1. Lechickie Odrodzenie: Szczepienia covidowe pięciolatków, czas, w którym każdy Polak ostatecznie opowiada się po jednej ze stron; 2. 90-letni prof. zw. dr. hab. Stanisław Wiąckowski tłumaczy jak działa obecna służba zdrowia – Leki są trzecią przyczyną śmierci!; 3. Żona zmarłego Antoniego Gucwińskiego z koronawirusem i ciężkim zapaleniem płuc pod tlenem!; 4. Bibuła: Maski – element psychologiczny; 5. Wolny Obywatel: Wojna we Francji. Policja dostaje łomot!

Szczepienia covidowe pięciolatków, czyli czas, w którym każdy Polak ostatecznie opowiada się po jednej ze stron

„Żądanie dowodu szczepienia JEST PRZESTĘPSTWEM ! Pokazujemy Wam przepisy, które tego zabraniają, UDOSTĘPNIAJCIE❗ Przedsiębiorco, pracodawco, organizatorze wydarzeń – pamiętajcie o tym! Główne media o tym nie mówią, my musimy to zrobić! Przepisy, które sprawiają, że żądanie paszportu covidowego jest bezprawne:

✅ RODO art. 9

✅ Konstytucja RP, art. 47

✅ Konstytucja RP, art. 51

✅ Ustawa o zawodzie lekarza art. 40 §1

✅ Ustawa o prawach pacjenta art. 13

Przekazujemy też stanowiska Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości – w obowiązującym porządku prawnym nikt nie ma prawa wymagać od Was ujawnienia chronionych danych o zaszczepieniu, które są danymi wrażliwymi:

✅ WSA Lublin: „Zaświadczenie o szczepieniu jest dokumentem objętym tajemnicą, a zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nie mieści się w katalogu niezbędnych informacji potrzebnych do nawiązania stosunku pracy. Badania lekarskie, którym są okresowo poddawani pracownicy, nie obejmują swoim zakresem informacji o przebytych szczepieniach, nawet tych obowiązkowych. W aktualnym stanie prawnym pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o fakcie zaszczepienia się lub nie przeciw Covid-19, a pracodawca nie jest uprawniony tego rodzaju informacji od swojego pracownika wymagać.”

✅ WSA Wrocław: „Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U.UE.L.2016.119.1).”

✅ WSA Kraków: „Obecny stan prawny nie daje pracodawcy prawda do pozyskania informacji na temat poddania się przez pracownika szczepieniu przeciw Covid-19.”

✅ WSA Gdańsk: „Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczepienia związane ze zwalczaniem Covid-19 nie są obowiązkowe. Poddanie się szczepieniu jest decyzją prywatną.”

✅ WSA Białystok: „Tego rodzaju dane dotyczą sfery prywatnej pracowników.” To nie wszystko. Przypominamy, że Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) również jasno i wyraźnie informuje wszystkich przedsiębiorców i organizatorów wydarzeń, że żądanie paszportu covidowego jest ZŁAMANIEM PRAWA.

Pamiętajmy o tym wszyscy, zarówno organizatorzy, jak i klienci. Rząd wprowadził limity dla niezaszczepionych za pomocą rozporządzenia, które NIE MA PODSTAWY PRAWNEJ! UODO: „Organizatorzy imprez, zobowiązani do stosowania limitów uczestników, nie mają prawa żądać okazywania dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia. Tylko sam zainteresowany skorzystaniem z usług takiego podmiotu może wyjść z inicjatywą okazania zaświadczenia czy certyfikatu szczepienia. Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Przepisów rządowego rozporządzenia nie można uznać za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.” Jak widać SEGREGACJA SANITARNA nie ma podstaw nie tylko logicznych, ale również PRAWNYCH. Jest bezsensu (osoby zaszczepione również zarażają i roznoszą wirusa) i bezprawna. PODAJCIE DALEJ!”

nadesłał na FB Marek May’s

Od początku podejrzewałem, że Antoni Gucwiński jako człowiek 89 letni zmarł na skutek przyjęcia szczepionek zarażając się grypą kronawirusową obecnie, tej jesieni, kiedy szczepionka pozbawiła go naturalnej odporności na zakażenie zamiast go ochronić. Takich przypadków jest bardzo dużo i obserwuję je w bliskim swoim otoczeniu – np. masowa ciężka grypa w pewnym liceum w Krakowie u nauczycieli „wyszczepionych” w 95%!!!

