1. NTV: Pokój na zewnątrz i pokój w nas – Włodzimierz „Paprodziad” Dembowski…; 2. Ukraina w ogniu i we krwi!; 3. Grzegorz Płaczek: Czy Europejska Agencja Medyczna płaci Panu Prezesowi Cessakowi, który stoi na czele polskiego urzędu?; 4. MN: Brak szczepienia nie może być podstawą do odmowy leczenia

Brak szczepienia nie może być podstawą do odmowy leczenia

Ktoś zapytał mnie ostatnio: ” Gdzie są ci Rosyjscy i Białoruscy Wolni Ludzie, z którymi jesteście przecież w kontakcie? Gdzie oni są i co robią kiedy Car Rosji ze swoim przybocznym Batiuszką-Słońcem Narodu Białoruskiego napadł na Bratni Słowiański Kraj i morduje tam tysiącami siostry i braci naszych, równa z ziemią ich miasta, domy rodzinne, szkoły i szpitale, zabija ich dzieci i okalecza na całe życie tysiące ich rodaków, a rozpowiada przy tym po świecie iż przybył z rzekomą Misją Pokojową, czyli przecież tylko „wymordowania domniemanych Nazistów Antykremlowskich i Chazarów, czyli jak to mówią „kulturalni biali ludzie – miłujący całą ludzkość, pacyfiści”, tzw „Żydowskich Parchów”?!”

Odpowiadam wszystkim wątpiącym: Oni są i robią wszystko, tak jak i my tutaj, aby bezlitosne mordowanie Sióstr i Braci Naszych z Ukrainy natychmiast się zakończyło. Protestują tam, ale przede wszystkim działają efektywnie na rzecz pokoju między Słowiańskimi Rodami i Narodami na tyle na ile to możliwe w warunkach  jakże „Demokratycznych Rządów Banksterki Rosyjskiej i Białoruskiej dowodzonej przez KGB i GRU Cara Putina”. Kosztuje ich to mniej więcej tyle ile kosztowało Polaków, Czechów i Węgrów protestowanie przeciw Kremlowi w roku 1956, 1968, 1970, 1981 – życie, albo tortury i długoletnie wiezienie. Ponad 14 000 tych najodważniejszych z nich, którzy wyszli na ulice jest w tej chwiloi w więzieniach – bez żadnej perspektywy wyjścia z nich żywym i zdrowym! (Rosjanie Protestują przeciw wojnie Putina).

Ktoś zapytał mnie też: Dlaczego „Wolny Naród Chiński” nie wspomoże „Wolnej Rosji Putina” w jego jakże „słusznej Wojnie przeciw Chazarom-Ukraińcom i Azovom-Esesmanom” i nie udzieli wszechstronnej pomocy buksującej w miejscu od prawie już miesiąca „niezwyciężonej armii Wolnych Ludzi Bankstera Putina”? 

Odpowiadam im: „Wolny Naród Chiński” Xi Jinpinga, który to wódz Chińczyków bez wątpienia jest  Największym Banksterem Świata o Największym Majątku spośród wszystkich Tych 1% Banksterów Światowym układających teraz New World Order na dwóch nogach – Zachodniej (WHO-US) i Wschodniej (PEKIN-WUHAN) kosztem życia i zdrowia swoich własnych Niewolników posyłanych jako mięso armatnie na wojnę, nie jest tak głupi jak ogłupieni propagandą Kremla Rosjanie! On nie miesza się w awantury rodzinne Słowian Wschodnich. On poczeka aż obie strony się wykrwawią, a wtedy „udzieli im wszechstronnego pokojowego wsparcia w dziele odbudowy”  tak samo chętnie jak zarządzany przez 1% Banksterki Światowej i Big Pharmę Wolny Naród Amerykański i Wolny Niechazarski Naród Izraelski oraz inne Wolne Ludy Unii Europejskiej”!

Dziwi mnie, jak wielu Wolnych Polaków uważa dzisiaj Putina za tego za kogo on sie podaje w swojej propagandzie – Za Wyzwoliciela Uciemiężonego Ludu od Banksterki Światowej? Czyżby zapomnieli oni, że ten wyzbyty z empatii i litości KGBowiec jest jednym z Banksterów, czołowym przedstawicielem tej Światowej Klasy Ponad Wszelkimi Podziałami – Drugim Najbogatszym Człowiekiem Świata po Xi Jinpingu, oddanym sługą Chazarskiej Sekty Lubawicz???

Czy widzicie tutaj Polacy-Wielbiciele Putina, jakieś podobieństwo do Oczyszczającej Akcji Sanitarnej Wyzwoliciela Ludu Niemieckiego Adolfa H.???

