1. Daily Expose.uk: Potrójne i podwójne zaszczepienie odpowiadało za 4 na każde 5 zgonów z powodu Covid-19 w Anglii; 2. Relacja LIVE z protestów przeciwko segregacji w Niemczech! S. Ozdyk wRealu24!; 3. BanBye: AMANTADYNA ZAKAZANA! Ataki na dr Bodnara! To SPISEK?!; 4. E-toll i Mobywatel !!! czyli Jak zrobić durnia z Polaka!

Potrójne i podwójne zaszczepienie odpowiadało za 4 na każde 5 zgonów z powodu Covid-19 w Anglii

Zarządcy?

„Nie jestem antyszczepionkowcem, ale w żadnym momencie w historii nie zastosowano szczepionki, aby ograniczać ludziom prawa obywatelskie.

Ze wszystkich szczepionek, które przyjąłem w swoim życiu, takich jak przeciw tężcowi, odrze, śwince, polio, krztuścowi, zapaleniu opon mózgowych itp. nigdy nie słyszałem tylu kłamstw i oszustw dotyczących szczepionki, która mówi, że muszę nosić maskę i zachować dystans społeczny, nawet po pełnym szczepieniu, i że nadal mogę zarazić się lub rozprzestrzenić wirusa nawet po pełnym zaszczepieniu. Nie wspominając o tym, że teraz mówi się o czwartej i piątej dawce.

Nigdy nie musiałem poddawać się badaniom, kiedy byłem całkowicie zdrowy bez jakichkolwiek objawów.
Nigdy nie zostałem przekupiony przez rząd, by zażyć ​​szczepionkę by wyjechać na wakacje.

Bandyci?

Nigdy nie musiałem martwić się problemami kardiologicznymi, zaburzeniami neurologicznymi, zakrzepami krwi i niestety nie tylko! Nie musiałem się nawet martwić o śmierć jako efekt uboczny!

Nigdy nie grożono mi użyciem SIŁY przez rząd, pracodawców, siły policyjne i wojsko w związku ze szczepionką….

Nigdy nie byłem osądzany przez moich przyjaciół lub krewnych, jeśli nie brałam innych szczepionek.

Szczepionki, które wymieniłem powyżej, nigdy nie sprawiały, ze ludzie myśleli, iz jestem zły, głupi, nieodpowiedzialny.

Nigdy nie widziałem szczepionki, która zagroziłaby relacjom między członkami mojej rodziny i/lub bliskimi przyjaciółmi do tego stopnia, że ​​zniszczyłaby te relacje z nimi.

Nigdy nie widziałem, żeby inna szczepionka była wykorzystywana dla zysku politycznego.

Nigdy nie widziałem szczepionki wymagającej całodobowej reklamy i promocji w środkach masowego przekazu we wszystkich znanych człowiekowi mediach.

Potem jest mieszanie i dopasowywanie różnych marek szczepionek i powiedzenie, że jest w porządku, aby to zrobić jednego dnia, a następnego dnia, aby tego nie robić.

Nigdy nie widziałem, żeby szczepionka zagrażała czyjejś egzystencji, a także niszczyła ich miejsca pracy.

Czy Pajace?

Nigdy nie widziałem szczepionki, która pozwala 12-letniemu dziecku decydować, oraz zastąpić zgodę rodzica!!!

Nigdy nie widziałem szczepionki, która jest wymuszana na przeciętnej osobie, ale jest opcjonalna dla pracowników Wspólnoty Brytyjskiej, członków parlamentu, prawników, lekarzy itp. (Czy ten wirus jest tak mądry, że wie, aby nie zarażać tych ludzi?) 🤦‍♂️

Wreszcie, po wszystkich szczepionkach (szczepieniach, zastrzykach), które wymieniłem powyżej, nigdy nie widziałem szczepionki takiej jak ta, która dyskryminuje, dzieli i osądza społeczeństwo.

Tak wiele informacji jest cenzurowanych, usuwanych z internetu i mediów głównego nurtu!

Tak wielu lekarzy, pracowników służby zdrowia, policji i naukowców jest cenzurowanych i nie wolno im mówić ani zadawać uzasadnionych pytań, kiedy to, co jest dozwolone, a co nie, nie ma sensu! Zwłaszcza jeśli pochodzi z mediów głównego nurtu.

Nigdy nie znałem szczepionki, która zwolniłaby wszystkie firmy farmaceutyczne, które ją produkują, z odpowiedzialności, jeśli zabije wszystkich do tego stopnia, że ​​żadne ubezpieczenie na życie jej nie pokryje!

To jest naprawdę POTĘŻNA szczepionka. Robi wszystkie te rzeczy, o których wspomniałem powyżej, a jednak…

NIE robi jednej rzeczy, którą powinna zrobić, czyli zwalczyć pandemię”

Ten anonimowy wpis w Internecie nadesłał J.G.D.

