1. Cynizm agencji FDA w ocenie bezpieczeństwa szczepień; 2. WIR – Nasz Głos: Pisma do urzędów i absurdy w odpowiedziach; 3. Jerzy Zięba na strajku rolników w Rzeszowie o zdrowiu Polaków, rolnictwie i zdrowej żywności; 4. swprs.org: The Face Mask Folly in Retrospect (Szaleństwo masek na twarz w retrospekcji)

Jerzy Zięba na strajku rolników w Rzeszowie


Politycy PIS wprowadzając na masową skalę i utrzymując przez 2 lata reżim noszenia masek na twarzach w Polsce dowiedli ponad wszelką wątpliwość, że są CIEMNIAKAMI, FOLIARZAMI, LUDŹMI KTÓRZY OPIERAJĄ SWÓJ ŚWIATOPOGLĄD NA ZABOBONACH, A NIE NA NAUCE I DOWODACH NAUKOWYCH. Analiza naukowa przeprowadzona w materiale nr 4, jaki tutaj publikujemy punktuje i pokazuje na konkretnych wykresach ten błędny i obłędny sposób zabobonnego rozumowania naszych decydentów i władcó absolutnych. Strach pomyśleć jakie szkody zdrowotne wyrządzili ci ludzie Polakom głupimi decyzjami o koniecnzości noszenia przez 2 lata masek na trwarzach! Być może kierowali się czystą korupcją i naciskami medialnymi oraz politycznymi z zagranicy, być może była to ich własna niekompetencja oraz ciemniactwo tzw Rady Medycznej pana Premiera Morawieckiego – to nie ma znaczenia. Wiemy, że ich decyzje były i są nadal IRRACJONALNE, OPARTE NA PRZESĄDACH i NIEWIEDZY.

Jak by nie było skompromitowali oni nie tylko siebie, ale całą Sejmową Zakneblowaną Klasę Polityczną. Tym samym dowiedzione zostało, że Polską i Polakami kierują ludzie pozbawieni elementarnej wiedzy naukowej, niekompetentni, pozbawieni kręgosłupa moralnego, niezdolni oprzeć się zagranicznej presji, zaprzedani koncernom  farmaceutycznym.

CI LUDZIE NIE MOGĄ DALEJ RZĄDZIĆ POLSKĄ – BO DAJĄ 100% GWARANCJĘ, ŻE DOPROWADZĄ NASZĄ OJCZYZNĘ DO KATASTROFY. KTOŚ KTO OPIERA SWOJE DECYZJE NA NAUCE MEDYCYNY Z XIX WIEKU W WIEKU XXI W KTÓRYM ŻYJEMY, MUSI DOPROWADZIĆ KRAJ DO RUINY I ROZBIORÓW.

CZY ICH DECYZJE NA TEMAT ZBROJEŃ MILITARNYCH OPARTE NA TEGO SAMEGO RODZAJU DORADZTWIE I WIEDZY, A KOSZTUJĄCE POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO GRUBE MILIARDY WYPRACOWANE W POCIE CZOŁA I ODDANE PAŃSTWU DO DYSPOZYCJI DLA WSPÓLNEGO DOBRA, SĄ WYDAWANE PRZEZ TYCHŻE POLITYKÓW RÓWNIE „MĄDRZE” JAK TE PIENIĄDZE, KTÓRE PODATNICY POLSCY DALI IM DO DYSPOZYCJI NA LECZENIE SPOŁECZEŃSTWA???

WIEMY, ŻE ICH DECYZJE W ROKU 2020 KOSZTOWAŁY ŻYCIE OKOŁO 70 TYSIĘCY CHORYCH NA COVID-19 ŹLE LECZONYCH, LUB NIE LECZONYCH W OGÓLE ORAZ 150 000 OSÓB, KTÓRE ZMARŁY NA CIĘŻKIE CHOROBY W WYNIKU ZANIECHANIA LECZENIA Z POWODU PARALIŻU SŁUŻBY ZDROWIA DO JAKIEGO CI SAMI POLITYCY DOPROWADZILI SWOIMI BŁĘDNYMI DECYZJAMI.

