1. WNET: Gen. Skrzypczak: Trwa najważniejsza bitwa na Ukrainie; 2. Wilki Radom: Cała prawda o ustawie 2069! Ustawa charytatywna wielką kpiną z Polaków!; 3. Strategy & Future: „Dzień po Wojnie” – J. Bartosiak, R. Domagalski i S. Majman; 4. Laboratorium Pieśni – Songs of Peace

„Dzień po Wojnie” – Jacek Bartosiak, Radosław Domagalski i Sławomir Majman

Żydzi popierają bezwzględnie Putina – I kto tutaj jest Chazarem?! Zełenski: „Możemy pytać, czemu nie sprzedacie nam broni, czemu nie nałożycie sankcji na Rosję, ale odpowiedź obciąża wasze sumienia. I to wy musicie z nią żyć!”.

„Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy przemawiał dziś zdalnie w Knesecie. W przemówieniu do izraelskich parlamentarzystów mówił, że nadszedł czas wyboru. – Mediować można między państwami, a nie między dobrem a złem – oświadczył. Z kolei Służba Bezpieczeństwa Ukrainy w specjalnym wideo informuje o złym stanie morale panującym wśród rosyjskich żołnierzy. Tymczasem minister obrony Rosji Siergiej Szojgu wydał rozporządzenie o przygotowaniu 17-letnich członków młodzieżowej organizacji „Junarmia” do udziału w wojnie w Ukrainie.” (materiał informacyjny nr 1)

A tymczasem pytam się co jest z tą Ustawą 2069 w Naszym Kraju?! Czy PISowski Zarząd  Polski potrafi nam klarownie wyjaśnić o co mu w tej ustawie tak naprawdę chodzi?! (materiał informacyjny nr 2)

1. WNET: Gen. Skrzypczak: Trwa najważniejsza bitwa na Ukrainie. Rosjanie użyli broni hipersoniczne

https://www.youtube.com/watch?v=TdCHUQJee14

Coraz więcej rosyjskich żołnierzy rezygnuje z walk na Ukrainie. Kolejne dwie grupy zdezerterowały

Zełenski do członków Knesetu: Możemy pytać, dlaczego nie sprzedacie nam broni, ale odpowiedź obciąża wasze sumienia

Front na Ukrainie „zamarł”, ale pionki reżimu muszą być w ruchu. W Rosji zaczęło się szukanie winnych

Chiny wydały komunikat nt. Ukrainy! Nie wspomina o napaści. Johnson wezwał Pekin, by porzucił neutralne stanowisko

Rosja zapłaci Ukrainie miliardy odszkodowania za wojnę

Inwazja na Ukrainę. Zełenski: Izrael musi dokonać wyboru, czy popiera Ukrainę, czy Rosję

Dywersja na białoruskiej kolei. Pociągi już nie jeżdżą do Ukrainy
Horror w białoruskich szpitalach. „Przywożą żołnierzy, którzy nie jedli od pięciu dni”
Dni Putina na Kremlu policzone? Ekspert wskazał datę i powód

Rosjanie wywożą zmarłych na Białoruś. „Mieszkańcy zszokowani liczbą zwłok”

Czeczeńscy bojownicy walczyli z Ukraińcami. Wielu zginęło, resztę wycofano

2. Wilki Radom: Cała prawda o ustawie 2069! Ustawa charytatywna wielką kpiną z Polaków!

https://www.youtube.com/watch?v=YC39ZQjqzWA

3. „Dzień po Wojnie” – Jacek Bartosiak, Radosław Domagalski i Sławomir Majman

https://www.youtube.com/watch?v=JxeGjFuFSec

4. Laboratorium Pieśni – Songs of Peace

https://www.youtube.com/watch?v=z2RDVnXtn3I

Songs don’t need words. They don’t need a translation. When you listen to them, you know. You feel. Songs embrace with their space everything THAT IS. They don’t create divisions between good and bad. Songs draw from light and shadow. Sound moves and touches in us both what is painful and what is full of hope and love. The world is our mirror. Whatever happens in the world, it happens in me, in you. We dedicate this songs to the spaces that ask for healing. Every war is a cry for love, attention and support. On the external and internal level. If there is no harmony in me, then it is not in the world… Let these songs take you on the journey you need. Let them guide you safely. Let them light your way. We’re in this together. We are one.

Laboratorium Pieśni / Song Laboratory

http://laboratoriumpiesni.pl/

http://youtube.com/laboratoriumpiesni

http://laboratoriumpiesni.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/laboratorium…

https://www.instagram.com/laboratoriu…

* * *

PIEŚNI POKOJU Pieśni nie potrzebują słów. Nie potrzebują tłumaczenia. Gdy ich słuchasz- to wiesz. Czujesz. Pieśni obejmują swoją przestrzenią wszystko CO JEST, nie czynią podziałów na dobro i zło. Pieśni czerpią ze światła i z cienia. Dźwięk porusza i dotyka w nas zarówno to co bolesne, jak i to co pełne nadziei i miłości.Świat jest naszym lustrem. Cokolwiek dzieje się w świecie, dzieje się we mnie, w Tobie. Dedykujemy te pieśni przestrzeniom, które proszą o uzdrowienie. Każda wojna jest krzykiem o miłość, o uwagę, o wsparcie. Na poziomie zewnętrznym i wewnętrznym. Jeśli we mnie nie ma harmonii, to nie ma jej w świecie… Niech te pieśni zaniosą Cię w podróż, której potrzebujesz. Niech prowadzą Cię bezpiecznie. Niech rozświetlają Ci drogę. Jesteśmy w tym razem. Jesteśmy jednym.

Laboratorium Pieśni

http://laboratoriumpiesni.pl/

http://youtube.com/laboratoriumpiesni

http://laboratoriumpiesni.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/laboratorium…

https://www.instagram.com/laboratoriu…

Podziel się!