1. ALTER SHOT: Konferencja medyczno-prawna: „Badania medyczne z udziałem dzieci – Zagadnienia medyczne, prawne i etyczne”; 2. WIR: Jarosław Wajk – To czas, żeby zająć stanowisko w sprawie wolności…; 3. Prof Korab-Karpowicz i dr Hałat: O Wolnych Wyborach

Badania medyczne z udziałem dzieci – Zagadnienia medyczne, prawne i etyczne

1. Konferencja medyczno-prawna: „Badania medyczne z udziałem dzieci – Zagadnienia medyczne, prawne i etyczne”

https://www.facebook.com/100930168228835/videos/1285177145250243

 

https://www.facebook.com/100930168228835/videos/253491043451143

 

2. WIR: Jarosław Wajk – To czas, żeby zająć stanowisko w sprawie wolności.…

 

https://www.facebook.com/100930168228835/videos/455832029072873/

 

3. Prof Korab-Karpowicz i dr Hałat: O Wolnych Wyborach

 

https://www.facebook.com/rzeszow24/videos/401368091703947

Podziel się!