1. Układ Otwarty: Andrew Michta – To nowy rozdział w historii wojny + HR: Cios dla Putina. Biden w Kijowie wspiera Ukrainę; 2. G. Płaczek – Jesteśmy okłamywani? Mocny wywiad z eurodeputowaną Limmer prosto z Parlamentu Europejskiego!; 3. J. Karwelis – Izby lekarskie – samorząd przejęty + Samouczek Obronny; 4. HR: Walka o Białoruś? Kto wygra: Rosja czy Polska? – Marek Budzisz

Jesteśmy okłamywani? Mocny wywiad z eurodeputowaną Limmer prosto z Parlamentu Europejskiego!

 

„Co za absurd. Co za wstyd. Co za żenada..? Odważne słowa prawdy prosto ze Strasburga. Powstała Komisja ds. Covid-19 badająca nieprawidłowości związane z wdrożeniem polityki antycovidowej i zakupem miliardów dawek szXXepionek.” – Grzegorz Płaczek

1. Układ Otwarty: Andrew Michta: To nowy rozdział w historii wojny. Europa musi wzmocnić pomoc dla Ukrainy

https://www.youtube.com/watch?v=kHuMVdqI380

https://www.youtube.com/watch?v=ZaPK1NGRaBY

2. G. Płaczek – Jesteśmy okłamywani? Mój mocny wywiad z eurodeputowaną Limmer prosto z Parlamentu Europejskiego!

 

https://banbye.com/watch/v_xjq5x30qAV9P

 

3. J. Karwelis – Izby lekarskie – samorząd przejęty (Wywiad z panią profesor Krystyną Lisiecką-Opalko) + Samouczek Obronny

https://www.youtube.com/watch?v=oZdJOrEIpIA

Samouczek Obronny

wersja audio

ak już pisałem Izby Lekarskie otrzymały od prezesa naczelnego zamówioną i opłaconą wykładnię dlaczego i jak można sądzić i pozbawić zawodu lekarza za głoszone poglądy. Miało to pomóc orzekającym w sądach lekarzom w argumentacji i trzymaniu się jakichś kazuistycznych wywodów z Konstytucji, uzasadniających, że nie można, ale jak się bardzo chce – to można. Okazuje się, że lekarze sądzeni, powiązani w kilkudziesięcioosobowe pęczki dla „ekonomiki procesowej” izb, skrzyknęli się w dziele samoobrony, na zasadzie tarcza kontra miecz i przygotowują wspólną linię obrony, jak również linię proceduralną, by dać odpór zbiorowym zakusom własnego samorządu.

Ostatnio na dedykowanych forach pojawił się wpis pana doktora Piotra Witczaka, człowieka wielce zasłużonego w demaskacjach pandemicznych, który w oparciu o oficjalne dane za pomocą prostych narzędzie statystycznych i korelacyjnych roznosi w pył kolejne kowidowe kłamstwa. Okazało się, że przygotował on zbiór argumentów dotyczących podstawowych filarów sanitarystycznej narracji, który jest gotowcem obronnym, jeśli w kapturowych ustawkach sądowych w ogóle można się bronić. To znakomity oręż, gdyż każda z tez odwołuje się do poważnych badań naukowych lub metaanaliz takowych. Jest to jednocześnie zbiór demolki podstawowych filarów pandemicznych, może się więc przydać każdemu, kto chce (jeszcze) gadać z kowidianami na argumenty. Może służyć jako bryk, ale można go także wysyłać do wierzących w pandemię, bo ostatnio rozmowa z nimi staje się coraz cięższa. Jak z każdym, kto nie chce się przyznać do tego, że się dał zrobić w strzykawkę. Miłej lektury:     

„Zostałem poproszony o komentarz w sprawie wyboru publikacji naukowych, które możecie wykorzystać w postępowaniach sądowych. Pracowałem jako starszy analityk w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zajmowałem się oceną technologii medycznych (HTA) oraz EBM (medycyna oparta na dowodach). Mam nadzieję, że moje poniższe argumenty będą pomocne. Proponuję następującą linię obrony na przykładzie masek, lockdownu i szczepionek przeciw covid-19.

