1. GNN: PILNE: STOP WHO – przekaż dalej !!! + 130 dowodów na niebezpieczeństwo szczepień mRNA na Covid, których przyjmowanie nakaże WHO; 2. wR24: Justyna Socha u Roli OSTRO odpowiada na wszystkie zarzuty pod jej adresem! Co dalej ze STOP NOP?; 3. Jerzy Zięba: Co z tą grypą?; 4. Bibuła: Wyciekła lista uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos

STOP WHO + 130 dowodów na niebezpieczeństwo szczepień mRNA na Covid, których przyjmowanie nakaże WHO

1. GNN: PILNE: STOP WHO – przekaż dalej !!! + 130 dowodów na niebezpieczeństwo szczepień mRNA na Covid, których przyjmowanie nakaże WHO

WHO przejmuje władzę przez tajną komisję mającą na celu zmianę międzynarodowych przepisów zdrowotnych.

Uwaga! we wpisie o roli DoD(US deprtment of Defence) i NSC (US National Security Council) pojawił się obiecany wówczas link omawiający sytuację prawną produktów mRNA i rolę Misterstw Obrony oraz Bezpieczeństwa USA po polsku „Światową pandemią zarządza NSC (Rada Bezpieczeństwa Narodowego w USA) a nie HHS (Ministerstwo Zdowia i Spraw Społecznych w USA) ” – Substack https://dorotazielinska.substack.com/p/pandemia-zarzadza-nsc-rada-bezpieczenstwa

1. Post dot W.H.O, który mnie także zaniepokoił

To mnie niepokoi: https://expose-news.com/2023/01/09/secretive-committee-to-amend-intnl-health-regs/
#StopTheAmendments: WHO przejmuje władzę przez tajną komisję mającą na celu zmianę międzynarodowych przepisów zdrowotnych.

Tajny komitet Gatesowej Organizacji Chorób (WHO) ma się spotkać na pięć dni, począwszy od dzisiaj. Celem tych spotkań będzie sfinalizowanie raportu dotyczącego proponowanych zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych („IHR”).
Spotkania te nie będą transmitowane na żywo. Postępowanie nie będzie dostępne dla publiczności. Nie zaplanowano okresu publicznego komentowania. Państwa opinia dotycząca tych poprawek nie będzie brana pod uwagę. Zasady te są negocjowane przez członków Komitetu ds. Przeglądu Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych („IHRRC”), którzy zostali wybrani poza kontrolą, a nie wybrani demokratycznie.
Stosunkowo prostym i stosunkowo niedrogim sposobem zdobycia władzy i władzy nad większą częścią świata może być wiążący traktat międzynarodowy, który przenosi suwerenność nad niektórymi sprawami z poszczególnych narodów na organ międzynarodowy, taki jak WHO. Aby zrealizować te ambicje, WHO podejmuje dwa kroki. Jednym z kroków jest zmiana jej IHR. W przypadku, gdy poprawki IHR nie zadziałają, WHO będzie polegać na swoim traktacie plandemicznym. Zarówno poprawki IHR, jak i Traktat o pandemii muszą zostać wstrzymane.
IHRRC WHO planuje potajemne spotkanie od poniedziałku, 9 stycznia 2023 r. do piątku, 13 stycznia 2023 r. IHRRC będzie pracować nad sfinalizowaniem tego, co jest obecnie 46-stronicowym dokumentem, który zawiera proponowane poprawki do międzynarodowych przepisów zdrowotnych („IHR” ). Poprawki zostały zgłoszone przez zaledwie 14 krajów. Prace wykonywane przez IHRRC są „poufne” i podlegają bezpośrednio i wyłącznie Dyrektorowi Generalnemu WHO, Tedrosowi Adhanomowi Ghebreyesusowi. IHRRC planuje przedłożyć swoje poprawki WHO 15 stycznia 2023 r.
W poniższym filmie w linku James Roguski , Oliver Lee Lloyd i Paul G przedstawiają krótki przegląd IHRRC i ich „prywatnych” spotkań. W filmie odnoszą się do artykułu opublikowanego przez Prevent Genocide 2030 zatytułowanego „ Duże problemy z komisją rewizyjną poprawek do międzynarodowych przepisów zdrowotnych ”.
Proponowane zmiany IHR:
1. Zmień ogólny charakter WHO z organizacji doradczej, która jedynie wydaje zalecenia organowi zarządzającemu, którego proklamacje byłyby prawnie wiążące. (Artykuł 1)
2. Znacznie rozszerzyć zakres IHR, aby obejmował scenariusze, które mają jedynie „ potencjalny wpływ na zdrowie publiczne”.
3. Dążyć do usunięcia „poszanowania godności, praw człowieka i podstawowych wolności człowieka”. (Artykuł 3)
4. Dać dyrektorowi generalnemu WHO kontrolę nad środkami produkcji poprzez „plan alokacji produktów zdrowotnych”, aby wymagać od krajów rozwiniętych dostarczania produktów w odpowiedzi na pandemię zgodnie z zaleceniami. (Artykuł 13A)
5. Upoważnić WHO do wymagania badań lekarskich, potwierdzenia profilaktyki, dowodu szczepienia oraz do wdrożenia ustalania kontaktów zakaźnych, kwarantanny i leczenia . (Artykuł 18)
6. Wprowadzić system globalnych świadectw zdrowia w formacie cyfrowym lub papierowym, w tym świadectwa badań, świadectwa wyszczepień, świadectwa profilaktyki, świadectwa powrotu do zdrowia, formularze lokalizatora pasażerów i oświadczenie o stanie zdrowia podróżnego. (art. 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 i 44 oraz załączniki 6, 7 i