RMF: Ryszard Terlecki zakażony koronawirusem. Przed testem spotkał się z Kaczyńskim

1. Potrójne i podwójne zaszczepienie odpowiadało za 4 na każde 5 zgonów z powodu Covid-19 w Anglii

Triple & Double Vaccinated accounted for 4 in every 5 Covid-19 Deaths in England over the past month despite most vulnerable getting Booster in October

The latest figures published by the new UK Health Security Agency on Covid-19 cases, hospitalisations and deaths show that the vaccinated population still accounted for 4 in every 5 Covid-19 deaths over the past four weeks even though those who are deemed to be the most vulnerable to Covid-19 received their “booster” jab in September and October.

The ‘Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 50’ was published by the UK Health Security Agency (formerly Public Health England) on Thursday, 16th December 2021, and it shows that the vast majority of Covid-19 cases between November 15th and December 12th were among the fully vaccinated population.

The totals number of cases by vaccination status as confirmed by table 8 of the UKHSA Week 50 Vaccine Surveillance report between November 15th and December 12th 2021 were as follows –

 • Not-vaccinated population = 417,606
 • Partly vaccinated population = 79,378 cases
 • Triple/Double-vaccinated population = 518,373 cases

This means the vaccinated population accounted for 59% of Covid-19 cases between November 15th and December 12th, whilst the not-vaccinated population accounted for 41%. However, if we remove under 18’s from the equation, many of whom aren’t eligible to be vaccinated, the figures are far worse for the vaccinated population.

The totals number of cases by vaccination status in everyone over 18 as confirmed by table 8 of the UKHSA Week 50 Vaccine Surveillance report between November 15th and December 12th 2021, were as follows –

 • Not-vaccinated population = 104,612 cases
 • Partly vaccinated population = 32,004 cases
 • Triple/Double-vaccinated population = 517,061 cases
 • Triple/Double-vaccinated population = 517,061 cases

This means the over 18 vaccinated population accounted for 84% of Covid-19 cases between November 15th and December 12th 2021, whilst the not-vaccinated population accounted for just 16%.

Unfortunately the latest UKHSA report also shows that despite the booster campaign being well underway, the vast majority of Covid-19 hospitalisations were also among the fully vaccinated population between November 15th and December 12th 2021.

The totals number of hospitalisations by vaccination status for all age groups between November 15th and December 12th 2021, as confirmed by table 9 of the UKHSA report were as follows –

 • Not-vaccinated population = 3,532
 • Partly vaccinated population = 345
 • Triple/Double-vaccinated population = 4,256

This means the vaccinated population accounted for 57% of Covid-19 hospitalisations between November 15th and December 12th, whilst the not-vaccinated accounted for just 43%.

But yet again the difference between the vaccinated and unvaccinated gets much worse when it comes to deaths allegedly related to Covid-19.

The totals number of alleged Covid-19 deaths by vaccination status between November 15th and December 12th, as confirmed by table 10 of the UKHSA report were as follows –

 • Not-vaccinated population = 718 deaths
 • Partly vaccinated population = 82 deaths
 • Triple/Double-vaccinated population = 2,259 deaths

This means the vaccinated population accounted for 77% of Covid-19 deaths between November 15th and December 12th, whilst the not-vaccinated accounted for just 23%.

With the vaccinated population accounting for 6 in every 10 Covid-19 cases, 6 in every 10 Covid-19 hospitalisations, and 8 in every 10 Covid-19 deaths, is there really any justification for the talk that has now started in the mainstream media around mandatory vaccinations in the UK, following the lead of Austria, Greece, Germany, and soon enough France?

Is there any justification for the vaccine passports that have been imposed in Scotland and Wales, and now England?

Is there any justification for restrictions being placed on the unvaccinated population, such as forcing them to be tested and isolate at home for 10 days if a close contact of an alleged confirmed infection, whilst the vaccinated can roam free?

The Covid-19 injections do not prevent infection.

The Covid-19 injections do not prevent transmission.

According to the data it does not look like they prevent hospitalisation or death either.

The only thing that the Covid-19 injections currently prevent is the respect of the basic human rights afforded to every person prior to 2020.


więcej u źródła: Daily Expose UK

Potrójne i podwójne zaszczepienie odpowiadało za 4 na każde 5 zgonów z powodu Covid-19 w Anglii w ciągu ostatniego miesiąca, pomimo tego, że najbardziej bezbronni otrzymali Booster w październiku

Najnowsze dane opublikowane przez nową brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia na temat przypadków Covid-19, hospitalizacji i zgonów pokazują, że zaszczepiona populacja nadal odpowiadała za 4 na każde 5 zgonów związanych z Covid-19 w ciągu ostatnich czterech tygodni, mimo że osoby uważane za najbardziej narażone na Covid-19 otrzymały „wzmacniające” zastrzyki we wrześniu i październiku. Raport „Covid-19 Vaccine Surveillance Report – Week 50” został opublikowany przez brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowia (dawniej Public Health England) w czwartek 16 grudnia 2021 r. i pokazuje, że zdecydowana większość przypadków Covid-19 między 15 listopada a 12  grudniem miało miejsce wśród populacji w pełni zaszczepionych.