Kłamstwa i krętaczenie w sprawie jego żony, gdzie całą prawdę podaje tylko LOKALNA Gazeta Wrocławska, pisząc iż pani Hanna trafiła do szpitala w ciężkim stanie z podejrzeniem koronawirusa i z zapaleniem płuc, media ogólnopolskie na ten temat milczą – w tym Gazeta Wyborcza (której Wrocławska jest przybudówką)  pokazuje jak wiją się banksterskie media, których narracja o jedynym uzdrawiającym środku Pfizera i innej Big Pharmy wali się właśnie w gruzy. Coraz więcej mamy przypadków dziwnych przypadłości u sportowców czy studentów AWF i coraz więcej śmierci wśród ZASZCZEPIONYCH ludzi starych.

Morawiecki, Kaczyński, Niedzielski i PISowska spółka przy wsparciu Tuska i PO/KO oraz Hołowni i 2050, i Czarzastego z Lewicy z Kosiniakiem Kamyszem z PSL – wyprawia staruszków (co za ulga dla ZUS – pozbyć się obciążających budżet darmozjadów z 13-tką i 14-stką) na tamten świat przy pomocy eutanazji?

Pytanie: Co kieruje tą zdradziecką zgrają pachołków Banksterki Światowej kiedy wprowadzają „szczepienia” eksperymentalną substancją naszych Polskich Dzieci?!!! Odpowiedź znajdziecie w Odezwie Stowarzyszenia Lechistan, która jest dzisiaj materiałem numer 1 w tym bloku wiadomości.

To co było teorią spiskową i tylko podejrzeniem do tej pory – zaczyna nabierać realnych kształtów. Pojawiają się coraz nowe dowody, że taka jest prawda.

1. Szczepienia covidowe pięciolatków, czyli czas, w którym każdy Polak ostatecznie opowiada się po jednej ze stron. Mail Stowarzyszenia Lechistan Gniezno

Witamy Was, odbiorców bezpośrednich  – i wszystkich Rodaków, do których trafi ten przekaz.

Nasz apel jest przekazywany rozmaitym odbiorcom i nasza ocena ich dotychczasowej działalności czy siły wpływu jest różna, ale w tym momencie nie ma to znaczenia wobec potrzeby mobilizacji. To jedyna w swoim rodzaju mobilizacja ostatniej próby i jest wywołana podciągnięciem pod eksperyment szczepionki covidowej pięcioletnich Dzieci. Jak wszyscy Państwo wiedzą – albo mogą to wiedzieć w każdej chwili – każda oferowana szczepionka na tak zwany Covid-19 jest eksperymentem.

 Każdy zatem, kto popiera procedury i kampanie szczepionkowe, przykłada swój głos, swoje imię, własną reputację i reputację Rodziny do tej decyzji – tak samo jak naturalnie w przypadku przyjęcia przeciwnego stanowiska, to jest odradzania Rodakom poddania się eksperymentowi, a szczególnie poddania mu Dzieci Polskich. Każdy, kto popiera lub odradza poddanie pięcioletnich Dzieci szczepionce covidowej, zapisuje swój udział w konsekwencjach dotyczących Dzieci poddanych i uchronionych od tego preparatu.

Jest to bez wątpliwości ostatni moment, aby zapisać swoją kartę wpływu na losy własne i Narodu, i zdeterminować taką kartą rezonans swojego sumienia.

Nie piszemy do nikogo w celu siłowej konfrontacji i nie mamy w zamiarze wszczynać z żadnym adresatem wymiany korespondencyjnych argumentów. Po pierwsze nie ma na to czasu, po drugie rzeczywistość dostarcza już wystarczającego spektrum argumentów, aby każdy ostatecznie i możliwie błyskawicznie zajął stanowisko w tej sytuacji: dramatycznej, kuriozalnej i mającej absolutnie gigantyczne skutki przeobrażeniowe i historyczne.