WIEMY TEŻ, ŻE ICH POLITYKA DOPROWADZIŁA DO TEGO, ŻE POLSKA MA W TEJ CHWILI JEDNEGO JEDYNEGO „SOJUSZNIKA” – STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI, KTÓRE WŁAŚNIE PORZUCIŁY INNEGO SWOJEGO DOZGONNEGO SOJUSZNIKA, KTÓREGO OBIECAŁY BRONIĆ „DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI” – AFGANISTAN! Wiemy, że USA ZARZĄDZANE SĄ PRZEZ LOBBY ŻYDOWSKIE, KTÓRE WŁAŚNIE ODWOŁAŁO SWOJEGO AMBASADORA  Z POLSKI I ŻĄDA OD POLAKÓW UROJONYCH ODSZKODOWAŃ ZA MIENIE POŻYDOWSKIE ZNISZCZONE I ZAGRABIONE PRZEZ NIEMCÓW W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ, A POTEM CAŁKOWICIE UNICESTWIONE RZĄDAMI ŻYDÓW Z PZPR I KOMUNISTYCZNEJ PARTII SOWIECKIEJ W MOSKWIE. TE UROJONE ŻĄDANIA BRZMIĄ DOKŁADNIE TAK SAMO, JAK UROJONE ŻĄDANIE HITLERA WYDZIELENIA EKSTERYTORIALNEJ AUTOSTRADY PRZEZ POLSKĘ DO GDAŃSKA!

CZY TO WAM NIE PRZYPOMINA POLITYKI II RZECZPOSPOLITEJ TUŻ SPRZED JEJ UPADKU I IV ROZBIORU POLSKI POMIĘDZY NIEMCY I ROSJĘ SOWIECKĄ NA MOCY PAKTU HITLER-STALIN??? SOJUSZNIKÓW MIAŁA WTEDY POLSKA RÓWNIE PEWNYCH, NIEZAWODNYCH I MOCARNYCH JAK I DZISIAJ!!!

 

1. Cynizm agencji FDA w ocenie bezpieczeństwa szczepień

 

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w komunikacie prasowym z 23 sierpnia poinformowała o zatwierdzeniu szczepionki Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19. To wyjątkowo cyniczny materiał dla opinii publicznej.

 

Szczepionka, która wcześniej uzyskała zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych (EUA), będzie teraz sprzedawana jako Comirnaty w celu zapobiegania chorobie COVID-19 u osób w wieku 16 lat i starszych. Szczepionka ta będzie też nadal dostępna w ramach zezwolenia EUA, w tym dla osób w wieku od 12 do 15 lat oraz jako trzecia dawka dla niektórych osób z obniżoną odpornością.

Komunikat zawiera w pierwszej części ogólniki podane „do wierzenia” czytającym, którym przeczą informacje w drugiej części materiału. Część propagandowa zawiera m.in. takie stwierdzenia: „Zatwierdzenie szczepionki oznacza kluczowe osiągnięcie dla zdrowia publicznego. Chociaż ta i inne szczepionki spełniają rygorystyczne, naukowe standardy FDA dotyczące zezwolenia na zastosowanie w sytuacjach awaryjnych (od 11 grudnia 2020 r. dla osób w wieku 16 lat i starszych, a od 10 maja 2021 dla osób w wieku od 12 do 15 lat), zatwierdzenie Comirnaty przez FDA oznacza, że opinia publiczna może być teraz bardziej pewna, że ta szczepionka spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa, skuteczności i jakości produkcji”.

Dalej w komunikacie napisano: „Szczepionki zatwierdzone przez FDA przechodzą standardowy proces dotyczący oceny jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów medycznych. W przypadku wszystkich szczepionek FDA ocenia dane i informacje zawarte w przedłożonym przez producenta wniosku o licencję na produkty biologiczne (BLA). BLA to kompleksowy dokument, który jest składany do agencji, która zawiera bardzo konkretne wymagania. W przypadku Comirnaty, BLA opiera się na obszernych danych i informacjach, które wcześniej przekazano EUA, takich jak dane i informacje przedkliniczne i kliniczne, a także szczegóły procesu produkcyjnego, wyniki testów szczepionek w celu zapewnienia jakości szczepionki oraz inspekcje zakładów gdzie powstaje szczepionka. Agencja prowadzi własne analizy informacji zawartych w BLA, aby upewnić się, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna oraz spełnia standardy FDA dotyczące zatwierdzenia”.