7. Przekierować nieokreślone miliardy dolarów do Farmaceutycznego Szpitalnego Kompleksu Przemysłowego Ratowniczego bez żadnej odpowiedzialności. (art. 44a)
8. Zezwalaj na ujawnianie danych osobowych dotyczących zdrowia. (Artykuł 45)
9. Znacznie rozszerzyć możliwości WHO w zakresie cenzurowania tego, co uważa za dezinformację i dezinformację. (Załącznik 1, strona 36)
10. Stwórz obowiązek budowy, zapewnienia i utrzymania infrastruktury IHR w punktach wejścia. (Załącznik 10)
76. Światowe Zgromadzenie Chorób zaplanowano na okres od niedzieli 21 maja 2023 r. do wtorku 30 maja 2023 r. Aby proponowane poprawki mogły zostać rozpatrzone podczas 76. Światowego Zgromadzenia Chorób, muszą zostać przekazane WHO z co najmniej 4-miesięcznym wyprzedzeniem.
IHRRC planuje przedłożyć WHO proponowane poprawki do niedzieli 15 stycznia 2023 r.
IHR są istniejącym prawnie wiążącym prawem międzynarodowym. Jeśli proponowane poprawki zostaną przedstawione 76. Światowemu Zgromadzeniu Chorób, mogą zostać przyjęte zwykłą większością głosów 194 krajów członkowskich. Zgodnie z uzgodnionymi już zasadami IHR, gdyby proponowane poprawki zostały przyjęte, państwa członkowskie nie musiałyby podejmować żadnych dodatkowych działań. Kneset Stanów Syjonistycznych nie musiałby zapewniać dwóch trzecich głosów, aby udzielić „rady i zgody”. Nie byłyby potrzebne żadne podpisy przywódców narodowych.

2. Dodatkowo, podsumowanie 130 dowodów niebezpieczeństwa szczepień mRNA na Covid

Why can’t we talk about it? – Steve Kirsch’s newsletter (substack.com) https://stevekirsch.substack.com/p/why-cant-we-talk-about-it

3. Taśmy, które wyciekły z Izraelskiego Ministerstwa Zdrowia, pokazujące, że Izrael ukrywał dane dotyczące niepożądanych konsekwencji szczepień preparatami mRNA na Covid

The Israeli Ministry of Health hid COVID serious adverse event data from the public (substack.com) https://stevekirsch.substack.com/p/this-sunday-the-israeli-ministry?utm_source=substack&utm_medium=email