1. NTV: Pokój na zewnątrz i pokój w nas – Włodzimierz „Paprodziad” Dembowski…

https://www.facebook.com/ntvniezaleznatelewizja/videos/698262281195961

2. Ukraina w ogniu i we krwi!

Ukraińcy wzmacniają obronę Kijowa. „To główne, strategiczne zadanie naszego wroga”

Norwegia dołącza do systemu sankcji na Rosję

„Putin może zagrozić Zachodowi bronią atomową”. Agencja wywiadowcza USA ostrzega

Reparacje wojenne i więzienie dla rosyjskich zbrodniarzy. Jest zapowiedź szefa ukraińskiego MSZ

Rosjanie ostrzelali wieś w obwodzie charkowskim. Pociski artyleryjskie zabiły całą rodzinę

Tysiące Rosjan fetowały rosyjskiego zbrodniarza na stadionie w Moskwie
Dantejskie sceny w Rosji! Oto „dobrobyt” Putina w czasie agresji na Ukrainę: Kolejki w sklepach i bitwy o podstawowe produkty. WIDEO

 

WNET: Dr Pliszka: Bez względu na wynik wojny Rosja będzie wasalem Chin. Putina Rosjanie mogą zlikwidować

https://www.youtube.com/watch?v=xnnci4vuHXw

Układ Otwarty: Rosja walczy resztkami sił. Ukraina przechodzi do ataku – gen. Skrzypczak potwierdza swoje prognozy

https://www.youtube.com/watch?v=Vc5FGJeobvI

3. G. Płaczek: Czy Europejska Agencja Medyczna płaci Panu Prezesowi Cessakowi, który stoi na czele polskiego urzędu?

https://banbye.com/watch/v_DkpRsN_J3pIQ

4. MN: Brak szczepienia nie może być podstawą do odmowy leczenia

Do Instytutu Ordo Iuris trafiają zapytania dotyczące sytuacji, w których lekarz odmawia udzielenia danego świadczenia zdrowotnego, z uwagi na to, że pacjent jest niezaszczepiony, nie posiada unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, bądź nie nosi maseczki zakrywającej nos i usta. Zgłaszający takie przypadki wskazują, że powodem odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego z uwagi na niezaszczepienie, jest obawa lekarza o zdrowie własne, czy personelu. Prawnicy Instytutu w analizie przypominają, kim jest pacjent, jakie ma prawa oraz kiedy i na jakich zasadach lekarz może odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych. Analitycy podkreślają, że nieposiadanie przez pacjenta np. zaświadczenia o szczepieniu lub maseczki ochronnej nie stanowi podstawy do odmowy leczenia.

Każdy pacjent jest równy i każdemu w sposób równy przysługuje prawo do przyznania świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem pacjentów w szczególnych w przypadkach, wymienionych w ustawie o prawach pacjenta. Co istotne, polski system prawny dopuszcza możliwość odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych pacjentowi przez lekarza. Ustawa o zawodzie lekarza dokonuje rozróżnienia na odmowę podjęcia oraz odstąpienie od leczenia pacjenta. Kryteria zezwalające lekarzowi na skorzystanie z tego prawa są różne w zależności od tego na jakiej podstawie wykonuje on swój zawód. Warunkowanie udzielenia świadczenia zdrowotnego od posiadania unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub realizacji nakazy zakrywania ust i nosa maseczką ochronną, w świetle przytoczonego stanu prawnego nie może mieć miejsca.

Autorzy analizy podkreślają, że posiadanie przez pacjenta wspomnianego certyfikatu nie świadczy o braku choroby, a jedynie pozwala stwierdzić, że pacjent przyjął szczepionkę. W tym przypadku lekarz nie może zatem tłumaczyć odmowy udzielenia świadczenia obawą o własny stan zdrowia. Brak podjęcia odpowiednich działań przez lekarza, w zależności od skutków, do których taka sytuacja doprowadziła, może być podstawą poniesienia przez medyka odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej.

Na lekarzu spoczywa obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie, co oznacza, że muszą one odpowiadać aktualnej wiedzy medycznej, muszą być wykonywane w warunkach sanitarnych i fachowych, czyli takich, które nie będą narażały na powstanie kolejnych problemów zdrowotnych. Ponadto, świadczenia te muszą być udzielane w sposób etyczny, tak, aby godność pacjenta była poszanowana.

„W dobie zawirowań legislacyjnych oraz organizacyjnych w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych, warto na chwilę się zatrzymać i wrócić do podstawowej definicji kim jest pacjent oraz jakie są jego podstawowe prawa, wynikające zarówno z Konstytucji RP oraz ustawy o prawach pacjenta. Zaprezentowana analiza prawna kompleksowo omawia powyższe zagadnienia. Zarówno pacjent, jak i lekarz powinni wiedzieć, gdzie – zgodnie z przepisami oraz judykaturą – leżą granice ich praw, przywilejów oraz obowiązków” – skomentował Witold Łukasik, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris.

Autorstwo: Filip Bator
Źródło: MediaNarodowe.com

Podziel się!