Dr n. med. Peter Marks. D., dyrektor Centrum Oceny i Badań Biologicznych FDA zapewnił: „Nasi eksperci naukowi i medyczni przeprowadzili niezwykle dokładną i przemyślaną ocenę tej szczepionki. Przeanalizowaliśmy dane naukowe i informacje zawarte na setkach tysięcy stron, przeprowadziliśmy własne analizy bezpieczeństwa i skuteczności Comirnaty oraz przeprowadziliśmy szczegółową ocenę procesów produkcyjnych, w tym inspekcje zakładów produkcyjnych”. „Nie straciliśmy z oczu, że kryzys zdrowia publicznego związany z COVID-19 trwa w Stanach Zjednoczonych i że społeczeństwo liczy na bezpieczne i skuteczne szczepionki. Społeczność publiczna i medyczna może być pewna, że chociaż szybko zatwierdziliśmy tę szczepionkę, była ona w pełni zgodna z naszymi istniejącymi wysokimi standardami szczepionek w USA”.

Pełniąca obowiązki komisarza FDA Janet Woodcock, MD poinformowała: „Chociaż miliony ludzi już bezpiecznie otrzymały szczepionki przeciw COVID-19, zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób zatwierdzenie szczepionki przez FDA może wzbudzić dodatkowe zaufanie do szczepionki. Jest to kamień milowy, który przybliża nas do zmiany przebiegu pandemii w USA”.

Zgodnie z komunikatem prasowym, Comirnaty zawiera mRNA, rodzaj materiału genetycznego, który jest wykorzystywany przez organizm do naśladowania jednego z białek wirusa wywołującego COVID-19. W efekcie układ odpornościowy osoby otrzymującej tę szczepionkę ostatecznie zareaguje obronnie na wirusa wywołującego COVID-19. Przy tym w ocenie FDA mRNA w Comirnaty jest obecne w organizmie tylko przez krótki czas i nie jest włączane do materiału genetycznego osobnika ani nie zmienia się. FDA informuje też, że Comirnaty ma taką samą formułę jak szczepionka zezwolona w ramach EUA i jest podawana w serii dwóch dawek w odstępie trzech tygodni.

FDA podaje też, że zezwolenie EUA, wydane 11 grudnia, dotyczące szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 dla osób w wieku 16 lat i starszych, zostało oparte na danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności z randomizowanego, kontrolowanego, zaślepionego trwającego badania klinicznego na tysiącach osób.

FDA zatwierdzając szczepionkę dokonała przeglądu zaktualizowanych danych z badania klinicznego będącego podstawą wydania EUA. Przegląd ten – informuje FDA – obejmował dłuższy okres obserwacji w większej populacji badań klinicznych. W szczególności FDA przeanalizowała dane dotyczące skuteczności z około 20 000 zaszczepionych i 20 000 osób otrzymujących placebo w wieku 16 lat i starszych, u których w ciągu tygodnia od otrzymania drugiej dawki nie było dowodów na zakażenie wirusem COVID-19.

Bezpieczeństwo preparatu Comirnaty oceniono u około 22 000 osób, które otrzymały szczepionkę i 22 000 osób w wieku 16 lat i starszych, które otrzymały placebo.

Na podstawie wyników badania klinicznego FDA oceniła, że szczepionka była w 91% skuteczna w zapobieganiu chorobie COVID-19. Zdaniem Agencji szczepionka skutecznie zapobiega COVID-19 i potencjalnie poważnym skutkom, w tym hospitalizacji i śmierci.

Ponadto ponad połowa uczestników badania klinicznego była obserwowana pod kątem wyników bezpieczeństwa szczepionki przez co najmniej cztery miesiące po drugiej dawce. W sumie około 12 000 odbiorców było obserwowanych przez co najmniej 6 miesięcy. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi przez uczestników badania klinicznego, którzy otrzymywali produkt Comirnaty, były ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni lub stawów, dreszcze i gorączka.

Ponadto FDA podaje, że przeprowadziła rygorystyczną ocenę danych z nadzoru bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia FDA odnoszących się do zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia po podaniu szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 i ustaliła, że dane wskazują na zwiększone ryzyko, szczególnie w ciągu siedmiu dni po drugiej dawce. Obserwowane ryzyko jest wyższe wśród mężczyzn poniżej 40 roku życia w porównaniu z kobietami i starszymi mężczyznami. Obserwowane ryzyko jest najwyższe u mężczyzn w wieku od 12 do 17 lat. Dostępne dane z obserwacji krótkoterminowych sugerują, że u większości osób objawy ustąpiły. Jednak niektóre osoby wymagały intensywnej opieki medycznej. Nie są jeszcze dostępne informacje o potencjalnych długoterminowych skutkach zdrowotnych. Informacje dotyczące przepisywania leku Comirnaty zawierają ostrzeżenie o tych zagrożeniach.

