CNK: Prof. Krzysztof Meissner: Nieskończoność w fizyce

Nieskończoność w fizyce

Fizyka wiąże się nierozerwalnie z pojęciem wielkości zarówno „nieskończenie dużych” (służących np. do opisu Wszechświata), jak i „nieskończenie małych” (odnoszących się np. do pochodnych w dynamice czy w równaniu Schrödingera). Jednak pojęcia te, choć przy pewnych założeniach na ogół dobrze zdefiniowane matematycznie, mogą nie być „rzeczywiście nieskończone” w sensie fizycznym, jak np. w pytaniach o możliwość dowolnie drobnego podziału przestrzeni czy czasu albo o nieskończony upływ czasu w przyszłości lub przeszłości Wszechświata, szczególnie w propozycji Rogera Penrose’a kolejnych, następujących po sobie Wszechświatów (eonów). Pytania te w naturalny sposób dotykają granic naszego poznania. Podczas wykładu przedstawiona zostanie propozycja fizycznego rozumienia nieskończoności wraz z przykładami teorii zarówno spójnych, jak i niespójnych z tym rozumieniem, oraz jej porównanie z intuicją matematyczną. Wykład odbył się 7 listopada 2018 roku w ramach cyklu „Drogi do nieskończoności” w Centrum Nauki Kopernik.

https://www.youtube.com/watch?v=08IJ6n4olHY

Podziel się!