1. Roman Pleszyński: The Israeli Public Emergency Council for the Covid19 Crisis; 2. Jerzy Zięba (VK) – Przeszli samych siebie – Czy da się to zatrzymać?; 3. PL1 TV: Doktor Katarzyna Ratkowska o Amantadynie; 4. Ziemkiewicz: Warto rozmawiać, ale nie wolno; Co pozostało z obietnic „Dobrej Zmiany”?

WIR – Czy Polacy zakazaliby zamykania gospodarki?

1. Roman Pleszyński: The Israeli Public Emergency Council for the Covid19 Crisis

The Israeli Public Emergency Council for the Covid19 Crisis
Publikuję ten dokument w całości, przetłumaczony, zalecam zapoznanie się na końcu tekstu z autorami, a reszta to już od Was zależy. Jest także odniesienie do oryginału na końcu.
31 maja, 2021
Do szanownego:
prof. Hezi Levy, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia
TEMAT: WEZWANIE DO ZAWIESZENIA KAMPANII SZCZEPIENIA COVID-19 DLA LUDNOŚCI PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA – DO CZASU WYJAŚNIENIA STOPNIA RYZYKA
W ostatnich dniach pojawiły się rosnące obawy dotyczące znaczącego krótkotrwałego efektu ubocznego po zaszczepieniu szczepionką COVID-19 Pfizer, w szczególności w odniesieniu do młodszej populacji. Istnieje zauważalnie rosnąca liczba znaczących zeznań łączących szczepionkę z występowaniem zapalenia mięśnia sercowego, a dane z komitetu powołanego przez Ministerstwo Zdrowia wskazują, że związek jest prawdziwy i przyczynowy.
Występowanie 90% przypadków po drugim szczepieniu, z medianą czasu wynoszącą kilka dni, oraz częstość występowania do 20 razy wyższa w młodszej grupie wiekowej potwierdza założenie, że istnieje związek przyczynowy, a nie przypadkowy.
Chociaż może to nie być jasne dla ogółu społeczeństwa, jest jasne dla Pana i dla nas, niżej podpisanych, że brak znaczącej korelacji na tym etapie nie neguje istnienia takiej korelacji ani jej znaczenia klinicznego. Ponadto każda próba niedoceniania wagi zapalenia mięśnia sercowego tak, jakby to było poranne przeziębienie, jest poważnym naruszeniem etyki.Jest również dla Pana jasne, że jest to zaburzenie kliniczne, które może zagrażać życiu (z pewnością o kilka rzędów wielkości większe niż ryzyko COVID-19 u dzieci), co może powodować arytmie, przyszłe uszkodzenie serca, aż do kardiomiopatii, a nawet zgon.
W świetle aktualnych danych dotyczących zachorowalności w Izraelu oraz w świetle wiedzy, jaką zgromadziliśmy na temat zachowania wirusa i choroby, można z całkowitą pewnością stwierdzić, że młoda izraelska populacja znajduje się w granicach bezpieczeństwa choroby: szansa zarażenia się COVID19 przez mieszkańca Izraela w maju wynosiła około 0,01%, w czasie, gdy ryzyko poważnej choroby w tej populacji i tak jest niskie. Prawda jest taka, że w tym momencie szansa hospitalizacji z powodu poważnego schorzenia wynikającego z COVID-19 poniżej 30 roku życia jest znikoma.
Dlatego Ministerstwo Zdrowia musi działać odpowiedzialnie i w sposób zrównoważony: w świetle danych o najniższym ryzyku związanym z COVID-19 (na tym etapie nawet niższym niż wirusy zimowe) oraz biorąc pod uwagę niepokojące dane pojawiające się na temat skutków ubocznych szczepionki, w szczególności zapalenia mięśnia sercowego, musi nastąpić natychmiastowe zawieszenie kampanii szczepień dla wszystkich osób do 30 roku życia (w tym oczywiście dzieci w wieku 12-15 lat, które wydają się być jeszcze bardziej zagrożone) – i to do momentu otrzymania większej ilości danych z Izraela i całego świata potwierdzających bezpieczeństwo szczepionki.
Istnieje wiele precedensów ograniczania lub zaprzestania polityki szczepień z powodu skutków ubocznych. Szczepionka AstraZenca została zawieszona w Niemczech dla osób w wieku 60 lat i młodszych (tj. osób, które nie należą do populacji ryzyka) po 31 przypadkach zakrzepicy, tj. wskaźnik przypadków wynosi tylko 1 na 87 000, a częstość występowania jest 30 razy mniejsza niż obecnie opisywane w zapaleniu mięśnia sercowego w wieku od 16 do 18 lat.
Szczepionka przeciwko rotawirusowi (wirusowi znanemu jako jedna z głównych przyczyn hospitalizacji u dzieci) została zawieszona przez władze USA pod koniec lat 90. z powodu serii wgłobień: przypadki z częstotliwością 1 na 10 000.
Szczepionka przeciw grypie z 1976 roku została zawieszona, gdy odkryto, że jej stosowanie spowodowało wystąpienie zespołu Guillain-Barré z częstością „tylko” 1 na 100 000, a szczepionka przeciwko odrze została zawieszona w 1969 roku z powodu 3 zdarzeń encefalopatii z częstotliwością mniej niż 1 na milion.
