Sarmacja – Psalm Rodowodowy (Archiwum 2009)

Sarmacja – Psalm Rodowodowy

Sarmacka Syrena II wiek p.n.e.

Pieśń Jacka Kowalskiego streszczająca historię Sarmatów – starożytnego ludu rzeczywiście zamieszkującego ziemie polskie – dokładnie tereny między Wisłą a Dnieprem. Północną granicą Sarmacji był Ocean Sarmacki (Bałtyk). Wg legendy, a także niektórych badaczy Sarmaci podbili Słowian następnie asymilując się z nimi, dali początek elicie tego ludu.

Od Poli Dec

 

Sarmacja – Psalm Rodowodowy

https://www.youtube.com/watch?v=tLcpwwSRx24

Polskie tradycje sarmackie początkami tkwią w niezapisanej przeszłości. Uczeni podkreślają podobieństwa leksykalne w sferze słownictwa religijno-obrzędowego, etycznego, a także zbieżności pomiędzy sarmacką symboliką, polskimi znakami heraldycznymi i godłowymi orłami.

Psalm rodowodowy to opowiedzenie naszej historii (a także prahistorii) w ekspresowym tempie niespełna trzech minut. Niechaj ten „teledysk” będzie obrazem piękna, splendoru i chwały naszej kultury – nie bójmy się rzec – najbogatszej, najbardziej różnorodnej, niezwykłej i ciekawej spośród znanych kultur kręgu naszej cywilizacji. Niechaj będzie też nostalgicznym westchnieniem i iskrą nadziei na odzyskanie dawnej świetności, odebranej nam zdradziecko przez ingerencję wrogów, a także domniemanych przyjaciół.

Użyto fragmentów filmów: Król Artur, Stara Baśń, Ogniem i Mieczem, Pan Tadeusz, a także malarstwa Jana Matejki oraz nieznanego autora wizerunków największych zakał naszej cywilizacji

https://www.youtube.com/watch?v=USHFlN4Xa98

Podziel się!