Tadeusz Mroziński – Plan

Tadeusz Mroziński – Plan  

PODSZEPT

Kiedy próbujemy wybrać coś samodzielnie, okazuje się, że jest to powiązane ze wszystkim innym we Wszechświecie, po przez Jednię  Świadomej Przestrzeni Międzygwiezdnej.

Walkę z „prorokowaną” IV falą i pandemią w ogólności, a dokładnie z jej istotą i stąd płynącymi ograniczeniami i obostrzeniami należy podjąć na planie duchowym, jako że Duch jest podstawowym czynnikiem sprawczym.

Alfabet głagolicowy jest orężem duchowym, zaś jego morfemicznie uporządkowany zapis wzmaga jego moc duchową.

 

 

BOSKA MATRYCA

Prace i doświadczenia Gregga Bardena opublikowane w książkach „Boska Matryca”, czy też „Tajemnice  zaginionej modlitwy” jak i inne traktują o Bogu, jako Świadomej Przestrzeni Międzygwiezdnej. Takie pojmowanie Istoty Bożej było powszechne w Tradycji  Sławiańskiej pod nazwą Niebios Gwiaździstych. Do tychże Niebios zwracali się swoim językiem i pismem złożonym z fraktali odpowiadających cząstkom elementarnym. Zbiór fraktali znany był w całości Naszym Szlachetnym Przodkom w postaci rezów,  czy razów (jednostek) w olbrzymiej różnorodności, co dziś nazywane jest Alfabetem Światła. Z tychże fraktali, rezów, czy też razów zbudowane są bukwy głagolicowe, bukwicowe – azbuczne, oraz runiczne.  Z tychże fraktali, czyli rezów jesteśmy w stanie zbudować wszystkie alfabety świata. Bukwy głagolicowe (i inne) służyły jako obiekty kultu w postaci: czertów, brojek, symboli, ligatur, znaków diaktrytycznych, znaków typograficznych,  znaków interpunkcyjnych, oraz znaków oddechowych. Z nich to tworzono teksty opisujące mechanikę Niebios. Wzory graficzne wszystkich wymienionych pierwiastków wynikają z głębokiej znajomości budowy i prawideł rządzących Wszechświatem, czyli Niebios Gwiaździstych.

Boska Matryca posiadająca wiele nazw w Tradycji Sławiańskiej obrazowana była graficznie jako wzór POLKA, wzór który jest bardzo popularny po dziś dzień w różnych dziedzinach jako element zdobniczy. Polka jest to doskonały wzór Świadomej Przestrzeni Międzygwiezdnej, która  znajduje się w gestii i władaniu  Gwiazdozbioru Ładu i Porządku Kosmicznego, czyli gwiazdozbioru Łabędzia, reprezentowanym osobowo  w Tradycji Sławiańskiej  przez Boginię Ładę.

Wzór graficzny o nazwie Polka, przedstawiający uporządkowaną Świadomą Przestrzeń Międzygwiezdną, czyli Boską Matrycę.

Jednym ze sposobów harmonizacji  które możemy nazwać modlitwą, czy medytacją z Niebiosami Gwiaździstymi była deklamacja, bądź czytanie tekstów, zaś drugim sposobem było przepisywanie tych tekstów za pomocą alfabetu głagolicowego.                             Wracając do Gregga Bradena, do pobudzenia korzystnego działania Niebios potrzeba,  aby nieco ponad 600 osób w ciągu pół godziny w całej Polsce ciągle pisało głagolicą, a dla zwiększenia efektu liczba ta może być większa. Do osiągnięcia stanu – aby DUCH NAM HETMANIŁ  myślę, że potrzebnych jest 15 do 16 000 w ciągu całej doby, tak aby pisanie było aktywne o każdej porze doby. Aktywne posługiwanie się trojakim systemem piśmienniczym wynikającym z Tradycji Sławiańskiej jest drogą do zjednoczenia ruchów Sławiańskich, jako że głagolica i inne alfabety są  własnością Niebios Gwiaździstych i nikt nie może uzurpować sobie prawa do ich własności.  Jej duchowe działanie jest w stanie zmienić rzeczywistość wokół  nas zgodnie z Prawami Niebios Gwiaździstych.

PISZCIE CHOĆBY PATYKIEM NA PIASKU czy WODZIE

                                                                

                                                                     Tadeusz Pruss Mroziński

                               

Ω

PRZYMIESZKA

do praktyki głagolicowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się!