1. WdW: Cierń w tyłku Systemu; 2. Dr Vernon Coleman – Medyczny dowód, że szczepionki covid to „morderstwo”; 3. wR24: Walka o Amantadynę trwa! Czy ten lek zostanie zatwierdzony?; 4. PPP: Izabela Stefańska-Nogal „Sanitarne bezprawie wobec ustaw i Konstytucji RP”

Walka o Amantadynę trwa! Czy ten lek zostanie zatwierdzony? Marta i R. Borowski


1. WdW: Cierń w tyłku Systemu – Łukasz Szarski

https://www.youtube.com/watch?v=clvIVAD8DU8

2. Dr Vernon Coleman – Medyczny dowód, że szczepionki covid to „morderstwo”

 

https://nwo-wydarzenia.com/?p=3249

 

Dr Vernon Coleman – Medyczny dowód, że szczepionki covid to „morderstwo”.

Kilka godzin temu Darren Smith, redaktor znakomitego The Light Paper, przysłał mi artykuł z czasopisma medycznego Circulation, który dowodzi, że eksperyment szczepionek covid-19 musi się dzisiaj skończyć.

Wierzę, że każdy lekarz lub pielęgniarka, który po dzisiejszym dniu poda jeden z zastrzyków mRNA, zostanie w odpowiednim czasie wykreślony z odpowiedniego rejestru i aresztowany.

BADANIE

Nasza grupa korzysta z testu kardiologicznego PLUS (GD Biosciences, Inc, Irvine, Kalifornia), klinicznie potwierdzonego pomiaru wielu biomarkerów białkowych, który generuje wynik przewidujący 5-letnie ryzyko (procent szans) nowego ostrego zespołu wieńcowego (ACS).

Punktacja opiera się na zmianach w stosunku do normy wielu biomarkerów białkowych, w tym IL-16, cytokiny prozapalnej, rozpuszczalnego Fas, induktora apoptozy oraz czynnika wzrostu hepatocytów (HGF), który służy jako marker chemotaksji komórek T do nabłonka i tkanki sercowej, między innymi markerami.

Wzrost powyżej normy zwiększa wynik PULS, podczas gdy spadek poniżej normy obniża wynik PULS. Wynik mierzy się co 3-6 miesięcy w naszej populacji pacjentów przez 8 lat.Ostatnio, wraz z pojawieniem się szczepionek mRNA COVID 19 (vac) firm Moderna i Pfizer, u większości pacjentów widoczne były dramatyczne zmiany w punktacji PULS. Niniejszy raport podsumowuje te wyniki.

Łącznie 566 pacjentów w wieku od 28 do 97 lat, stosunek M:F 1:1, obserwowany w praktyce kardiologii profilaktycznej, miało nowy test PULS wykonany od 2 do 10 tygodni po drugim szczepieniu na COVID i porównany z poprzednim wylosowanym wynikiem PULS 3 do 5 miesięcy wcześniej. Poziom wyjściowy IL-16 wzrósł z 35=/-20 powyżej normy do 82=/-75 powyżej normy po szczepieniu; sFas wzrósł z 22 +/- 15 powyżej normy do 46=/-24 powyżej normy po szczepieniu; HGF wzrósł z 42 +/- 12 powyżej normy do 86 +/- 31 powyżej normy po szczepieniu. Zmiany te spowodowały wzrost punktacji PULS z 11% 5-letniego ryzyka ACS do 25% 5-letniego ryzyka ACS.

W momencie publikacji niniejszego raportu (08.11.2021) zmiany te utrzymują się przez co najmniej 2,5 miesiąca po podaniu drugiej dawki szczepionki. Dochodzimy do wniosku, że szczepionki zawierające mRNA dramatycznie zwiększają stan zapalny śródbłonka i naciek limfocytów T mięśnia sercowego i mogą wyjaśniać obserwacje nasilonej zakrzepicy, kardiomiopatia i inne zdarzenia naczyniowe po szczepieniu.

Tutaj przeczytasz oryginał badania: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

Bądź na bieżąco, dołącz do mnie na: TELEGRAM oraz FACEBOOK.

źródło: https://nwo-wydarzenia.com/?p=3249

3. wR24: Ważne! Walka o Amantadynę trwa! Czy ten lek zostanie zatwierdzony? Marta i R. Borowski

https://www.facebook.com/wRealu24pl/videos/691377058938702

 

4. PPP: Izabela Stefańska-Nogal „Sanitarne bezprawie wobec ustaw i Konstytucji RP”

 

https://www.facebook.com/100930168228835/videos/293701949328578

Podziel się!