Zatem możemy tylko zaproponować Państwu, aby w spokoju przyjrzeli się wszystkiemu, co dostarcza rzeczywistość. Ta, którą widzimy nie dzięki telewizorowi, ale dzięki własnym oczom, dzięki bliskim, sąsiadom, współpracownikom, Rodakom z Krwi i kości. Rzeczywistość osiągnęła cenny, choć niestety kosztowny, pułap pozwalający ocenić wpływ szczepionek covidowych na zdrowie i formę ciała i umysłu ludzi z otoczenia. 

    Rzeczywistość codziennie przesuwa postrzeganie tysięcy Polaków na wersję podawaną przez media kontrolowane przez polityków i przez polityków (kontrolowanych przez zewnętrzne siły) – z popierającego na podważające. Każdego dnia mnóstwo Rodaków uwalnia się od dotychczasowej bezkrytycznej ufności w oficjalny przekaz, tym samym uwalniając się od strachu i statusu sterowanego poddanego. Tym samym – uwalniają oni swoje Rodziny i Dzieci od zagrożenia zdrowia i życia. Jest to konsekwencją nie tylko coraz liczniejszej, zauważalnej w otoczeniu liczby ludzi dotkniętych skutkami ubocznymi preparatów eksperymentalnych. Jest to także owoc obnażenia działań rządu jako taśmociągu groteskowych zaprzeczeń, przeinaczeń i niekonsekwencji. 

Szczególnie wrażliwą sprawą nas wszystkich jest obniżenie progu eksperymentu szczepionkowego na Dzieci pięcioletnie. Nawet w przypadku rozterek i braku pewności co do oceny skutków szczepień na znanych nam ludziach i Narodzie, to na Dzieci z wszelkich prawideł: czy to słowiańskich obyczajów, czy minimum indywidualnego kodeksu etycznego, musimy spojrzeć z podwojonym uwrażliwieniem i przezornością. I tu ponad podsuwane wyniki naukowe stawiamy coś, do czego prawo ma każdy Wolny Lechita, każdy Polak, Rodzic, Opiekun, Nauczyciel, Terapeuta czy nawet bezdzietny, lecz z natury zatroskany losem Dzieci człowiek życzliwy, empatyczny i odpowiedzialny: jest to intuicja, odczucia i niezależne, logiczne rozumowanie własne. Wszyscy przecież wiemy, że określenie Dziecko jest prastarym, starożytnym odniesieniem do Istoty nieukształtowanej pod żadnym względem. Żadnym.

 Dziecko jest zatem nie tylko ograniczone w postrzeganiu norm, prawideł, wzorców i patologii, ale i zagrożeń i polega na wyborach swoich Rodziców, opiekunów, nauczycieli i lekarzy. Przede wszystkim jednak Dziecko, szczególnie, pięcio-sześcioletnie, jest jedynie w części uformowane biologicznie, dopiero tkwi w procesach przygotowujących je do wyzwań życia na każdym polu. Oznacza to zatem i ograniczone siły układu odpornościowego, a zarazem wysoką wrażliwość układu hormonalnego, nerwowego czy DNA na wszelkie silne, obce organizmowi substancje podawane z zewnątrz.

Szczepionki covidowe są takimi substancjami. I chyba nikt nie zaneguje, że biorąc wszystko powyższe pod uwagę, podanie ich Dziecku musi mieć charakter wielkiego wstrząsu. Nasuwa się tu automatyczne pytanie, które każdy czytający ten przekaz powinien ze sobą skonfrontować: jakie skutki taka substancja i taki wstrząs wywołają w kilkuletnich ciałach?

I żeby zadać to pytanie, i żeby napisać powyższe kilka zdań, nie było nam potrzebne medyczne wykształcenie. Wystarczyła odwaga weryfikacji, własna niezależna logika i ustalony kodeks etycznych priorytetów. Zgodnie ze słowiańskim obyczajem Lechitów Ochrona Dzieci stoi ponad wszystkim. Jest priorytetem najwyższym.