Highlights
 1. Adequate safety monitoring only put in place at the end of 2021
 2. Only ONE of the four HMOs collected the data reliably while the other 3 barely reported. Reports are only from 15% to 17% of the public. So MoH divides the number of events by the TOTAL NUMBER OF DOSES in the entire country and for the entire period of time from end of 2020. This is super corrupt.
 3. The top Israeli MoH official who were present in the meeting said the work was AMAZING and SHOULD be continued. But it seems that the higher ups decided to cancel the research, so no more data collection.
 4. For a lot of side effects there were many reports about re-challenge which PROVES causality relationship to the vaccine.
 5. Additionally, a lot of side effects never went away so no opportunity for re-challenge (and to prove causality).
 6. Some neurological events caused by the vaccine do not appear in the Pfizer information on the vaccine, which also claimed they are not aware of long term side effects. This is beyond corrupt / criminal.
 7. They could have reached out to the injured, since they are all identified, but seems they chose not to; better to gaslight them I guess.
 8. Israeli MoH knew who these people are, they know their records, these weren’t just anecdotes. The MoH ignored them and DELIBERATELY LIED TO THE PUBLIC. The MoH were clearly told these were new events caused by the vaccines and the MoH told the public afterwards NOTHING TO SEE HERE FOLKS, MOVE ALONG. This is SO corrupt.
 9. I just emailed Professor Jeffrey Morris asking him whether he will write a blog on how wrong he was and how corrupt the MoH is. I’ll let you know if he replies.
 10. MoH never put the known events in the structured form. This way, they minimize the number of events. This is very corrupt. THIS IS NOt PREcise (only Neurological side effects were not included in the structured form and were reported frequently in the free text part)
 11. They are doing EVERYTHING possible to hide all the safety data from the Israeli people.
 12. Israeli media is likely NEVER going to cover this video. They will ignore it.
 13. Many of the common side effects discovered here were never reported to the public.
 14. Researchers used natural language processing developed by 8200 to analyze the data in a very creative and rigorous manner. But of course, the MoH halted the study in spite of the fact, they mentioned explicitly that they did not finish analyzing important data like cardiovascular reports and also hospitalizations. Because that’s how science works.
 15. Researchers NEVER calculated AE reporting rates (i.e., never divided by # doses). This is a main technique used for downplaying the finding by manipulating the denominator and make it large.
 16. They said it was important to publish this in the medical literature. The methods can be used for other vaccines. Of course, NOTHING happened.
 17. Everyone is so happy with the collaboration! Both sides! Israeli MoH officials are so happy to have this data and they complimented the researchers on what a great job that they did and that the research will be continued. They called it “super important.”
 18. In August, 2 months later, the MoH issued their deceptive report.
 19. 1 cardiac report received for 1,750 booster doses given to kids 12-17. These parents are all pro-vax (that’s why they vaccinated their kids). But this is just a fraction of the population!!! Note: this is adjusted for the 15% sampling.
 20. Team is relieved that the HMOs are keeping the data to themselves and not making it available to the public. So nobody will find out the truth!
 21. Reuters fact checker claim the results were “taken out of context.” Seriously!?!?!? Watch the whole thing for yourself and you be the judge! That “fact checker” should be fired. Reuters DID NOT WATCH THE VIDEO. They were offered to watch the video but REFUSED.
 22. The MoH didn’t even let their own internal people know about the findings!
 23. No statement from the MoH as to why they decided to discontinue the study.
 24. They wanted to publish this stuff on the MoH website, but for some reason the website team wasn’t publishing it. So frustrating for the people in the meeting that the website team is so screwed up. Sharon is aware of this, but did nothing to fix the problem. However, the website team has no trouble at all encouraging people to be vaccinated.
 25. Link for the video of the MoH meeting with the researchers (this is not the Zoom commentary):
 26. NO INTEREST AT ALL from the Israeli mainstream media to even LOOK at this data. How could this NOT be of interest to the Israeli people???
 27. Link to Galileoisback Substack for more info. Here is the twitter post.
 28. Israel MoH knows exactly who the people who are injured are and how to contact them. They REFUSE to reach out and monitor these people.
 29. Israeli is highly compliant for vaccines. Today, trust is now at zero. Lack of transparency and lack of empathy are the two main reasons. The people believe the government is unethical.
 30. If you are injured by the vaccines, don’t worry. No compensation is available.
 31. Some doctors are changing their mind and are not afraid to speak out. Major declines in vax rates among doctors (but don’t tell anyone). Most are afraid (they have good reasons to be afraid; if you speak out, there will be repercussions).
 32. Because it’s a centralized health system there is a great opportunity to collect safety data. Pfizer collaboration agreement doesn’t cover safety reporting; the focus is all on getting to vaccine induced herd immunity.
 33. PECC will pursue MoH legally.
 34. Taking something every 4 to 6 months is not a vaccine. booster doses given to kids 12-15. These parents are all pro-vax (that’s why they vaccinated their kids). But this is just a fraction of the population!!! Note: this is adjusted for the 15% sampling.

