Pochówek dzieci zamordowanych w Carlisle Indian Boarding School po 100 latach na Ziemi Lakotów

Pochówek dzieci zamordowanych w Carlisle Indian Boarding School na Ziemi Lakotów

Od Furio Muerte

The most beautiful burial I’ve ever witnessed. After over a 100 yrs the children who died at Carlisle Indian Boarding School are laid to rest by the youth of this generation. Wrapped in buffalo robes and back to the comfort of Grandmother Earth in their ancestral Lakota lands.

https://www.facebook.com/watch?v=334171455024373

 

Najpiękniejszy pochówek, jakiego byłem świadkiem. Po ponad 100 latach dzieci, które zginęły w Carlisle Indian Boarding School, zostały pochowane przez młodzież tego pokolenia. Owinięte w bawole szaty i z powrotem w zaciszu Babci Ziemi na ziemiach ich przodków Lakota.

Podziel się!