Nadto w komunikacie podaje się, że FDA i Centers for Disease Control and Prevention posiadają systemy monitorowania NOP-ów, aby zapewnić, że wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionki będą nadal identyfikowane i oceniane w odpowiednim czasie. Ponadto FDA wymaga od firmy Pfizer przeprowadzenia badań postmarketingowych w celu dalszej oceny ryzyka zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu produktem Comirnaty. Badania te obejmą ocenę odległych skutków u osób, u których po szczepieniu produktem Comirnaty rozwinęło się zapalenie mięśnia sercowego.

Ponadto, chociaż nie spełnia wymagań FDA, firma zobowiązała się do przeprowadzenia dodatkowych badań bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu, w tym przeprowadzenia badania rejestru ciąż w celu oceny wyników ciąży i noworodków po otrzymaniu produktu Comirnaty w czasie ciąży. FDA przyznała w tym zakresie Pfizerowi Priority Review, czyli prawo do tzw. przeglądu priorytetowego, który umożliwia zatwierdzenie leku w przyspieszonym trybie mimo, że producent nie spełnia wszystkich wymagań, ale „lek jest przeznaczony do leczenia poważnego stanu i zapewnia znaczną poprawę bezpieczeństwa lub skuteczności w porównaniu z obecnie dostępnymi metodami leczenia”.

Konkludując, wbrew eufemizmom w początkowej części komunikatu o bezpieczeństwie szczepionki Comirnaty i wysokich standardach badania, FDA nadal dysponuje tylko wynikami „przeglądu przyspieszonego” i bagatelizuje niepożądane odczyny poszczepienne. FDA przyznaje, że szczepionka stwarza poważne ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia, szczególnie wśród mężczyzn w wieku 12-17 lat. Nie są znane skutki długofalowe. Podobnie brak jest wyników badań dotyczących kobiet ciężarnych i ich potomstwa.

W komunikacie nie wspomina się o innych znanych już zagrożeniach, jak wieloukładowa choroba zapalna i autoimmunizacja, reakcje alergiczne i anafilaksja, aktywacja utajonych infekcji wirusowych, neurodegeneracja. Nie wspomina się, a nawet zaprzecza możliwej integracji genu białka kolca z ludzkim DNA. Co ciekawe, raport firmy Pfizer/Biontech przekazany rządowi japońskiemu, zawiera dane dotyczące krążenia materiału szczepionkowego we krwi i trafianiu go do takich miejsc, jak śledziona, wątroba, jajniki, nadnercza i szpik kostny, jądra, płuca, jelita, nerki, tarczyca, przysadka mózgowa, macica, inne, co grozi – ze względu na potencjalną toksyczność białka kodowanego przez mRNA – uszkodzeniem narządów i tkanek. Komunikat prasowy o tym nie wspomina.

Zatwierdzenie szczepionki Comirnaty przez FDA wzbudza wielkie wątpliwości. Gdyby europejska Agencja EMA postąpiła podobnie, co dotyczyłoby też Polski, musiałoby budzić to kolejne podejrzenie korupcji na skalę międzynarodową.

Autorstwo: Rebeliantka
Na podstawie: FDA.gov
Źródło: NEon24.pl

źródło: https://wolnemedia.net/cynizm-agencji-fda-w-ocenie-bezpieczenstwa-szczepien/

2. WIR – Nasz Głos: Pisma do urzędów i absurdy w odpowiedziach + Konfederacja IV FALA!

https://www.facebook.com/100930168228835/videos/590341452331102

 

Konfederacja IV FALA! – Wzywamy premiera do usunięcia prof. Horbana z Rady Medycznej!

https://www.youtube.com/watch?v=aUAtlVnu7DM

 

3. Jerzy Zięba na strajku rolników w Rzeszowie o zdrowiu Polaków, rolnictwie i zdrowej żywności

https://www.facebook.com/ukryteterapie/videos/1448185212232423

 

JERZY ZIĘBA na nocnym proteście rolników | Blokada Rzeszów AgroUnia

https://www.youtube.com/watch?v=W1XaJ4NQzfk

4. swprs.org: The Face Mask Folly in Retrospect

Szaleństwo masek na twarz w retrospekcji

It has been known for decades that face masks don’t work against respiratory virus epidemics. Why has much of the world nonetheless fallen for the face mask folly? Ten reasons.

