Wiedźmin Tanu Słońca (Czejenowie)

Wiedźmin Tanu Słońca (Czejenowie)

Od Furio Muerte

“LEADER OF THE SUN DANCE,” circa 1907. The image ranks as perhaps America’s finest portrait of any person prepared for a Sun Dance. The photo was taken outside the New Life Lodge and before any ceremony. Photographer Richard Throssel, one quarter Canadian Cree, photographed with permission of tribal elders. Since subjects needed to be stationary, the photo was taken either at the request or with the cooperation of the unidentified adult male. The magnificent and historically important portrait was preserved on a 6.5×8.5 inch glass-plate negative. Click or zoom image to better see detail.
The upper body of the unidentified Northern Cheyenne man was fully painted; there was no shirt. His various wreaths were made of sage or willow.
= = =
NOTE: The photo honors the decision of the adult man and tribal elders of the era. History as it was.
PERMISSION: The Richard Throssel photo was NOT a snapshot taken without permission. Throssel’s bulky camera required a static pose to prevent blur from motion. The Northern Cheyenne man had to: 1) stand in place, 2) wait for Richard Throssel to focus under a black fabric hood, and then 3) not move while the mechanical shutter was actuated. The complete and total stillness revealed that permission was granted by the adult male. This was not the photo of a man in motion.
The camera used 6.5 x 8.5 inch glass plate negatives and a tripod. The was bulky gear, NOT a smartphone that could be concealed. Throssel could not have functioned without tribal permission.
The photo preserved pride and honor as it was. The portrait was not taken inside the Sun Dance lodge. The man was not engaged in spiritual activity. The image is public domain and had been published decades earlier.

 

„Wiedźmin TAŃCA SŁOŃCA”, około 1907 r. Obraz ten jest prawdopodobnie najlepszym portretem osoby przygotowanej do tańca słońca w Ameryce. Zdjęcie zostało zrobione przed New Life Lodge i przed jakąkolwiek ceremonią. Fotograf Richard Throssel, jedna czwarta kanadyjskiego Cree, sfotografowany za zgodą starszyzny plemiennej. Ponieważ obiekty musiały być nieruchome, zdjęcie zostało zrobione na prośbę lub przy współpracy niezidentyfikowanego dorosłego mężczyzny. Wspaniały i ważny historycznie portret został zachowany na szklanym negatywie o wymiarach 6,5 x 8,5 cala. Kliknij lub powiększ obraz, aby lepiej zobaczyć szczegóły. Górna część ciała niezidentyfikowanego mężczyzny z Północnych Czejenów była w pełni pomalowana; nie było koszuli. Jego różne wieńce były wykonane z szałwii lub wierzby. = = = UWAGA: Zdjęcie honoruje decyzję dorosłego mężczyzny i starszyzny plemiennej tamtej epoki. Historia taka jaka była. ZEZWOLENIE: Zdjęcie Richarda Throssela NIE było migawką zrobioną bez pozwolenia. Ogromny aparat Throssela wymagał statycznej pozy, aby zapobiec poruszeniu spowodowanemu ruchem. Mężczyzna z Północnych Czejenów musiał: 1) stać w miejscu, 2) czekać, aż Richard Throssel ustawi ostrość pod kapturem z czarnej tkaniny, a następnie 3) nie ruszać się, gdy mechaniczna migawka była uruchamiana. Całkowity i całkowity bezruch ujawnił, że pozwolenie zostało udzielone przez dorosłego mężczyznę. To nie było zdjęcie człowieka w ruchu. Aparat wykorzystywał szklane negatywy o wymiarach 6,5 x 8,5 cala i statyw. Był to nieporęczny sprzęt, a NIE smartfon, który można było ukryć. Throssel nie mógłby funkcjonować bez zgody plemienia. Zdjęcie zachowało dumę i honor tak, jak było. Portret nie został zrobiony w loży Sun Dance. Mężczyzna nie był zaangażowany w działalność duchową. Obraz jest własnością publiczną i został opublikowany kilkadziesiąt lat wcześniej.

Podziel się!