W związku z tym zwracamy się do Was z wezwaniem, aby w tym ostatnim, tak wiele determinującym momencie, w którym stanęliśmy jako Naród, przemyśleć, czy może poczuć, co jest prawdą i co jest właściwym, aby ten święty priorytet Lechitów pozostał na pierwszym miejscu. Ponad definicjami instytucji i teoriami medyków, ponad obrotami i eksperymentami koncernów. Ponad manewrami polityków. Ponad wszystkim.

Dziś każdy z nas może podjąć decyzję i zapisać swoją kartę tak, jak dyktuje mu zdrowy rozum i głos sumienia. Przyszłość, zresztą bliska, będzie uczciwym sędzią powziętego wyboru i dokonanego czynu.

 Wszystkim Rodakom życzymy, aby stanęli przy Dzieciach, własnych i Rodaków.

I życzymy Rodakom, aby życie przyniosło im za słuszny wybór najlepsze z możliwych nagrody: wdzięczność i szacunek Dzieci, wdzięczność i szacunek Rodaków, spokój sumienia i radość duszy.

 Dobromiła i Czcibor

Stowarzyszenie Lechistan Gniezno,

    14.12.2021

Grupa i forum na Facebooku: Serce Rodu – https://www.facebook.com/groups/1513130285712809

Blog: Lechickie Odrodzenie – https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/

    Mail został przesłany do:

– Fundacja Praw Dzieci – biuro@prawadzieci.pl

– Komitet Ochrony Praw Dziecka – kopd@kopd.pl

– Stowarzyszenie Pomocy Iskierka – iskierka.wroc@gmail.com

– Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze – tkopd@poczta.onet.pl

– Bliżej Dziecka –  blizej_dziecka@przemocwszkole.org.pl

– Fundacja Dziecko w Centrum – fundacja@dzieckowcentrum.org

– Stowarzyszenie SOS Dla Rodziny – pomoc@sos.home.pl

– Prawo Dziecka –  biuro@prawodziecka.pl

– Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – biuro@fdds.pl

– kopd-stop.pl – biuro@kopd-stop.pl

– Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła – info@fdrs.org.pl

– UNICEF Polska – unicef@unicef.pl

– Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka – biuro@pro-life.pl

– Fundacja na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci ZERO-PIĘĆ – kontakt@fundacja05.pl

– Związek Harcerstwa Polskiego –  sekretariat@zhp.pl  zhp-iodo@rt-net.pl

– Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – naczelnictwo@zhr.pl

– Stowarzyszenie Nauczycieli, Terapeutów i Miłośników Przedszkola Razem Wartoportal@rejestr.io

– Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej – zarzad@snep.edu.pl

– Stowarzyszenie Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej – ania.stalmach@gmail.com

– Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej Inicjatywa i Twórczośćsepit@wp.pl

– Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – zgptpiel@gmail.com   biuroptp@gmail.com

– Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z Siedzibą w Kaliszu – izba@oipip.kalisz.pl

– Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – biuro@oipp.lodz.pl

–  Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie – biuro@oipip.rzeszow.pl

– Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie – oipip@konin.home.pl

– Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych – woipip@woipip.pl

źródło: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2021/12/szczepienia-covidowe-pieciolatkow-czyli.html

2. Leki są trzecią najważniejszą przyczyną śmierci! 90-letni prof. zw. dr. hab. Stanisław Wiąckowski tłumaczy jak działa obecna służba zdrowia

 

https://www.facebook.com/naturalnaporadnia/videos/655452772300118

3. Żona zmarłego Antoniego Gucwińskiego z koronawirusem i ciężkim zapaleniem płuc trafiła do szpitala

Hanna Gucwińska – żona zmarłego w ubiegłym tygodniu Antoniego Gucwińskiego, została przewieziona do szpitala. Jej stan określono jako ciężki. Z tego powodu pogrzeb byłego dyrektora wrocławskiego zoo został przełożony. Terminu jeszcze nie podano.

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antoni_Gucwiński,_Hanna_Gucwińska_(2018).jpg

W poniedziałek późnym wieczorem Hanna Gucwińska została przewieziona do wrocławskiego szpitala przy ul. Koszarowej. Jej stan został określony jako ciężki.