Od dziesięcioleci wiadomo, że maski na twarz nie działają przeciwko epidemii wirusów układu oddechowego. Dlaczego jednak większość świata popadła w szaleństwo z maską na twarz? Dziesięć powodów.

1) The droplet model

Many ‘health authorities’ have relied on the obsolete ‘droplet model’ of virus transmission. If this model were correct, face masks would indeed work. But in reality, respiratory droplets – which by definition cannot be inhaled – play almost no role in virus transmission. Instead, respiratory viruses are transmitted via much smaller aerosols, as well as, possibly, some object surfaces. Face masks don’t work against either of these transmission routes.

1) model kropelkowy

Wiele „organów ds. zdrowia” opiera się na przestarzałym „modelu kropelkowym” transmisji wirusa. Gdyby ten model był poprawny, maski na twarz rzeczywiście by działały. Ale w rzeczywistości kropelki z dróg oddechowych – które z definicji nie mogą być wdychane – nie odgrywają prawie żadnej roli w przenoszeniu wirusa. Zamiast tego wirusy oddechowe są przenoszone przez znacznie mniejsze aerozole, a także, być może, przez niektóre powierzchnie obiektów. Maski na twarz nie działają na żadną z tych dróg transmisji.

2) The Asian paradox

During the first year of the pandemic, several East Asian countries had a very low coronavirus infection rate, and many ‘health experts’ falsely assumed that this was due to face masks. In reality, it was due to very rapid border controls in some countries neighboring China as well as a combination of metabolic and immunologic factors reducing transmission rates. Nevertheless, many East Asian countries eventually got overwhelmed by the coronavirus, too (see charts below).

2) Azjatycki paradoks

W pierwszym roku pandemii kilka krajów Azji Wschodniej miało bardzo niski wskaźnik infekcji koronawirusem, a wielu „ekspertów ds. zdrowia” fałszywie założyło, że jest to spowodowane maskami na twarz. W rzeczywistości było to spowodowane bardzo szybkimi kontrolami granic w niektórych krajach sąsiadujących z Chinami, a także połączeniem czynników metabolicznych i immunologicznych zmniejszających częstość przenoszenia. Niemniej jednak wiele krajów wschodnioazjatyckich w końcu zostało również przytłoczonych koronawirusem (patrz wykresy poniżej).

3) The Czech mirage

In the spring of 2020, the Czech Republic was one of the first European countries that introduced face masks. Because the Czech infection rate initially stayed low, many ‘health experts’ falsely concluded that this was due to the masks. In reality, most of Eastern Europe simply missed the first wave of the epidemic. A few months later, the Czech Republic had the highest infection rate in the world, but by then, much of the world had already introduced face mask mandates.

3) Czeski miraż

Wiosną 2020 roku Czechy były jednym z pierwszych krajów europejskich, które wprowadziły maski na twarz. Ponieważ wskaźnik infekcji w Czechach początkowo utrzymywał się na niskim poziomie, wielu „ekspertów ds. zdrowia” błędnie stwierdziło, że jest to spowodowane maskami. W rzeczywistości większość Europy Wschodniej po prostu przeoczyła pierwszą falę epidemii. Kilka miesięcy później Republika Czeska miała najwyższy wskaźnik infekcji na świecie, ale do tego czasu znaczna część świata wprowadziła już nakaz stosowania masek na twarz.

4) Fake science

For decades, studies have shown that face masks don’t work against respiratory virus epidemics. But with the onset of the coronavirus pandemic and increasing political pressure (see below), suddenly studies appeared claiming the opposite. In reality, these studies were a mixture of confounded observational data, unrealistic modelling and lab results, and outright fraud. The most influential fraudulent study certainly was the WHO-commissioned meta-study published in The Lancet.

4) Fałszywa nauka

Od dziesięcioleci badania wykazały, że maski na twarz nie działają w przypadku epidemii wirusów układu oddechowego. Jednak wraz z nadejściem pandemii koronawirusa i rosnącą presją polityczną (patrz poniżej) nagle pojawiły się badania, które twierdzą coś przeciwnego. W rzeczywistości badania te stanowiły mieszankę mylących danych obserwacyjnych, nierealistycznego modelowania i wyników laboratoryjnych oraz jawnego oszustwa. Najbardziej wpływowym oszukańczym badaniem z pewnością było metabadanie zlecone przez WHO, opublikowane w The Lancet.