WPROWADZENIE

1. Tok argumentacji powinien być niepodważalny albo bardzo trudny do podważenia. Aktualna wiedza medyczna powinna kierować się zasadami oceny technologii medycznych (HTA) z wykorzystaniem medycyny opartej na dowodach (EBM) – i tego raczej nikt nie podważy. Dowód:

1) https://www.who.int/health-topics/health-technology-assessment#tab=tab_1

2) https://www.eunethta.eu/methodology-guidelines/

2. Skoro tak, to opieramy się tylko na badaniach wysokiej jakości, raczej unikamy odnoszenia się do prac poglądowych, które łatwo posądzić o stronniczość. Prace poglądowe można przeszukiwać w celu identyfikacji źródeł naukowych, które mogą być wysokiej jakości i na takie się powołujemy lub w celu potwierdzenia wniosków płynących z badań wysokiej jakości.

3. Źródła wysokiej jakości to kontrolowane badania randomizowane (RCT) lub metaanalizy RCT.

Dowód:

1) https://pdfs.semanticscholar.org/2888/9ccb7b536e96492004ada7d0753224d06ff0.pdf

2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10949771/

4. Zwracamy uwagę na konflikty interesów autorów takich badań. Badania sponsorowane przez producentów danej technologii mają tendencję do zawyżania skuteczności i przedstawiania bezpieczeństwa w lepszym świetle, co jest oczywiste, ale należy to podkreślać. To oznacza, że skuteczność i bezpieczeństwo danej technologii medycznej w warunkach rzeczywistych (real world data) przeważnie wypada gorzej niż w badaniach RCT.

Dowód:

1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23521369/

2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35296456/

3) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470204516001522

5. I najważniejsze. Ocena technologii medycznych (HTA, ang. health technology assessment) to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, służąca podejmowaniu opartych na dowodach naukowych decyzji w zakresie polityki zdrowotnej i praktyki klinicznej. Dyscyplina ta łączy wiedzę z zakresu m. in.: medycyny, epidemiologii, biostatystyki, ekonomii, prawa i etyki. Jest postępowaniem mającym na celu podsumowanie dostępnych informacji o zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i etycznych aspektach zastosowania technologii medycznych, prowadzonym w sposób przejrzysty i systematyczny, według powszechnie akceptowanych zasad, celem uzyskania jak najwyższej wiarygodności wyników. Reasumując, aby wykazać że dana technologia jest zasadna w danym problemie zdrowotnym korzyść musi przewyższać ryzyko w kontekście nie tylko skuteczności i bezpieczeństwa, ale również aspektów etycznych, społecznych i kosztów. TAKICH ANALIZ NIE PROWADZONO W TRAKCIE PANDEMII COVID-19, A WIĘC NA JAKIEJ PODSTAWIE TWIERDZI SIĘ, ŻE KORZYŚĆ Z TYCH INTERWENCJI PRZEWYŻSZA RYZYKO?

Dowód:

1)https://www.aotm.gov.pl/wytyczne-oceny-technologii-medycznych/

2)https://www.ispor.org/docs/default-source/councils/hta-council/health-technology-assessment-hta-good-practices-recommendation.pdf

3) https://www.who.int/health-topics/health-technology-assessment#tab=tab_1

6. Poniżej przedstawiam Wam postepowanie zgodnie z powyższymi zasadami HTA i EBM dla masek, lockdownów i szczepionek przeciw COVID-19.

Szczepionki:

1. W medycynie opartej na dowodach (evidence-based medicine) złoty standard (najwyższą wiarygodność) stanowią randomizowane badania kontrolowane (RCT), ponieważ pozwalają uniknąć stronniczości za lub przeciw badanej interwencji.

Dowód:

1) https://pdfs.semanticscholar.org/2888/9ccb7b536e96492004ada7d0753224d06ff0.pdf

2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10949771/

2. Według rekomendacji European Network for Health Technology Assessment (eunethta) śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny, czyli sumaryczna liczba zgonów, jest najbardziej bezstronnym punktem końcowym w badaniach klinicznych i powinna być zastosowana tam, gdzie jest to możliwe. Z uwagi na to, zasadność szczepień przeciw COVID-19 powinna być oceniona na podstawie śmiertelności lub/i zachorowalności z jakiejkolwiek przyczyny w randomizowanych badaniach klinicznych. Jest to szczególnie istotne, ponieważ profilaktyka dotyczy osób zdrowych (a zatem ryzyko związane ze szczepieniem powinno być małe), a populacja docelowa masowych programów szczepień przeciw COVID-19 ma ogólnie niskie ryzyko ciężkiego przebiegu związanego z infekcją SARS-CoV-2, w szczególności zaś zgonu.

