Rafał Kopko Orlicki: E-Parlament – Kandydatury do SENATU – Zapraszam do głosowania na platformie APP.IVOTING.PL

E-Parlament – Kandydatury do SENATU – Zapraszam do głosowania na platformie APP.IVOTING.PL

Sz. Panie Czesławie, jeśli można, to proszę o pilne opublikowanie!

Zapraszam do głosowania przez telefon lub komputer na platformieAPP.IVOTING.PL
STRATEGIA WYBORCZA ORLICKIEGO
Część 2. Strategia wyborcza E-Parlamentu – uporządkowanie zasad zgłaszania kandydatów.
– Czy jesteś za wprowadzeniem dla kandydatów w wyborach parlamentarnych i osób ich zgłaszających na listę E-Parlamentu, zestawu podstawowych zasad zgłaszania:
a) otrzymania mailowej zgody na kandydowanie udzielonej przez osoby wskazywane na kandydatów, przekazanej osobie zgłaszającej,
b) zakazem zgłaszania kandydatów, którzy publicznie ogłosili swoją niechęć do kandydowania w wyborach z jakiejkolwiek listy/komitetu,
c) zakazem zgłaszania kandydatów jawnie przeciwnych Demokracji Bezpośredniej,
d) zakazem zgłaszania kandydatów, którzy nigdy nie wyrazili poparcia dla modelu ustrojowego jakim jest demokracja bezpośrednia (choćby parlamentarno – referendalny z Suwerenem jako realnym czynnikiem decyzyjnym w kwestiach ustawowych),
e) zakazem zgłaszania kandydatów przeciwnych każdemu modelowi demokracji,
f) zakazem powielania kandydatur (dublowania zgłoszeń).
g) zakazem zgłaszania do Senatu osób, które już wskazały, że będą kandydować do Sejmu (zgodnie z ustawą nie można głosować do Sejmu i Senatu równocześnie),
h) zakazem zgłaszania osób, które już mają zapewnione miejsce na liście wyborczej organizacji z jakich ramienia startują, silnych politycznie (np.Konfederacja i G.Płaczek, który wygrał prawybory w jednym z jej okręgów. Nie możemy na naszej liście zgłoszeń uprawiać jakiejś ukrytej promocji tych osób i tych partii, bo nawet nie mamy z nimi żadnego porozumienia!)
[Uzasadnienie; Strona dla głosowań, nie posiada rubryki do uzasadnienia zamieszczonych pytań, co jest ewidentnym błędem jej twórców. Stąd zmuszony jestem takie objaśnienie podawać pod każdym zestawem pytań. Oto ono: Na stronach E-Parlamentu, znajdziemy kandydatów do Senatu zgłaszanych spośród osób jakie wcale nie chcą zasiadać w parlamencie i wyrażały to publicznie! Jak: p. inż. Jerzy Zięba, czy p. Roman Kluska. Bardzo szkoda, bo to porządni ludzie. Jednak potrzebujemy poważnego podejścia do takiego głosowania a nie jakiegoś ukrytego badania poparcia dla nich. Do tego, są tutaj zgłaszane osoby bardzo ciekawe, inteligentne, lecz absolutnie przeciwne demokracji bezpośredniej czy innej, jak p. Stanisław Michalkiewicz czy p. Grzegorz Płaczek – który stale unika wyrażenia poparcia dla tego modelu ustrojowego. Przydałyby się więc jakiekolwiek zasady wyborcze (jakie przedstawię w innych częściach Strategii wyborczej) dla tych kandydatów i osób je zgłaszających. W innym wypadku, to wszystko wyglądać będzie niepoważnie, jak jakaś zabawa. A budowanie wolnościowego ustroju państwa, to rzecz poważna. Tak samo wybór ludzi, którzy mają to uczynić. Sprawy poważne, zaczyna się od planu działania, zasad pracy, określenia strategii w danym obszarze działania, metod nadzoru, itp. Nie na hura-aa, beż żadnej strategii! Do tego, zgłoszeni kandydaci się powtarzają, co zamydla obraz ich liczby i utrudnia czytanie zgłoszeń, tworzy wrażenie licytacji już na samym etapie zgłaszania. A to jeszcze nie prawybory! Zgłoszenia dublowane powinny być więc likwidowane przez administratora. Taki nieporządek jest niedopuszczalny. W tym miejscu, zaczynam próbować to jakoś uporządkować, nadać tej naszej wolności mądre tory, aby przyśpieszyć jej realizację, rozruszać całe to towarzystwo dobrymi pomysłami. Właśnie odpowiednią strategią wyborczą, bo jest to zagadnienie najpilniejsze!!! A nie zostawić wszystko na głowie Szanownego P. Janusza Zagórskiego i sejmików, które nie odpowiadają na maile, często zupełnie nie działają. System głosowania elektronicznego to świetna sprawa, lecz pada, gdy chciałem zamieścić ankietę rozbudowaną do 6-ciu pytań. Nie rejestruje wpisów i na koniec wszystko gubi. Robię to wiec w odcinkach w ankietach pojedynczych – pod tytułem STRATEGIA WYBORCZA. Zapraszam do głosowania ludzi myślących, którym zależy na Polsce i demokracji bezpośredniej jako jedynego ustroju zdolnego przełamać obecny ustrój partyjno – synekuralny, przeważnie podległy obcym rządom, obcym nacjom i globalnym korporacjom do zarejestrowania się w E-Parlamencie i jego platformie do głosowań APP.IVOTING.PL (potrzebne są tu dwie rejestracje) i udzielenie tam poparcia dla moich pytań we wszystkich częściach ankiety STRATEGIA WYBORCZA. Wykorzystajmy ten świetny pomysł i jego narzędzia, jakim jest E-Parlament! Rafał Kopko – Orlicki / Warszawa ]
Podziel się!