Livonia, czyli dawne Inflanty Rzeczpospolitej

Livonia

Od Furio Muerte

Livonia

Three Mighty Ladies from Livonia, painting by Albrecht Dürer, 1521

Livonia is a very cold and windy historical region on the eastern shores of the Baltic Sea comprising present Estonia and parts of Latvia.
The Livonians speak a language closely related to Finnish and Estonian, and more distantly to Hungarian. However, the last known native speaker died in Toronto in 2013. Today, Livonian is spoken as a second language by fewer than 100 individuals, and is understood to be fast approaching extinction.

 

Trzy Potężne Damy z Inflant, obraz Albrechta Dürera, 1521

Inflanty to bardzo zimny i wietrzny region historyczny na wschodnim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, obejmujący obecną Estonię i część Łotwy. Inflanci posługują się językiem blisko spokrewnionym z fińskim i estońskim, a dalej z węgierskim. Jednak ostatni znany native speaker zmarł w Toronto w 2013 roku. Dziś inflancki jest używany jako drugi język przez mniej niż 100 osób i uważa się, że zbliża się on do wyginięcia.

Podziel się!