Dowód:

1) https://www.eunethta.eu/wp-content/uploads/2018/02/WP7-SG3-GL-clin_endpoints_amend2015.pdf

2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36341800/

3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33768536/

3. Najlepsze dostępne dane z RCT nie wykazały redukcji śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny dla szczepionek mRNA, inaktywowanych i z podjednostkami białkowymi, a w przypadku preparatów wektorowych istotną statystycznie redukcję śmiertelności wykazano na podstawie 3 badań, w których wystąpiło tylko 25 zgonów (6 w grupie badanej i 18 w grupie placebo) na prawie 70 tysięcy włączonych do analizy pacjentów. Należy dodatkowo założyć, że w warunkach rzeczywistych skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek przeciw COVID-19 wypada gorzej niż w sponsorowanych przez producentów badaniach klinicznych, w szczególności że informowano o problemach z integralnością danych w próbie klinicznej nad szczepionką firmy Pfizer. Przykładowo, w Izraelu bezwzględna redukcja ryzyka (ang. ARR – różnica między wskaźnikami zachorowań w grupie zaszczepionej i niezaszczepionej, uwzględnia całą szczepioną populację) była w rzeczywistości niższa (0,46%) niż ta wynikająca z badań RCT (0,84%)

Dowód:

1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35061702/

2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33899038/

3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33110761/

4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27301048/

5) https://doi.org/10.1136/bmj.n2635

4. Ponadto istnieją niezależne, recenzowane i opublikowane analizy, opierające się na badaniach randomizowanych, które wskazują że najbardziej popularne szczepionki mRNA mogą powodować więcej szkód niż korzyści

Dowód:

1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36055877/

2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35860726/

3) https://jme.bmj.com/content/early/2022/12/05/jme-2022-108449

5. Powszechnie deklarowana wysoka skuteczność tych preparatów w zakresie redukcji hospitalizacji i zgonów dotyczy punktów końcowych związanych wyłącznie z COVID-19 oraz opiera się na badaniach obserwacyjnych, które są obarczone wysokim ryzykiem generowania fałszywych wyników lub wypaczania rzeczywistej skuteczności i nie powinny dominować nad metaanalizami badań RCT, które nie wykazały redukcji śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny (w dodatku sponsorowanych przez producenta)

Dowód: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35338091/

6. Ocena bezpieczeństwa szczepionek przeciw COVID-19 w warunkach rzeczywistych jest obecnie praktycznie niemożliwa z uwagi na niską zgłaszalność powikłań poszczepiennych

Dowód:

1) https://healthit.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35186864/

3) https://www.publichealthpolicyjournal.com/_files/ugd/adf864_8c97b2396c2842b3b05975bfbd8254cb.pdf

7. W literaturze naukowej podejmowano próby oceny korzyści vs ryzyko tych preparatów na podstawie rejestrów niepożądanych odczynów poszczepiennych (które są niedoszacowane): „In other words, as we vaccinate 100.000 persons, we might save five lives but risk two to four deaths”

Dowód:

1) https://www.publichealthpolicyjournal.com/_files/ugd/adf864_8c97b2396c2842b3b05975bfbd8254cb.pdf

2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9087123/

8. Właściwie na tym można zakończyć argumentację, ale zwracam uwagę, że do oceny należy dodać jeszcze relatywnie niską skuteczność bezwzględną (NNV), brak wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa długoterminowego (ogólnie przyjęto, że okres obserwacji w badaniach RCT powinien trwać 12-24 miesięcy), brak badań biodystrybucji i farmakokinetyki dla nowej technologii szczepień stosowanej na masową skalę (wykorzystanie mechanizmów genetycznych biorcy do produkcji antygenu, który jest toksyczny), ogromne koszty dla budżetu, brak istotnego wpływu szczepień na transmisję (niewystarczająca aktywacja odporności śluzówkowej), kwestie etyczne i społeczne.

