Ewolucja polskich wyrazów (3500 r. p.n.e. do teraz) / Evolution of Polish words (3500 BCE to now) i języka bułgarskiego

Ewolucja polskich wyrazów (3500 r. p.n.e. do teraz)

 

Ewolucja polskich wyrazów (3500 r. p.n.e. do teraz) || Evolution of Polish words (3500 BCE to now)

https://www.youtube.com/watch?v=ZoqQavUXFL0

 

Evolution of Bulgarian language (3500 BCE – now)

https://www.youtube.com/watch?v=uzR42d6zyxk

Podziel się!