5) Asymptomatic transmission

Another factor contributing to the implementation of mask mandates was the notion of ‘asymptomatic transmission’. The idea was that everybody should be wearing a mask because even people without symptoms might spread the virus. The importance of asymptomatic and pre-symptomatic transmission is still a matter of debate – up to half of all transmission might occur prior to symptom onset –, but either way, face masks simply don’t work against aerosol transmission.

5) Transmisja bezobjawowa

Innym czynnikiem przyczyniającym się do wdrożenia mandatów dotyczących masek było pojęcie „transmisji bezobjawowej”. Pomysł polegał na tym, że każdy powinien nosić maskę, ponieważ nawet osoby bez objawów mogą rozprzestrzeniać wirusa. Znaczenie bezobjawowych i przedobjawowych transmisji jest nadal przedmiotem dyskusji – nawet połowa wszystkich transmisji może wystąpić przed wystąpieniem objawów – ale tak czy inaczej, maski na twarz po prostu nie działają przeciwko transmisji aerozolu.

6) Political pressure

Several political factors contributed to the implementation of mask mandates. First, some politicians simply wanted to “do something” against the pandemic; second, some politicians thought face masks might have a “psychological effect” and might “remind” citizens to stay cautious (if anything, it had the opposite effect: creating a ‘false sense of security’); third, some politicians used mask mandates to enforce compliance and pressure the population into accepting mass vaccination.

In addition, there was a vicious circle involving science and politics: politicians claimed to “follow the science”, but scientists followed politics. For instance, the WHO famously admitted that their updated mask guidelines were in response to “political lobbying”, not new evidence. The most influential lobby group was “masks4all”, founded by a “Young Leader” of the World Economic Forum (WEF).

6) Presja polityczna

Na wdrożenie mandatów dotyczących masek złożyło się kilka czynników politycznych. Po pierwsze, niektórzy politycy po prostu chcieli „zrobić coś” przeciwko pandemii; po drugie, niektórzy politycy uważali, że maski na twarz mogą mieć „efekt psychologiczny” i „przypominać” obywatelom o zachowaniu ostrożności (jeśli w ogóle, miało to odwrotny skutek: tworzenie „fałszywego poczucia bezpieczeństwa”); po trzecie, niektórzy politycy używali mandatów masek, aby wymusić posłuszeństwo i wywierać nacisk na ludność, aby zaakceptowała masowe szczepienia.

Do tego dochodziło błędne koło nauki i polityki: politycy twierdzili, że „podążają za nauką”, ale naukowcy podążali za polityką. Na przykład WHO słynie z przyznania, że ​​zaktualizowane wytyczne dotyczące masek były odpowiedzią na „lobbing polityczny”, a nie na nowe dowody. Najbardziej wpływową grupą lobbingową była „mass4all”, założona przez „Młodego Lidera” Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).

7) The media

Perhaps unsurprisingly, most of the ‘mass media’ amplified the fraudulent science and the political pressure driving mask mandates. Only some independent media outlets and some truly independent experts questioned the validity of the underlying evidence. However, their voices got suppressed as dubious “fact checking” organizations eagerly enforced official guidelines and throttled or censored many articles and videos critical of face masks.

7) Media

Być może nie jest zaskoczeniem, że większość „środków masowego przekazu” wzmocniła oszukańczą naukę i presję polityczną narzucającą mandaty masek. Tylko niektóre niezależne media i niektórzy prawdziwie niezależni eksperci zakwestionowali ważność dowodów. Jednak ich głosy zostały stłumione, ponieważ wątpliwe organizacje „sprawdzające fakty” ochoczo egzekwowały oficjalne wytyczne i dławiły lub cenzurowały wiele artykułów i filmów krytycznych wobec masek na twarz.

8) “Surgeons wear masks”

Surgeons wear masks, so they must be effective, right? This was another notion contributing to the face mask misunderstanding. In reality, surgeons wear masks not against viruses, but against much larger bacteria, but more importantly, studies have long shown that even surgeons’ masks make no difference in terms of bacterial wound infections.