9. Z uwagi na powyższe, powszechne  twierdzenie że szczepionki przeciw COVID-19 przewyższają ryzyko jest nieuprawnione (właściwie nasuwa się wniosek przeciwny)

MASECZKI

1. Patrz punkt 1 dotyczący szczepionek

2. Najwyższej jakości metaanaliza badań randomizowanych: maski nie działają lub słabo działają

Dowód: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub6/epdf/full

3. Należy podkreślić, że metaanaliza Cochrane to jedyne opracowanie tego typu o wysokim stopniu jakości według kryteriów AMSTAR 2

dowód: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/facemasks-to-prevent-transmission-of-respiratory-illness-such-as-covid-19-report-2021.pdf

4. Ponadto autorzy powyższej metaanalizy zwracają uwagę: „Harms associated with physical interventions were under-investigated”

5. Skoro interwencja jest nieskuteczna lub co najwyżej w niewielkim stopniu skuteczna na podstawie najwyższej jakości danych, to na znaczeniu zyskują kwestie bezpieczeństwa. Maski mogą powodować szereg skutków ubocznych

Dowód: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm

6. Nawet przy założeniu niewielkiej skuteczności masek, dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy osób musi nosić maski, aby uniknąć, przeważnie łagodnej infekcji, narażając się przy tym na skutki uboczne! Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI): „Biorąc pod uwagę obecną niską zachorowalność na COVID-19, nawet przy założeniu skuteczności masek, różnica we wskaźnikach infekcji między używaniem a nieużywaniem masek byłaby niewielka. Zakładając, że 20% osób zakażonych SARS-CoV-2 nie ma objawów i zakładając zmniejszenie ryzyka o 40% w przypadku noszenia maski, w obecnej sytuacji epidemiologicznej (kilkanaście przypadków COVID-19 tygodniowo) 200.000 osób musiałoby nosić maski, aby zapobiec jednej nowej infekcji tygodniowo”

Dowód: https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/should-individuals-in-the-community-without-respiratory-symptoms-wear-facemasks-to-reduce-the-spread-of-covid-19-report-2020.pdf?fbclid=IwAR26BRdXGN14qTqSxfJI8JK0RfC4CS6g4JHUo9SKxAb9nn4u1zKwKkP4y6Y

7. W tym miejscu można już zakończyć argumentację, ale zgodnie z zasadami HTA należy uwzględnić niską śmiertelność (IFR) dla covid, koszty, kwestie etyczne i społeczne, zanieczyszczenie środowiska, inne

8. Na podstawie analizy korzyść/straty z uwzględnieniem zasad HTA/EBM wniosek nasuwa się sam: straty przewyższają korzyści.

LOCKDOWN

1. Według najlepszych dostępnych danych lockdowny mają niewielki lub żaden wpływ na śmiertelność z powodu COVID-19

Dowód: https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/06/A-Systematic-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-of-COVID-19-Mortality-II.pdf?file=2022/05/A-Systematic-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-of-COVID-19-Mortality-II.pdf

2. Skutki lockdownu są katastrofalne (w krótko i długoterminowym horyzoncie)

Dowód: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36159300/

3. Dostępne analizy korzyść vs straty wskazują, że straty z lockdownu są znacznie większe niż korzyści

Dowód:

1) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13571516.2021.1976051

2) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537022000359

PS.

Wpływ szczepionki na genom. Na podstawie poniższych publikacji mamy wystarczająco dużo przesłanek, aby twierdzić, że zmiana genomu pod wpływem szczepionek przeciw COVID-19 jest prawdopodobna. Po stronie producentów i instytucji zdrowia publicznego leży odpowiedzialność, aby przedstawić dane z badań, które wykluczą taką możliwość, w szczególności że przymuszano społeczeństwa do poddania się szczepieniu.

Odnalazł i spisał Jerzy Karwelis

Wszystkie wpisy na moim blogu „Dziennik zarazy”.

https://dziennikzarazy.pl/17-02-samouczek-obronny/

 

4. HR: Walka o Białoruś? Kto wygra: Rosja czy Polska? – Marek Budzisz

https://www.youtube.com/watch?v=ST_7GNbaAN4

 

 

Podziel się!