Źródło – Strona 35 Całkowita liczba przypadków według statusu szczepienia, jak potwierdzono w tabeli 8 raportu UKHSA z 50. tygodnia nadzoru szczepień między 15 listopada a 12 grudnia 2021 r., była następująca:

Populacja nieszczepiona = 417 606

Populacja częściowo zaszczepiona = 79 378 przypadków

Populacja zaszczepiona potrójnie/podwójnie = 518 373 przypadki

Oznacza to, że populacja zaszczepiona stanowiła 59% przypadków Covid-19 między 15 listopada a 12 grudnia, podczas gdy populacja niezaszczepiona stanowiła 41%. Jeśli jednak usuniemy z równania osoby poniżej 18 roku życia, z których wielu nie kwalifikuje się do zaszczepienia, dane liczbowe dla zaszczepionej populacji są znacznie gorsze. Łączna liczba przypadków według statusu szczepienia u wszystkich osób powyżej 18 roku życia, jak potwierdzono w tabeli 8 raportu UKHSA z kontroli szczepień w tygodniu 50 między 15 listopada a 12 grudnia 2021 r., była następująca:

Populacja nieszczepiona = 104 612 przypadków

Populacja częściowo zaszczepiona = 32 004 przypadki

Populacja zaszczepiona potrójnie/podwójnie = 517 061 przypadków

Oznacza to, że w wieku ponad 18 lat zaszczepiona populacja stanowiła 84% przypadków Covid-19 między 15 listopada a 12 grudnia 2021 r., podczas gdy populacja niezaszczepiona stanowiła zaledwie 16%.

Niestety najnowszy raport UKHSA pokazuje również, że pomimo zaawansowanej kampanii przypominającej, zdecydowana większość hospitalizacji z powodu Covid-19 dotyczyła również w pełni zaszczepionej populacji między 15 listopada a 12 grudnia 2021 r. Źródło – Strona 36

Łączna liczba hospitalizacji według stanu szczepień dla wszystkich grup wiekowych w okresie od 15 listopada do 12 grudnia 2021 r., co potwierdza tabela 9 raportu UKHSA, przedstawiała się następująco:

Populacja nieszczepiona = 3532

Populacja częściowo zaszczepiona = 345

Populacja zaszczepiona potrójnie/podwójnie = 4256

Oznacza to, że zaszczepiona populacja stanowiła 57% hospitalizacji z powodu Covid-19 między 15 listopada a 12 grudnia, podczas gdy niezaszczepiona stanowiła zaledwie 43%.

Ale po raz kolejny różnica między zaszczepionymi a nieszczepionymi znacznie się pogłębia, jeśli chodzi o zgony rzekomo związane z Covid-19. Źródło – Strona 37

Całkowita liczba domniemanych zgonów Covid-19 według statusu szczepień między 15 listopada a 12 grudnia, jak potwierdza tabela 10 w raporcie UKHSA, była następująca:

Populacja nieszczepiona = 718 zgonów

Populacja częściowo zaszczepiona = 82 zgony

Populacja zaszczepiona potrójnie/podwójnie = 2259 zgonów

Oznacza to, że zaszczepiona populacja odpowiadała za 77% zgonów z powodu Covid-19 między 15 listopada a 12 grudnia, podczas gdy niezaszczepiona stanowiła zaledwie 23%.

Ponieważ zaszczepiona populacja stanowi 6 na każde 10 przypadków Covid-19, 6 na każde 10 hospitalizacji związanych z Covid-19 i 8 na każde 10 zgonów związanych z Covid-19, czy naprawdę istnieje jakiekolwiek uzasadnienie dla rozmowy, która teraz rozpoczęła się w mediach głównego nurtu wokół obowiązkowych szczepień w Wielkiej Brytanii, w ślad za Austrią, Grecją, Niemcami, a już niedługo Francją? Czy jest jakieś uzasadnienie dla paszportów szczepionkowych, które zostały nałożone w Szkocji i Walii, a teraz w Anglii? Czy jest jakieś uzasadnienie dla restrykcji nakładanych na nieszczepioną populację, takich jak zmuszanie ich do badania i izolowania w domu przez 10 dni w przypadku bliskiego kontaktu z rzekomą potwierdzoną infekcją, podczas gdy zaszczepieni mogą wędrować swobodnie?

Zastrzyki z Covid-19 nie zapobiegają infekcji.

Zastrzyki z Covid-19 nie zapobiegają przenoszeniu.

Z danych wynika, że ​​nie zapobiegają one również hospitalizacji lub śmierci.

Jedyną rzeczą, której obecnie zapobiegają zastrzyki z Covid-19, jest poszanowanie podstawowych praw człowieka przyznanych każdej osobie przed 2020 rokiem.

źródło: Daily Expose UK

2. Relacja LIVE z protestów przeciwko segregacji w Niemczech! S. Ozdyk wRealu24!

 

https://www.facebook.com/wRealu24pl/videos/449933569860223

3. wR24: AMANTADYNA ZAKAZANA! Ataki na dr Bodnara! To SPISEK?!

 

https://banbye.pl/watch/v_PlSlHfrVC8lM

 

4. Michał Jesionowski: E-toll i Mobywatel !!! czyli JAK ZROBIĆ DURNIA Z POLAKA!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GIVQkCg2cPo

Podziel się!