1. GNN: Malcolm Roberts – Czy Medical Countermeasures Consortium wprowadził Covid!; 2. Gadowski tv: Nadchodzi „Parada Tysiąclecia”; 3. Matka Kurka: NIEDZIELSKI UPOKORZONY, ALE TO ZA MAŁO!

Nadchodzi „Parada Tysiąclecia”

Komitet Wyborczy Polska Jest Jedna zgłosił dokumenty do rejestracji w Państwowej Komisji Wyborczej – do Sejmu i Senatu. – tyle w kwestii wyborów. Mnie osobiście zależy w tej chwili najbardziej na ANTYPARTII która program swój opiera na wprowadzeniu Demokracji Bezpośredniej a nie ma ten punkt na 10-tym miejscu programu i to jako wprowadzany etapami!!!

Ważny jest bardzo materiał numer 1 który rozwiewa wszelkie wątpliwości dotychczasowe na temat kto i jak i dlaczego wprowadził covid-19. Otóż jak zwykle do tej pory tak i teraz wychodzi na NASZE, czyli że kompleks wojskowo-farmaceutyczny w USA w połączeniu z laboratoriami w Chinach wprowadziły tę plandemię jako Detonator III Wojny Światowej. Uwielbiam wprost kiedy to co zaobserwuję i napiszę dla WAS uzyskuje potem wszechstronne potwierdzenie naukowe i procesowe – tak jak tutaj. Matka Kurka w materiale nr 3 mówi to co myślą wszyscy ludzie logicznie myślący i posiadający niezależność myślenia oraz zdrowy szkielet moralny.

Sprawcy zbrodni muszą zostać ukarani – inaczej utrzymywanie aparatu Państwa Polskiego nie ma sensu.

 

1. GNN: Did the Medical Countermeasures Consortium run #COVID? (Czy Medical Countermeasures Consortium wprowadził #COVID?)

The Australian, American, British & Canadian #military forces formed this consortium to dominate COVID response. Australia joined the consortium in 2012 under the Labor-Gillard government. A military-pharmaceutical apparatus linking the USA, Australia, Canada and the UK. Operation Warp Speed: The US Department of Defense signed the first contract between the US government and #Pfizer for the purchase of US$11 billion dollars worth of #vaccines. We know our Therapeutic Goods Administration (#TGA) did not review stage 2/3 trial data and instead relied on the US FDA, which took Pfizer’s word for how the trials went! Pfizer committed systemic fraud during its trials, which has come out now through whistle-blowers’ testimony and in the release of Pfizer’s own data. Pfizer, it seems, gave the US government the vaccine they asked for. It was developed using #gainoffunction research in conjunction with #Wuhan in #China and, of course, #AnthonyFauci. The military-pharmaceutical in action. These are matters to be dealt with in a Royal Commission. The Royal Commission that was promised by the Albanese government. Call a Royal Commission into COVID now!

 

Czy Medical Countermeasures Consortium wprowadził #COVID?

Australijskie, amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie siły zbrojne utworzyły to konsorcjum, aby zdominować reakcję na COVID.

Australia dołączyła do konsorcjum w 2012 roku pod rządami Partii Pracy-Gillarda.

Aparat wojskowo-farmaceutyczny łączący USA, Australię, Kanadę i Wielką Brytanię.

Operacja Warp Speed: Departament Obrony USA podpisał pierwszą umowę między rządem USA a firmą Pfizer na zakup szczepionek o wartości 11 miliardów dolarów. Wiemy, że nasza Administracja ds. Towarów Terapeutycznych (#TGA) nie dokonała przeglądu danych z badań z etapu 2/3 i zamiast tego polegała na amerykańskiej FDA, która uwierzyła firmie Pfizer na słowo, jak przebiegły próby!

Firma Pfizer dopuściła się oszustwa systemowego podczas swoich procesów, które wyszło teraz na jaw dzięki zeznaniom demaskatorów oraz ujawnieniu własnych danych firmy Pfizer. Wygląda na to, że firma Pfizer dała rządowi USA szczepionkę, o którą prosili. Została opracowana przy użyciu badań #gainoffunction w połączeniu z #Wuhan w #Chiny i oczywiście #AnthonyFauci.

Wojskowo-farmaceutyczny kompleks w akcji.

To są sprawy, którymi powinna się zająć Komisja Królewska. Królewska Komisja obiecana przez rząd brytyjski. Wezwij teraz Królewską Komisję ds. COVID!

źródło: https://twitter.com/MRobertsQLD/status/1689188177779851265?utm_source=substack&utm_medium=email

2. Gadowski tv: Nadchodzi „Parada Tysiąclecia”

https://www.youtube.com/watch?v=K1_jpypEiFE

Matka Kurka: NIEDZIELSKI UPOKORZONY, ALE TO ZA MAŁO!

https://www.youtube.com/watch?v=HEkDvHsaNdk

Podziel się!