2. wR24: Justyna Socha u Roli OSTRO odpowiada na wszystkie zarzuty pod jej adresem! Co dalej ze STOP NOP?

https://banbye.com/watch/v_Jf4uSaQq5Nlo

 

3. Jerzy Zięba: Co z tą grypą?

Cześć 2 – Najważniejsza – szczepionka przeciw grypie

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/5xLD7enr1y/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

Część 1 – sposoby leczenia grypy

https://tv.jerzyzieba.com/filmy/W12DNR3Dla/ZWmnwxeq30k5l8gj1DrJNMgaPoB2vK

4. Bibuła: Wyciekła lista uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos

The Dossier, internetowa inicjatywa dziennikarstwa śledczego, zdobyła i opublikowała (niemal) pełną listę uczestników mającego się odbyć w przyszłym tygodniu w szwajcarskim Davos, Światowego Forum Ekonomicznego World Economic Forum – WEF).

Poufna lista uczestników zawiera wszystkie najważniejsze osoby ze świata polityki, globalnych korporacji, medialnych manipulatorów, Wielkiej Farmy, kompleksu militarno-wywiadowczego czy czołowych uniwersytetów.

Wśród 79-stronicowego spisu osób znajdują się nazwiska m.in. dyrektora FBI Chrisa Wray, prezesów Amazona, BlackRock, Pfizera, wysokich urzędników Fundacji Gatesa i sieci Sorowa, wydawcy New York Timesa, oraz przedstawiciele takich korporacji, jak Bloomberga, Cargill, Cisco, City, Chevron, CNN, CNBC, Coinbase, Dell, Deutsche Bank, Down Jones, Forbes, Foreign Affair, Fortune, Goldman Sachs, Google, Gulfstream Aerospace, Hewlett-Packard, Honywell, IBM, Human Rights Watch, Intel, JP Morgan, Kaiser Permanente, Johnson Controls, Kudelski Group, LinkedIn, London Stock Exchange, Mastercard, Microsoft, Meta, Nasdaq, Morgan Stanley, Nielsen, NYSE, Open Society Foundations, OpenWeb, PayPal, PepsiCo, Procter & Gamble. Qualcomm, Salesforce, Sysco, Takeda Pharmaceuticals, The Coca-Cola Company, Tyson Foods, Uber Technologies, Visa, Wall Street Journal, Walmart, Washington Post, Zoom – to tylko cząstkowa lista przedstwicieli z USA – oraz setki innych z całego świata.

Z Polski na szczycie WEF udział wezmą: Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Paweł Surówka (CEO Eurocash), Anna Moskwa, Magdalena Rzeczkowska, Aleksandra Agatowska (CE PZU Life) oraz Beata Kozłowska-Chyła (PZU Group).

Światowe Forum Ekonomiczne, będące tzw. fundacją non-profit, znane jest m.in. z organizowania coroczej konferencji w Davos. W tym roku ma odbyć się w dniach 16-20 stycznia. WEF zostało założone w 1971 r. przez Klausa W. Schwaba, niemieckiego szaleńca pragnącego przeobrazić świat w obóz koncentracyjny kontrolowany przez elitę biznesmenów i podległych im polityków.

 

Oprac. www.bibula.com
2023-01-09
na podstawie The Dossier

Podziel się!