Godowe Koło Lędne z Księgi Tanów (kulędarz słowiański): Tan Ósmy Wielki – Dożynki-Dorzynki, Wyżynki-Wyrzynki, Obrzynki-Obżynki, Rzwiok-Żywiok (Zarew-Zarzew), Żniwiok-Rzniwiok (20 – 26 sierpnia)

Tan Ósmy Wielki – Dożynki-Dorzynki, Wyżynki-Wyrzynki, Obrzynki-Obżynki, Rzwiok-Żywiok (Zarew-Zarzew), Żniwiok-Rzniwiok (20 – 26 sierpnia)

Siem – Matka Ziemia, której wraz z innymi Boginiami Rodzącymi Ósmy Tan Wielki jest szczególnie dedykowany (Jerzy Przybył)

 

Zofia Stryjeńska – Dożynki

Tan Ósmy Wielki – Dożynki-Dorzynki, Wyżynki-Wyrzynki, Obrzynki-Obżynki, Rzwiok-Żywiok (Zarew-Zarzew), Żniwiok-Rzniwiok

(20 – 26 sierpnia)

Dziduch

20 sierpnia – Pożegnanie Przepiórek i Baby Żytniej – Żytnie Baby i Dziady

 Zdejmowanie z Drzewa Zapisu Kłosów Zarzynkowych i Orzechów;

Tan Przepiórczy na Pożegnanie Przepiórek i Baby Żytniej;

Wypiek Bab – uczczenie bab i dziadów oraz Przepiórki przez jej ścięcie i obrócenie jej w zacier mączny i wypiekanie Baby i Chlibów;

Składanie Babom i Dziadom Bab Żytnich i Chlibów Żytnich.

 Plonki – Jerzy Przybył

21 sierpnia – Dzień Płodów Łąk i Ogrodów

Dzień zbiorów ziół i kwiatów z łąk oraz jarzyn z ogrodów i grządek – Zbiorom z łąk oddają się żeńszczyny, a wykopkom w ogrodach mężowie.

 

22 sierpnia – Obrzynki- Orzynki – Obry Dzień

Obrzymki, Obry Dzień, Ostrężnicowy i Grzybowo-Borowy;

Okrężny Tan Kani i Pienie-Pieśń do Kani i Orzyny ku czci Rujewitów – Rujany-Gaji i Rujana-Gaja, Borany Matki, Matki Ziemi i Rzywi-Rzwi (Żywi-Siwej).

 Dożynki – Zofia Stryjeńska

23 sierpnia – Rzwiok-Żywiok, Zarew-Zerwanie – Owocobranie.

Święto Plonów Owocowych Zarew lub Zerwanie, lub Zrywanie, Dzień Zerwania – Owocobranie, to zakończenie głównych zbiorów owoców z Sadów;

Święto Wszych Owoców – jest ono jednocześnie Świętem Drzewa Wyraju będącego Nawskim Korzeniem Wierszby rosnącej na Wierchu Weli. To Drzewo Drzew tworzy Pal Świata, Słup Słupów wokół którego Wszystko Kołem się Toczy. Wyraj jest zwieńczeniem wszystkich cudownych Drzew Zaświatów. Wierszba, jako że Wyraj stanowi jej nawską część – Korzeń, wieńczy w sobie Owoce wszystkich Drzew Weli, a zatem i Owoce Wszystkich Drzew Świata;

Owocobranie Drzewa Wszystkowiszu-Wyspowiszu.

Andriolli – Ostatnia Garść. czyli Przepiórka

24 sierpnia – Wyżynek – Dzień Ptasi, Błowesz i Busioł Sierpowy oraz Święto Kociej Bogini

Błowesz i Busioł Końca Miesiąca Sierpowego – Odwrotność Tanu Przepiórczego, Kukułczego i Gęsiego polega nie tylko na kręceniu onych w odwrotnym kierunku, niż były kręcone na wiosnę, ale także na tym, że przebiegają one z chocholą powolnością, czynione krokiem tak powolnym, jakoby mucha w miodzie zanurzona one tany kręciła.

Święta Odlotu Ptaków, czyli ich Wyżynek-Wyrzynek;

Święto Gogołady Czarnokociej – Kociej Bogini – Strażniczki Zbiorów przed Gryzoniami.

 

Alfred Wierusz Kowalski – Dożynki (1910)

25 sierpnia – Żniwiok – Rzniwiok – Małe Dożynki (Dorzynki i Darzynki)

Żniwiok albo i Rzniwiok, czyli Święto Pustych Pól Zbożowych – Matki Ziemi Odpoczywającej i Sporzychy – Pani  Pełnych Stodół;

Rzniwiok – Małe Dożynki (Dorzynki i Darzynki) święci się też ku uciesze Rgłów, szczególnie Reży-Ragany i Żywi-Rzwej.

 Aleksander Gierymski – Chłopiec niosący Snop

26 sierpnia – Dożynki (Dorzynki) – Duże Dożynki – Okrężne Sierpowe i Zarew-Zarzew

Okrężne Sierpowe – Obchód Okrężny Świąt Końca Miesiąca Sierpowego;

Obchód Wielkiego Roja-Gaja i Wielkiej Ruji-Gaji. Orszak jest wiedziony (jak i w dwóch poprzednich) pomiędzy Czterema Hołdarzami;

Wielka Żertwa, Święte ŻarcieZarzew-Zarew (Zażycie), Zarzywanie Ducha i Ciała Owocami i Płodami Matki Ziemi. W uczcie tej zwanej Zażewem pije się kruże, światliszcza, wesela, zdrawicę i rosturchany;

Biesiada ZakaZ – zakazująca marnowania Darów Matki Ziemi. Pokarmy świąteczne muszą zostać spożyte do ostatka!

Okrężne

Dożynki na Litwie (grafika 1861)

Podziel się!