Z uwagi na tą sytuację, ceremonia pogrzebowa zmarłego przed tygodniem Antoniego Gucwińskiego nie odbędzie się w najbliższy piątek, jak początkowo planowo.

Jak informuje „Super Express”, we wtorek do Urzędu Miejskiego Wrocławia wpłynął wniosek przedstawiciela Hanny Gucwińskiej o przełożenie uroczystości pogrzebowych na inny termin. Dokładna data nie została jeszcze podana.

„Mamy nadzieję, że za kilka dni wyjdzie ze szpitala”

– powiedziała „SE.pl” Alicja Kluz, znajoma wdowy.

„Bardzo źle zniosła śmierć Antoniego. Strasznie osłabła”

– dodała.

https://niezalezna.pl/422658-zona-zmarlego-antoniego-gucwinskiego-trafila-do-szpitala-jest-w-ciezkim-stanie

Hanna Gucwińska trafiła do szpitala. Może mieć zapalenie płuc

Hanna Gucwińska trafiła do szpitala. Według lokalnych mediów, kobieta ma zapalenie płuc. W minioną środę zmarł jej mąż Antoni Gucwiński, którego pogrzeb miał się odbyć w piątek. Na prośbę rodziny termin przesunięto na okres poświąteczny.

Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/dolnoslaskie/news-hanna-gucwinska-trafila-do-szpitala-moze-miec-zapalenie-pluc,nId,5707365#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Hanna Gucwińska trafiła do szpitala z zapaleniem płuc. Jej stan jest ciężki

Na razie wiadomo, że ma zapalenie płuc, jest słaba i jest jej podawany tlen. Przypomnijmy, że we wtorek 14 grudnia, pojawiły się informacje, że pogrzeb jej zmarłego niedawno męża Antoniego Gucwińskiego został przełożony z najbliższego piątku, na nieokreślony jeszcze termin po świętach Bożego Narodzenia.

https://gazetawroclawska.pl/hanna-gucwinska-trafila-do-szpitala-z-zapaleniem-pluc-jej-stan-jest-ciezki/ar/c1-15953145

Ostatnie chwile Antoniego Gucwińskiego. Zabił go Covid-19?

Hanna Gucwińska, wdowa po wieloletnim dyrektorze wrocławskiego zoo, o śmierci swojego męża dowiedziała się z posta, jakiego na Facebooku opublikował prezydent Jacek Sutryk. Co było przyczyną śmierci 89-letniego współautora kultowego programu „Z kamerą wśród zwierząt”? Prawdopodobnie zakażenie koronawirusem. I właśnie z tego powodu pogrzeb Antoniego Gucwińskiego szybko się nie odbędzie. Jak informuje Hanna Gucwińska, ciało jej męża jeszcze kilka najbliższych dni ma spędzić w chłodni.

Antoni Gucwiński zmarł w środę, 8 grudnia, rano. Miał 89 lat.

Hanna Gucwińska poinformowała, że przyczyną śmierci było najprawdopodobniej zakażenie koronawirusem. –  Ale jeszcze nie mam oficjalnej informacji na ten temat. Mąż źle się czuł już od kilku dni. Nie oddychał normalnie(…) Z dnia na dzień było coraz gorzej. W niedzielę rozmawiał przez telefon z lekarzem rodzinnym. I ten jak tylko usłyszał głos Antoniego, to od razu kazał mu dzwonić po karetkę pogotowia – opowiada wdowa po Antonim Gucwińskim w rozmowie z Super Expresem.

We wtorek wieczorem Antoni Gucwiński trafił do szpitala. Ciężko oddychał, ale – według Hanny Gucwińskiej – nic nie wskazywało na to, że może stać się najgorsze. – Zadzwoniłam do niego na komórkę, chciałam z nim po prostu porozmawiać. Zapytać, jak się czuje i czy czegoś potrzebuje… Odebrał. Ale w słuchawce usłyszałam tylko niewyraźne charczenie – opowiada Super Expresowi pani Hanna. Jej ostatnią rozmowę z mężem przerwała pielęgniarka. Chwilę później Antoni Gucwiński już nie żył.

