Gazeta Krakowska: Niezwykłe odkrycie archeologów w Zatorze! W sąsiedztwie pałacu Potockich odkopali ruiny średniowiecznego zamku obronnego

Niezwykłe odkrycie archeologów w Zatorze!

Niezwykłego odkrycia dokonali archeolodzy podczas prac ziemnych w parku przypałacowym w Zatorze. Na skarpie od strony Skawy natrafili na ruiny średniowiecznego zamku obronnego. W samym pałacu trwają obecnie prace renowacyjne. Po ich zakończeniu zabytek ma zostać udostępniony do zwiedzania.

Nieoczekiwane odkrycie w pałacowym parku Zatorze

Do tej pory nie było śladów świadczących, że na skarpie nad Skawą w Zatorze w średniowieczu stał murowany zamek obronny. Dlatego odkrycie murów takiej budowli było zaskoczeniem.

– Niecodziennie odkrywa się mury średniowiecznych zamków

– mówi dr Krzysztof Tunia z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Ośrodka Archeologii Gór i Wyżyn Krakowie, który sprawuje specjalistyczny nadzór nad renowacją.

Jak dodaje, doszło do tego dosyć przypadkowo, kilkanaście metrów od istniejącej dzisiaj budowli pałacowej.

O zaskoczeniu mówi także Krystyna Bnińska Jędrzejowicz, prezes Fundacji Zamek w Zatorze, spadkobierczyni dawnych właścicieli: – Na archiwalnych fotografiach przedstawiających to miejsce, widać rosnące duże drzewa.

Jak podkreśla, jest to znalezisko, które wzbogaca znacząco wiedzę o historii tego miejsca i stanowi dowód, że jest starsza niż wskazywały na to inne znane dotąd ślady. Także dla Krzysztofa Tuni nie ulega wątpliwości, że ubogaca historię grodu i miasta.

– Za wcześnie, aby próbować wskazać bardziej precyzyjnie na czas pochodzenia zamku. Czeka nas jeszcze dużo pracy, aby na podstawie strzępów różnych informacji próbować bliżej to określić

– zaznacza archeolog.

Na razie bardzo wstępnie ocenia, biorąc pod uwagę dzieje regionu zatorskiego oraz analogie do dzieł architektury militarnej z terenów śląskich, Czech, a poniekąd i innych ziem naszej części Europy, że można go odnieść do wieku XIV, być może nawet do pierwszej jego połowy.

Czy znalezisko w przyszłości będą mogli zobaczyć turyści odwiedzający Zator? – Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie. Na pewno wszystko zostanie odpowiednio udokumentowane – mówi Krystyna Bnińska Jędrzejowicz.

Zdaniem Krzysztofa Tuni, warto byłoby jednak ruiny zamku udostępnić. Przyznaje, że przygotowanie takiej ekspozycji jest bardzo kosztowne, ale może przy wsparciu samorządów czy przedsiębiorców stałoby się to możliwe.

W trakcie wykopalisk oprócz ruin udało się pozyskać sporą liczbę fragmentów ceramiki i drobnych ruchomości, w tym monet, które także zostaną one poddane wszechstronnym analizom.

To będzie nowa atrakcja Zatora

Otwarty dla turystów będzie natomiast istniejący zamek po zakończeniu renowacji, która trwa od 2019 roku. Jest trudniejsza niż przewidywano ze względu na osłabioną konstrukcję zabytku. W tej chwili zaawansowany jest w 70 proc.

– Obecnie jesteśmy na etapie wykończenia, m.in. trwają prace przy odnowieniu polichromii, która jest mocno uszkodzona. Trudno przewidzieć, w jakim tempie będzie postępować ta część inwestycji. Na pewno udostępnimy zamek turystom

– zapowiada Krystyna Bnińska Jędrzejowicz.

Pod tym kątem prowadzone są prace wewnątrz. W reprezentacyjnych bogato zdobionych salach: myśliwskiej, złotej oraz w sieni znajdą się ekspozycje poświęcone historii zabytku i jego mieszkańców. W planach przewidziano miejsca na restauracje, kawiarnię oraz sale na spotkania, warsztaty i konferencje.

Burmistrz Mariusz Makuch jest przekonany, że zamek będzie stanowił kolejną atrakcję Zatora i zachęci do poznania długiej historii tego grodu.

– Ostatnie odkrycie to fantastyczna sprawa, bo przypomina o wspaniałej historii Zatora i zamku zatorskiego. Jest potwierdzeniem, że dobrze się stało, że zabytek wrócił do prawowitych właścicieli. Renowacja jest niewyobrażalnym wysiłkiem. Staramy się jako gmina w tym pomagać, jak każdemu inwestorowi w Zatorze

– mówi burmistrz Makuch.

Według niego zamek po renowacji wzbogaci ofertę turystyczną Doliny Karpia. Jest przekonany, że także wątek historyczny obok parków rozrywki i innych możliwości rekreacji oraz wypoczynku będzie stanowił dodatkowy magnes przyciągający turystów na Zatorszczyznę.

więcej zdjęć – źródło: https://gazetakrakowska.pl/niezwykle-odkrycie-archeologow-w-zatorze-w-sasiedztwie-palacu-potockich-odkopali-ruiny-sredniowiecznego-zamku-obronnego-zdjecia/ar/c1-16044629

Podziel się!