Mówiąc Inaczej: Polonizmy, czyli jakie słowa pożyczyły od nas inne języki

Polonizmy, czyli jakie słowa pożyczyły od nas inne języki

Od Poli Dec

To oczywiście tylko ciekawostki zebrane według starego schematu – tzw. klasycznej etymologii opartej wciąż na pracach germanofila Aleksandra Brucknera z końca XIX i początku XX wieku oraz równie starych teoriach o późnym uformowaniu się Słowiańszczyzny i języków słowiańskich około V wieku n.e., po wyjściu Słowian z Bagien Prypeci (według Allochtonistycznej teorii o Pochodzeniu Słowian ukutej przez Prusaków i propagandę hitlerowską Kossiny i Goebbelsa). Mimo tego warto posłuchać o „polonizmach” także według „starej germańskiej lingwistyki”.

Polonizmy, czyli jakie słowa pożyczyły od nas inne języki

https://www.youtube.com/watch?v=JMhFkaju3F4

Podziel się!