O jego śmierci nie dowiedziała się jednak od lekarzy, ale… z posta opublikowanego na Facebooku przez prezydenta Jacka Sutryka. – Zaczęli do mnie dzwonić ludzie, pytać czy to prawda. Ja wtedy nawet nie wiedziałam, co mam powiedzieć… Dopiero później mnie poinformowano o śmierci męża – relacjonuje Hanna Gucwińska.

https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,ostatnie-chwile-antoniego-gucwinskiego-zabil-go-covid-19,wia5-3266-62902.html

Fakt: Hanna Gucwińska przerywa milczenie.

Zdaniem współprowadzącej legendarnego programu „Z kamerą wśród zwierzą” do śmierci jej męża mógł się przyczynić COVID-19. Gucwińska zapytana przez dziennikarza, czy to koronawirus zabił Antoniego, odpowiedziała: Tak, chyba tak. Ale jeszcze nie mam oficjalnej informacji na ten temat.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy odbędzie się pogrzeb. – Usłyszałam, że ciało będzie dość długo leżało w chłodni. To chyba z uwagi na pandemię, a Antoni chyba był zarażony koronawirusem… Nie wiem – powiedziała wdowa.

https://www.fakt.pl/kobieta/plotki/hanna-gucwinska-zabiera-glos-po-smierci-meza-przyczyna-smierci-byl-covid-19/1yyqg43

16 12 2021 – GW Wrocław: Hanna Gucwińska w ciężkim stanie w szpitalu. Internauci przesyłają mnóstwo ciepłych słów i życzą zdrowia

Hanna Gucwińska, wdowa po zmarłym 8 grudnia Antonim Gucwińskim, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Z informacji, do których dotarła „Wyborcza”, wynika, że oprócz zapalenia płuc potwierdzono u niej koronawirusa.

licja Kluz, przyjaciółka rodziny ze stowarzyszenia Rodzina Policyjna, informowała „Wyborczą”, że wdowa po zmarłym w ubiegłym tygodniu Antonim Gucwińskim jest „słabiutka, ale przytomna i znajduje się pod tlenem”.

Hannie Gucwińskiej wykonano test na obecność koronawirusa. Wyniki miały być w środę, 15 grudnia. Jak dowiedzieliśmy się od osoby, która po śmierci męża pomaga pani Hannie i opiekuje się nią, test potwierdził u Hanny Gucwińskiej zakażenie COVID-19, a stan pani Hanny jest ciężki, ponieważ ma ona także obustronne zapalenie płuc.

3. Bibuła: Maski są elementem psychologicznym

Do izraelskiego Ministerstwa Zdrowia wypłynęło żądanie opublikowania dokumentów, na podstawie których wprowadzono w kraju obowiązkowe zakrycia ust i nosa („maseczki”). Żądanie to opiera się na prawie nakazującym opublikowanie dokumentów przez rządową agencję, dotychczas skrywanych bądź z jakichś względów nieopublikowanych. W Izraelu jest to Freedom of Information Law, 5758–199, będący odpowiednikiem znanego amerykańskiego prawa Freedom of Information Act (FOIA).

Ministerstwo Zdrowia Izraela, w piśmie z dnia 22 listopada 2021 (według żydowskiego kalendarza: 18 Kislev, 5782 – bowiem Izrael jest państwem wyznaniowym), odpowiedziało na zapytanie adwokata Shilo Gadi, a jest to odpowiedź wprost wybuchowa.

Oto ważniejsze urywki tego pisma.

* * *

„Ministerstwo Zdrowia (Ministry of Health)
Wydział d/s Zdrowia (Health Division)
Dział d/s Informacji (Service Wing)

Shalom,

[…] W Pańskiej aplikacji zażądano opinii i dokumentów wysłanych do Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia, w związku z nałożeniem w roku 2000 obowiązku noszenia maseczek.Po konsultacjach z odpowiednimi władzami w tym urzędzie, oto nasze odpowiedzi:

Zespół ds Walki z Epidemiami (The Team for Treating Epidemics – TTTE) dyskutował to zagadnienie w dniach 30 marca 2020 – 1 kwietnia 2020 r. Załączamy również dokumenty (tu następuje wyliczenie osób biorących udział w naradach i wykaz przesłanych dokumentów) […]

