działań na rzecz ochrony rodziny.
6. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży.
7. Utrzymanie obecnych świadczeń socjalnych (500+).
8. Przywrócenie gabinetów stomatogicznych w szkołach podstawowych.
Rozwiązania dla Przedsiębiorców
1. Dobrowolny ZUS przez okres 3 lat dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.
2. Składka zdrowotna zależna od przychodu. Obowiązkowa składka zdrowotna dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą uproszczona i obniżona do:
– 300 zł miesięcznie przy rocznych przychodach do 500 tys. złotych,
– 600 zł miesięcznie przy rocznych przychodach powyżej 500 tys. złotych.
3. Dodatkowe uproszczone możliwości opodatkowania przy pozostawieniu istniejących rozwiązań:
– 15% zamiast 19% podatek dochodowy liniowy
lub
– 3% ujednolicony podatek zryczałtowany od przychodów dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.
4. Próg obowiązku wejścia w podatek VAT od 500 tys. zł przychodu rocznie.
5. Podniesienie limitu przychodu dla małego podatnika do 3 milionów euro.
6. Możliwość skorzystania przez małego podatnika z podatku przychodowego, ryczałtowego 3%.
7. Podwyższenie progu zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych do 250 tys. złotych netto.
8. Wprowadzenie preferencji dla polskich firm wykonawczych (posiadających min. 51% polskiego kapitału) przy procedurach krajowych zamówień niedofinansowanych ze środków UE.
9. Stabilizacja i konsekwentne upraszczanie przepisów prawa w Polsce.
10. Wprowadzenie elementów demokracji bezpośredniej.
11. Obrona gotówki jako środka płatniczego, równoprawnego w stosunku do transakcji bezgotówkowych i niepodlegającego ograniczeniom.
Rolnictwo
1. Wprowadzanie prawdziwego wolnego rynku dla lokalnych producentów żywności.
2. Całkowite i natychmiastowe usunięcie pojęcia i zagadnienia ZBOŻE TECHNICZNE.
3. Lokalna żywność od polskich producentów jako profilaktyka zdrowotna obywateli
4. Wprowadzenie jasnych i prostych oznaczeń pochodzenia danego produktu w układzie narodowym.
5. Promocja lokalnych łańcuchów dostaw jako gwarancja jakości oraz stabilnych cen.
6. Polska żywność jako gwarancja i bezpieczeństwo każdego polskiego konsumenta.
Energetyka
1. Oparcie polskiej niepodległości i niezależności energetycznej oraz rozwoju gospodarczego o krajowe zasoby surowców naturalnych:
– WĘGLA, którego polskie złoża stanowią 85% zasobów całej Unii Europejskiej i zabezpieczają nasze potrzeby na co najmniej 300 lat,
– ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH, których potencjał może w pełni ekologicznie zaspokoić ponad 50% krajowego zapotrzebowania na ciepło i prąd.
2. Powstrzymanie likwidacji polskich kopalń.
3. Uruchomienie nowoczesnych technologii eksploatacji i gazyfikacji węgla.
4. Przywrócenie szkolnictwa górniczego, oraz liceów zawodowych.
5. Odtworzenie i budowa nowych kopalń.
6. Przebudowa systemu energetycznego na model PER: Polskiej Energetyki Rozproszonej.
7. Wsparcie samorządów przy budowie i modernizacji lokalnych ciepłowni na odbiór i dystrybucję energii ze źródeł geotermalnych.
Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów
1. Zasiłek pielęgnacyjny – podniesienie z 215 zł do 500 zł.
2. Świadczenie pielęgnacyjne – podniesienie z 2458 zł do 3800 zł brutto ze składkami ZUS.
3. Uznanie świadczenia pielęgnacyjnego za pełnoprawną pracę etatową.
4. Umożliwienie podejmowania pracy zarobkowej opiekunom maksymalnie do 1/2 etatu.
5. Podniesienie renty socjalnej dla osób z niepełnosprawnością do poziomu 2500 zł.
6. Utworzenie w każdym powiecie całodobowej świetlicy wytchnieniowej dla opiekunów.

 

Podziel się!