1. RN: Jan Pospieszalski: Kościół bierze udział w propagandzie szczepionkowo-lockdownowej?!; 2. Nasz Kobiór: Pisma dla Wolnych Polek i Polaków; 3. NTV: Wybory w E-Parlamencie – Kiedy pojawiają się problemy z oddaniem głosu

Kościół bierze udział w propagandzie szczepionkowo-lockdownowej

1. RN: Jan Pospieszalski: Kościół bierze udział w propagandzie szczepionkowo-lockdownowej?!

https://www.facebook.com/RuchNarodowy/videos/684722639153444

2. Nasz Kobiór: Pisma dla Wolnych Polek i Polaków

I.     Pisma dla Polek i Polaków:
 • Jesteś zmuszana(y) do noszenia maseczki w miejscu pracy?
 1. Pismo do pracodawcy – zapytanie oraz odmowa noszenia maseczki – pobierz
 •  
 • Nie przyjęłaś(ąłeś) mandatu za brak maseczki i otrzymała(e)ś wyrok nakazowy (masz 7 dni)?
 1. Sprzeciw dot. wykonywania eksperymentu medycznego (testowania)– pobierz
 •  
 • Została(e)ś przetestowana(y), a tego nie chciała(e)ś (w miejscu pracy, w szpitalu, w przychodni, etc,)?
 1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testowanie)– pobierz
 •  
 • Została(e)ś zaszczepiona(y) wbrew swojej woli?
 1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia)– pobierz
 •  
 • Policja utrudnia Ci prowadzenie działalności gospodarczej (solaria, siłownie, restauracje, etc.)?
 1. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – przekroczenie uprawnień (działalność gospodarcza)– pobierz
 •  
 • Została(e)ś zaszczepiona(y) w pracy wbrew swojej woli?
 1. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (szczepienia)– pobierz
 •  
 • Została(e)ś przetestowana(y) w pracy wbrew swojej woli?
 1. Zawiadomienie przeciwko pracodawcy – zmuszanie do eksperymentu medycznego (testy)– pobierz
 •  
 • Wniosek o objęcie nadzorem Koncepcji Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w resorcie Obrony Narodowej
 1. Moje pismo wysłane do Rzecznika Praw Obywatelskich– pobierz
 •  
 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. wartości stężeń
 1. Moje piismo do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej– pobierz

Została(e)ś ukarany(a) grzywną za brak maseczki i nie pomogła Twoja linia obrony przed sądem I instancji?

 1. Apelacja od Wyroku Zaocznego stan prawny luty 2021– pobierz

Została(e)ś zmuszony do szczepienia przez lekarza?

 1. Lekarz – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk– pobierz

Twoje dziecko jest zmuszane w szkole do noszenia maseczki lub dezynfekowania rąk?

 1. Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie oraz odmowa – pobierz

Pielęgniarka podała Ci szczepionkę?

 1. Pielęgniarka – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – brak zgody na szczepienie art. 192 kk– pobierz

Pracodawca, pomimo Twojej odmowy nadal każe Ci nosić maseczkę?

 1. Skarga do PIP maseczki– pobierz

Dyrekcja Twojej szkoły chce ponownie zamknąć szkołę?

 1. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Pismo do dyrektora szkoły wraz z odmową uczestniczenia w eksperymencie medycznym oraz odmową przetwarzania danych osobowych w celach innych niż dydaktyczne

 1. Pismo do dyrektora szkoły – pobierz

Wniosek o umożliwienie nauki stacjonarnej uczniom klas II-VII dyrekcji Twojej szkoły, która chce ponownie “zamknąć” szkołę

 1. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Brak zgody na kontynuowanie eksperymentu socjologicznego oraz medycznego w nadchodzącym roku szkolnym na dzieciach

 1. Pismo – brak zgody – pobierz

Sprzeciw Rodziców do dyrekcji szkół dot. obecnej sytuacji

 1. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Sprzeciw fundacji/stowarzyszeń do dyrekcji szkół dot. obecnej sytuacji

 1. Zamykanie szkół_Pismo do dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną oraz oświadczenie

 1. Pismo– pobierz

Sprzeciw rodzica przeciwko promowaniu szczepień do dyrektora szkoły

 1. Pismo rodzicado dyrektora szkoły_zapytanie – pobierz

Sprzeciw nauczyciela wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną oraz oświadczenie

 1. Pismo dla nauczyciela – pobierz

Przykładowa deklaracja – szczepienia

 1. Przykładowa deklaracja ze szkoły – pobierz

Chcesz złożyć pismo do Dyrekcji szkoły w kwestii przestrzegania RODO?

 1. Pismo – dyrekcja– pobierz

Chcesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?

 1. Pismo do Prezesa UODO– pobierz

Chcesz złożyć uchwałę w szkole w kwestii dobrowolności maseczek?

 1. Uchwała– pobierz

Chcesz zawiadomić Prokuraturę, że szkoła nie przestrzega zapisów RODO?

 1. Doniesienie do Prokuratury – RODO– pobierz

Odebrałaś(eś) telefon w kwestii szczepień? Chcesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Ministra Zdrowia, iż nie przestrzega On zapisów RODO?

 1. Skarga dot. Ministra Zdrowia – RODO– pobierz

Nie zgadzasz się z segregacją sanitarną i chcesz złożyć petycję w swoim samorządzie, gminie, mieście, etc…?

 1. Petycja– pobierz

więcej  u źródła: https://naszkobior.pl/pisma

 

3. NTV: Wybory w E-Parlamencie – Kiedy pojawiają się problemy z oddaniem głosu

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/2021/09/27/wybory-w-e-parlamencie-kiedy-pojawiaja-sie-problemy-z-oddaniem-glosu/

https://niezaleznatelewizja.pl/index.php/2021/09/27/wybory-w-e-parlamencie-kiedy-pojawiaja-sie-problemy-z-oddaniem-glosu/

Podziel się!