8) „Chirurdzy noszą maski”

Chirurdzy noszą maski, więc muszą być skuteczne, prawda? To była kolejna kwestia, która przyczyniła się do nieporozumienia maski na twarz. W rzeczywistości chirurdzy noszą maski nie przeciwko wirusom, ale przeciwko znacznie większym bakteriom, ale co ważniejsze, badania od dawna pokazują, że nawet maski chirurgiczne nie robią różnicy pod względem bakteryjnych infekcji ran.

9) Misleading memes

To convince low-IQ social media users of the effectiveness of face masks, several unscientific memes were created. The most notorious one probably was the “peeing into your pants” meme, shared by many ‘health experts’ (really). Many of these memes exploited the fact that most people simply don’t realize how small and ubiquitous viral aerosols really are.

9) Wprowadzające w błąd memy

Aby przekonać użytkowników mediów społecznościowych o niskim IQ o skuteczności masek na twarz, stworzono kilka nienaukowych memów. Najbardziej znanym z nich był prawdopodobnie mem „sikanie w spodnie”, udostępniany przez wielu „ekspertów ds. zdrowia” (naprawdę). Wiele z tych memów wykorzystywało fakt, że większość ludzi po prostu nie zdaje sobie sprawy, jak naprawdę małe i wszechobecne są aerozole wirusowe.

10) Doubling down

After mask mandates had been implemented globally and hundreds of billions of dollars had been spent on masks, it soon became obvious – once more – that masks simply don’t work against respiratory virus epidemics (see charts below). But at that point, neither politicians, nor ‘health experts’, nor duped citizens who had to wear them for months wanted to admit this anymore.

10) Podwojenie w dół

Po tym, jak na całym świecie wdrożono nakazy masek i wydano na nie setki miliardów dolarów, wkrótce stało się oczywiste – po raz kolejny – że maski po prostu nie działają przeciwko wirusowi układu oddechowego i  epidemii (patrz wykresy poniżej). Ale w tym momencie ani politycy, ani „eksperci ds. zdrowia”, ani oszukani obywatele, którzy musieli je nosić przez miesiące, nie chcieli już tego przyznać. 

Instead, some ‘health authorities’ doubled down and enforced outdoor masking (even on beaches), double-masking, or N95/FFP2 masking, to no avail. The one novel scientific insight produced during the coronavirus pandemic was that even N95/FFP2 mask mandates have made no difference at all.

Zamiast tego niektóre „organy ds. zdrowia” podwoiły i wymusiły maskowanie na zewnątrz (nawet na plażach), maskowanie podwójne lub maskowanie N95/FFP2 bezskutecznie. Jedynym nowatorskim odkryciem naukowym uzyskanym podczas pandemii koronawirusa było to, że nawet nakazy masek N95/FFP2 nie miały żadnego znaczenia.

Sweden: The exception that proved the rule

Szwecja: Wyjątek, który potwierdził regułę

Only very few countries in the world have resisted the face mask folly. The most famous example certainly is Sweden (see charts below), which has also resisted the lockdown experiment. Naturally, Swedish coronavirus mortality has remained below the European average. But the many vicious attacks against Sweden by much of the international media showed just how difficult it has been to escape the global madness and follow the real science during this bizarre pandemic.

Tylko nieliczne kraje na świecie oparły się szaleństwu maski na twarz. Najbardziej znanym przykładem jest z pewnością Szwecja (patrz wykresy poniżej), która również oparła się eksperymentowi z blokadą. Oczywiście śmiertelność szwedzkiego koronawirusa pozostaje poniżej średniej europejskiej. Jednak wiele okrutnych ataków na Szwecję ze strony większości międzynarodowych mediów pokazało, jak trudno było uciec od globalnego szaleństwa i podążać za prawdziwą nauką podczas tej dziwacznej pandemii.

A child wearing a mask at school (more) Dziecko w masce w szkole (więcej)

How face masks and lockdowns failed

Jak maski na twarz i blokady zawiodły?

The following charts show that infections have been driven primarily by seasonal and endemic factors, whereas mask mandates and lockdowns have had no discernible impact (charts: IanMSC).

Poniższe wykresy pokazują, że infekcje były napędzane głównie przez czynniki sezonowe i endemiczne, podczas gdy nakazy masek i blokady nie miały zauważalnego wpływu (wykresy: IanMSC).

 

See also

źródło: https://swprs.org/the-face-mask-folly-in-retrospect/

 

Podziel się!