W dniu 30 marca 2020 r. zespół TTTE omawiał zagadnienia:

5. [Obowiązujące] wszystkich noszenie maseczek […]

5.2 Było wyrażone stanowisko, że noszenie maseczek ma znaczenie edukacyjne jako część utrzymywania higieny i dystansu społecznego. […] Z drugiej strony, ma również na celu efekt psychologiczny. Przy braku podstaw profesjonalnych i faktycznych, zespół TTTE będzie miał trudności z wyrażeniem rekomendacji aby nosić maseczki. Nie ma dobrze udokumentowanych podstaw naukowych, że noszenie maseczek zmniejsza śmiertelność.

5.3 […] Nie ma silnych naukowych podstaw dla nowych wytycznych [noszenia maseczek]. Wygląda na to, że maski dają protekcję, ale wyniki [badań] są nieznaczące i nie ma naukowych podstaw wskazujących na ich efektywność. […]

5.4 Wyrażono zastrzeżenie, że jeśli społeczeństwo będzie powszechnie nosiło maseczki, jako rezultat rekomendacji zespołu TTTE, to może wytworzyć się nadmierne zaufanie skutkujące mniejszą wrażliwością na utrzymywanie dystansu społecznego.

5.5 […] Jest zastrzeżenie, że maseczki wykonane z materiału absorbują dużo wilgoci, co zmniejsza ich efektywność filtrującą. […]

5.7 Istnieje wątpliwość w sprawie efektywności maseczek mającej zapobiegać infekcji […]

5.8 Jedna z propozycji dotyczyła rozpatrzenia możliwości [obowiązkowego] używania maseczek przez społeczeństwo, jako środka zmniejszającego możliwość wprowadzenia bardziej restrykcyjnych lockdownów.

5.9. Zgodzono się, że maski powinny być elementem integralnym w ciągu innych decyzji:

5.9.1 Jeśli przedstawi się wyjaśnienie, na podstawie czego podjęto te decyzje i świadomości społecznej, że nie ma podstaw naukowych, że [maseczki] zapobiegają infekcji.[…]

6.1 Prof. Yehuda Carmeli przedstawił wytyczne dla społeczeństwa […]

6.1.2 Dowolnie zrobione maseczki (dosł. improvised masks) mogą być używane.

6.1.3 Maseczki zrobione z materiału, wielokrotnego użycia, są rekomendowane.

6.1.4 Maseczki typu N95 nie są przeznaczone do powszechnego użycia, lecz dla pracowników medycznych. […]

6.1.6 Utrzymywane jest stanowisko, że dla powszechnego użycia maseczek przez społeczeństwo, używanie ich nie ma podstaw. […]

6.1.8 Osoby z problemami sercowymi i płucnymi powinny skonsultować się ze swoimi lekarzami rodzinnymi, aby nie miały rozwoju trudności z oddychaniem [w wyniku noszenia maseczki]. […]

6.1.10 Należy upewnić się, że noszenie maseczek nie spowoduje szkód [na zdrowiu] i uważnie obserwować czy szkody nie przeważą nad korzyściami. Mamy do czynienia również z ważnym aspektem psychologicznym, który daje ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa. […]

Z poważaniem,
Shulamit Blank, prawnik
Kierownik biura Informacji Publicznej [Ministerstwa Zdrowia]”

* * *

Dokument izraelskiego Ministerstwa Zdrowia dostępny jest TUTAJ w formacie PDF.

Jak wiemy, pomimo wątpliwości środowisk naukowych, nawet tych zaproszonych do udziału w pracach rządowych, władze Izraela narzuciły swojemu społeczeństwu noszenie bezużytecznych i szkodliwych szmat zwanych maseczkami.

Warto dodać, że nawet środowiska medyczne debatują o skuteczności masek chirurgicznych podczas operacji. W piśmie naukowym Journal of the Royal Society of Medicine opublikowano badania, których konkluzja zamyka się w stwierdzeniu: „Rekomendujemy ostrożność w ekstrapolacji danych [zawartych w dotychczasowych, starych publikacjach o maskach chirurgicznych], do współczesnych praktyk chirurgicznych. Ogólnie, nie ma wystarczających dowodów na podtrzymywanie twierdzeń, iż te maski [chodzi cały czas o najlepsze maski chirurgiczne – red.] chronią pacjentów i chirurgów przed infekcjami”.

