Joanna Chołuj: KURS ONLINE W GRUPIE – GRAMATYKI POLSKIEJ ALTERNATYWNEJ – ARIÓW/ STAROŻYTNEJ, ZREFORMOWANEJ

Kurs online gramatyki polskiej ALTERNATYWNEJ – ARIÓW/ STAROŻYTNEJ, ZREFORMOWANEJ

Przygotowuję dwa kursy gramatyki polskiej alternatywnej / starożytnej / zreformowanej.
Właściwie są powiązane i jeśli temat kogoś naprawdę interesuje to polecam oba.

1.
Jeden kurs będzie indywidualny , czyli będzie to dostęp do moich krótkich lekcji w stylu wykładów. W tym kursie zawieram dużo teorii, którą również możecie znaleźć w książkach „Gramatyka polska starożytna”, ale dynamika wykładu jest inna, i tak naprawdę, na tych mini-wykładach podaję dodatkowe informacje, których nie ma książce.
Kurs zawiera wszystkie działy Języka
– nauka o języku i komunikacji w ogóle (o matrycy, wibracjach itd)
– fonetyka głoskownia
– morfologia słowotwórstwo
– morfologia odmiana słów – fleksja
– składnia
Będzie tam 50 wykładów. PO POLSKU.
Ale będą tam też wersje po angielsku i francusku oraz analizy porównawcze gramatyki tych trzech języków w różnych aspektach.
CENA 650 ZŁ
—–>
2. Drugi kurs to kurs z nauczycielką, którą będę ja.
Zacznie się mniej więcej w połowie marca (prawdopodobnie piątek 17go) i będzie odbywał się w piątki
Będzie miał 35 lekcji
Będzie trwał od marca do grudnia z pominięciem okresu lipca i sierpnia.
Kurs zawiera następujące działy Języka
– fonetyka głoskownia
– morfologia słowotwórstwo
– morfologia odmiana słów – fleksja
– składnia
(DZIAŁ – NAUKA O JĘZYKU TYLKO W KURSIE INDYWIDUALNYM)
Kurs będzie odbywał się przez ZOOM (bo ma opcję nagrywania).
To będzie konkretna praktyka gramatyki na ćwiczeniach. Wstępu będzie ok 10 minut. Dlatego warto znać moje książki i kursy z większą ilością teorii.
PYTANIA BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ TYLKO NA FORUM DYSKUSYJNYM bo inaczej zmarnujemy te 45 min.
Będzie można uczestniczyć TYLKO W JEDNEJ LUB WYBRANYCH LEKCJACH, a będzie można kupić całosć.
Cena to 45 zł za 45 min.
Całość to 800zł
Oszczędza się ponad 100zł kupując całość.
Lekcje będą prowadzone niezależnie (można być na wybranych),
nie będę odnosić się do wiedzy uprzednio podanej, ale BĘDZIE WAM DUŻO ŁATWIEJ JEŚLI PRZYJDZIECIE NA CAŁOŚĆ LUB NA CAŁY DZIAŁ. ORAZ JEŚLI KUPICIE RÓWNIEŻ KURS BEZ NAUCZYCIELA ORAZ MOJE KSIĄŻKI zwłaszcza Gramatykę starożytną Z TABELAMI CZASOWNIKÓW oraz TEZY REFORMATORSKIE i ĆWICZENIA DLA DOROSŁYCH.
Książkę „Gramatyka zreformowana dla dzieci ” będę własciwie pisać w trakcie kursu i będzie ją można kupić PO KURSIE, będą tam ćwiczenia wykorzystane w kursie i inne . Ta ksiązka będzie też zawierać dział Nauka o języku.
Tę książkę chcę sprzedawać przez Ridero ebook, i wersja papierowa.
Dla osób, które zapłacą za całość lekcje będą zapisywane jeśli nie będą mogły być na jakiejś lekcji. Nie ma powtórek.
Lekcje zoom będą powiązane z portalem, na którym będą zapisywane lekcje. Ci co zapłacą za całośc lub cały dział będą mogli mieć dostęp do tego portalu a wiec
*Ćwiczeń – które zrobiliśmy i dodatkowych do wydruku
*Zapisu lekcji
* Forum dyskusyjnego na którym można zadawać pytania i ja będę odpowiadać, lub można dyskutować
Tematy lekcji :
FONETYKA GŁOSKOWNIA
1. poprawność
2 etymologia
MORFOLOGIA SŁOWOTWÓRSTWO
3 przyimki i rostki
4 pierwsze czasowniki
5 typy czasownika
6 tworzenie słów – końcówki
7 rodzaj rzeczownika
MORFOLOGIA ODMIANA
8 części mowy
9 rzeczownik odmiana
10 rzeczowniki podwójne
11 rzeczownik odmiana przez przypadki
12 przymiotnik – dwa typy
13 przymiotnik odmiana przez przypadki
14 zaimek
15 liczebnik
16 przysłówek
17 czasownik odmiana
18 czasy
19 aspekty JK WK
20 aspekt NK DK
21 koniugacje
22 aspekt BN CN
23 aspekt ZW NW
24 aspekt OB NB
25 aspekt WP UP
26 aspekt
