J. Zięba: Ogromna szansa na wygranie Polski!!! Demokracja Bezpośrednia w SENACIE!

Ogromna szansa na wygranie Polski!!! Demokracja Bezpośrednia w SENACIE!

Przy wszelkich zastrzeżeniach do tego tekstu Jerzego Zięby, których mam naprawdę bardzo wiele, np o odstręczanie od głosowania w Wyborach do Sejmu na Ruchy Wolnościowe takie jak np PJJ i ewentualnie inne – jeśliby wystawiły listy wyborcze w całym kraju, co uważam za bardzo szkodliwe, za gruby błąd i nieporozumienie – W całości popieram Wystawienie Jednej Listy do Senatu na przykład przez RWL E-Parlament, jeżeli RWL nie decyduje się na stworzenie także jednej listy w wyborach do Sejmu. To ma sens w związku z Artykułem 4 Konstytucji. Czekam wciąż z nadzieją na ruch zjednoczeniowy prowadzący do wystawienia jednej listy do Sejmu: PJJ Rafała Piecha, Wolnościowców Artura Dziambora, RWL i Antypartii wraz z pozostałymi mniejszymi ugrupowaniami Demokracji Bezpośredniej (np Partią dr Bodnara).

 

Ogromna szansa na wygranie Polski!!! Demokracja Bezpośrednia w SENACIE!

 

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/jEXDkdwmPv/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

Podziel się!