Jeśli najdoskonalsze maski chirurgiczne, zakładane w sposób sterylny i używane krótko, nie spełniają swojej roli jako bariera przed infekcjami, to jak popularne papierowo-szmaciane maseczki z Chin czy Indii mają chronić populację przed wirusami? Odpowiedź jest tylko jedna: maski nie chronią i są bezużyteczne. Oprócz zamierzonego efektu psychologiczno-emocjonalnego, maseczki dostarczają też dużą porcję szkodliwych produktów nieustannie wdychanych do płuc, co – razem z przyzwoleniem na skutki tzw. szczepionek przeciwko Covid-19 – potwierdza fakt, iż władze zupełnie nie są zainteresowane zdrowiem społeczeństwa, lecz wykonują zalecenia, rozkazy i ulegają presji globalnym siłom wyższym.

Podobnie jak wprowadzono obowiązek używania maseczek nie mając żadnego uzasadnienia naukowego – nie istnieje ani jedno badanie naukowe uzasadniające skuteczność maseczek, natomiast co najmniej 40 poważnych badań wykazujących nieskuteczność maseczek, a nawet ich szkodliwość – tak samo i utrzymywanie „dystansu społecznego” nie ma wielkiego uzasadnienia. Jak przyznał rezolutnie w wywiadzie dla stacji CBS dr Scott Gottlieb, były komisarz amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA), obowiązująca w czasie pandemii norma zachowywania odległości, wyznaczona w Stanach Zjednoczonych na 6 stóp (1,83 metra) była ustanowiona „arbitralnie i samorzutnie”, i że „nikt nie wie skąd wzięła się”.

W Polsce niektórzy posłowie, a może i środowiska dziennikarskie niezbrukane pandemiczną narracją (są takie jeszcze?) powinny w podobny sposób wystąpić do rządu z żądaniem niezwłocznego opublikowania wszystkich dokumentów rządowych i prezydenckich, w tym narad różnych zespołów doradczych. Choć i tak już wiemy z imienia i nazwiska kto podlega Trybunałowi Stanu, kto powinien ponieść surowe konsekwencje – włącznie z karą śmierci, którą należy przywrócić – to społeczeństwo powinno mieć pełny wgląd do wszystkich dokumentów. Jesteśmy przekonani, że większość z tych dokumentów jest kompromitująca i dlatego właśnie władze kontynuują bezsensowne „środki ostrożności” strasząc społeczeństwo rzekomym wirusem i „mutacjami”, których działanie w pełni odpowiada sezonowej grypie.

Należy zatem w trybie natychmiastowym zaprzestać:

– kontynuacji programów pandemicznych (należy rozwiązać wszystkie „sztaby”, komitety doradcze);

– wyszczepiania społeczeństwa genetycznymi produktami reklamowanymi jako „szczepionki przeciwko Covid-19”;

– oferowania w jakiejkolwiek formie (nawet dobrowolnej) tychże „szczepionek”;

– wymagania, stosowania i oferowania jakichkolwiek „testów na Covid-19”, w tym tzw. złotego standardu testów, czyli fałszywego testu PCR;

– obowiązkowego zakrywania ust i nosa tzw. maseczkami;

– finansowania środowisk medycznych w ramach pandemicznych programów;

– stosowania procedur medycznych „leczenia Covid”, z wykorzystaniem trucizn, jak Remdesivir;

– stosowania wobec społeczeństwa socjotechnik.

Po tym wszystkim osoby odpowiedzialne (rząd, prezydent) powinny przeprosić społeczeństwo za wprowadzanie w błąd i poddać się wymiarowi sprawiedliwości.

Na podstawie: Skirsch.com
Opracowanie i źródło: Bibula.com

4. Wolny Obywatel: Wojna we Francji. Policja dostaje łomot. Czekam na sąd nad Macronem. 

Podziel się!

    © Czesław Białczyński