27 jak czytać tabele czasowników
28 tryby
SKŁADNIA
29 części zdania
30 dopełnienie
31 zdania współrzędne, ich typy, spójniki
32 zdania podrzędne, ich typy, zaimki
33 rozbiór zdania, wykresy zdań współrzędnych
34 rozbiór zdania, wykresy zdań podrzędnych
35 mowa zależna niezależna
————————————
MOŻNA ZAMAWIAĆ JUŻ !
KURS 1 DOSTĘPNY POWINIEN BYĆ OD KOŃCA LUTEGO
KURS 2 – OD MARCA 2023
jc@joannacholuj.pl
whatsapp +48 666 649 353 lub +51 999 333 717
—————————————————————————
Jestem Joanna Chołuj JCLady.
Pomagam
* uzdrowić duchowo swoje życie w 12 sferach w 12 miesięcy
* odzyskać swoją kobiecość czyli przejść od toksycznych schematów do zdrowego związku
* rozumieć język polski i jego gramatykę
Moje analizy holistyczne, konsultacje, poradniki, karty, gry oraz kursy pomogą Ci w zmianie życia
I’m Joanna Chołuj JCLady.
I help
*heal your life spiritually in 12 spheres in 12 months
* regain your femininity – move from toxic patterns to a healthy relationship
* understand Polish language and its grammar.
My holistic analyzes, consultations, guides, cards, games and courses will help you change your life
Je suis Joanna Chołuj JCLady.
j’aide
* guérissez votre vie spirituellement dans 12 sphères en 12 mois
* retrouvez votre féminité – passez de schémas toxiques à une relation saine
* comprendre la langue polonaise et sa grammaire.
Mes analyses holistiques, consultations, guides, cartes, jeux et cours vous aideront à changer votre vie
KONSULTACJE ANALIZY HOLISTYCZNE
CONSULTATIONS & HOLISTIC ANALYSIS
KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
KREATIVE-THERAPEUTIC CIRCLES for WOMEN
13 ZESTAWÓW KART – GIER planszowych
13 SERIES OF CARDS – TABLE GAMES
13 SERIES DE CARTES – JEUX DE TABLE
KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
BOOKS LIVRES – KREATIVE & KLEAR
KURSY COURSES COURS
1 Głębokie zrozumienie języka starożytnego polskiego i jego gramatyka (Kurs Starożytnej Gramatyki Ariów)
Deep understanding of ancient polish language and its grammar (Course of Ancient Arya Grammar)
Comprehension profonde de la langue et grammaire ancienne polonaise de Arya (Cours de la grammaire de Arya)
2 Duchowa Przemiana 12 sfer życia w 12 miesięcy (Kurs Starożytnej Wiedzy i Słowiańskiej Filozofii Przyrody)
Spiritual Metamorphosis of 12 life spheres in 12 months (Full Course of Ancient Knowledge and Slavic Philosphy of Nature)
Metamorphose Spirituelle de 12 spheres de vie en 12 mois ( Course complet de la science ancienne et la philosophie slave de nature)
3 Odzyskaj siebie – Od toksycznych schematów do zdrowego związku i pełni kobiecości
Get Yourself Back – From Toxic Patterns to a Healthy Relationship and Full femininity
Récupérez-vous – Des schémas toxiques à une relation saine et à une féminité complète
TWÓRCZOŚĆ PROZATORSKA I POETYCKA https://joannacholuj.pl/pisze-2
Czy ktoś byłby chętny na KURS ONLINE W GRUPIE –
GRAMATYKI POLSKIEJ ALTERNATYWNEJ – ARIÓW/ STAROŻYTNEJ, ZREFORMOWANEJ?
Wykładać będę jak dla dzieci… a nawet dla dzieci.
———————
Jestem Joanna Chołuj JCLady.
Możecie mnie znać w wywiadów w Porozmawiajmy u Alexa Berdowicza, z wykładów o gramatyce na moim kanale, z serii wykładów o języku polskim na festiwalach, z artykułów i live’ów.
Jestem naukowcem niezależnym, nauczycielką, doradczynią i wiedźmą.
Pomagam
* rozumieć język polski i jego gramatykę
* uzdrowić duchowo swoje życie w 12 sferach w 12 miesięcy
* odzyskać swoją kobiecość czyli przejść od toksycznych schematów do zdrowego związku
Moje analizy holistyczne, konsultacje, poradniki, karty, gry oraz kursy pomogą Ci w zmianie życia
KSIĄŻKI – KREATYWNIE & KLAROWNIE
KONSULTACJE ANALIZY HOLISTYCZNE
KREATYWNE-TERAPEUTYCZNE KRĘGI dla KOBIET
Podziel się!