W imię spuścizny Hipokratesa, Majmonidesa i Lekarza Asafa, apelujemy o zapobieganie niepotrzebnemu ryzyku – „po pierwsze nie szkodzić”: wstrzymać szczepienie małych i zdrowych dzieci, które nie są zagrożone COVID-19, do czasu zakończenia prac Komisji Badań i Analiz. Jeśli rzeczywiście stanie się jasne, że szczepionka niesie ze sobą możliwość wystąpienia znaczących skutków ubocznych, jak sugerują już dostępne dowody, my jako lekarze obawiamy się śmiertelnego ciosu w zaufanie publiczne do systemu opieki zdrowotnej, który prawdopodobnie doprowadzi w przyszłości do spadku częstości rutynowych szczepień, słabszej reakcji pacjentów na zalecenia lekarskie i ogólnego pogorszenia wiarygodności lekarzy.
Jeśli później zostanie ustalone, że szczepionka nie zwiększa ryzyka zapalenia mięśnia sercowego (chociaż nie wydaje się to obecnie uzasadnione w świetle danych), możemy odwołać się do osób, które nie zostały zaszczepione, ale zrobimy to wiedząc, że zachowaliśmy ich bezpieczeństwo i zdrowie. Tylko to zwiększy zaufanie społeczne do systemu!
Niezbędne jest zaangażowanie opinii publicznej: przedstawić dane zebrane w komisji powołanej przez Ministerstwo Zdrowia do badania skutków ubocznych; opublikować dane dotyczące ciężkiej zachorowalności i śmiertelności w roku COVID19 w porównaniu z normalnymi latami, zapewnić społeczeństwu wiedzę niezbędną do podjęcia świadomej decyzji i wyrażenia pełnej świadomej zgody na szczepienie.
Biorąc pod uwagę obecne dane dotyczące zachorowalności w Izraelu, nie ma nic do stracenia, czekając kilka tygodni, aż obraz się wyklaruje, ale istnieje duży potencjał szkód, jeśli będziemy działać lekkomyślnie. Zawiesić szczepienia.
Jest to właściwe, odpowiedzialne i etyczne działanie, uwzględniające aktualny bilans ryzyka/korzyści.
Z poważaniem,
Członkowie Publicznej Rady Kryzysowej ds. Kryzysu Covid19
Kopia dla:
• Prof. Nachman Ash, kierownik Programu Magen Israel
• Minister Zdrowia, Pan Yoel (Yuli) Edelstein
Członkowie Rady (w porządku alfabetycznym)
dr Yifat Abdi-Kork
Ekspert w dziedzinie epidemiologii i biologii molekularnej, pełnił funkcję konsultanta krajowego komitetu publicznego koszyka zdrowia oraz kierownika Działu Farmakoekonomiki w Izraelskim Centrum Oceny Technologii w Opiece Zdrowotnej w Instytucie Gertnera.
Dr Bruria Adini
Doktorat z zarządzania systemami opieki zdrowotnej, pełni funkcję kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Katastrof na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Były szef Wydziału Przygotowania Kryzysowego IDF (Podpułkownik) i Starszy Konsultant Wydziału Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia.
prof. Amos Adler
Profesor medycyny w Zakładzie Epidemiologii i Medycyny Prewencyjnej, Specjalista Pediatrii i Mikrobiologii Klinicznej. Dyrektor Laboratorium Mikrobiologicznego w Sourasky Medical Center Tel Aviv, Skarbnik Izraelskiego Stowarzyszenia Chorób Zakaźnych.
prof. Elian Alkrinawi
Profesor Pracy Socjalnej, pełnił funkcję prezesa Achva College, kierownika Wydziału Pracy Socjalnej Uniwersytetu Ben-Guriona oraz dziekana Szkoły Pracy Socjalnej na Memorial University w Kanadzie. Zdobywca nagrody Killam podczas ceremonii Dnia Niepodległości w 2013 roku.
prof. Zvi Bentwich
Profesor medycyny, specjalista Immunologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych. Służył jako szef Departamentu Medycyny i był pionierem medycyny AIDS w Izraelu. Obecnie kierownik Centrum Chorób Tropikalnych i AIDS na Uniwersytecie Ben-Guriona. Prezes NALA Fundacji Kontroli Zaniedbywanych Chorób Tropikalnych w Krajach Rozwijających się oraz Członek Rady Lekarzy Praw Człowieka w Izraelu.
Dr Orna Blondheim
Specjalista Pediatrii i Neonatologii oraz Dyrektor ds. Systemów Opieki Zdrowotnej. Pełniła funkcję dyrektora Szpitala Dziecięcego Schneidera i przez 16 lat pełniła funkcję dyrektora generalnego Emek Medical Center
prof. Emerita Rivka Carmi
Profesor medycyny, specjalista pediatrii, neonatologii i genetyki medycznej. Pełniła funkcję dyrektora Instytutu Genetycznego w Szpitalu Soroka, dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu BenGurion, przewodniczącego Stowarzyszenia Dziekanów Szkół Medycznych, prezesa Uniwersytetu Ben-Gurion i przewodniczącego Rady Uczelni.
prof. Aaron Ciechanover
Pełni funkcję wybitnego profesora na Wydziale Lekarskim w Technion-Israel Institute of Technology. Nagrodzony chemiczną Nagrodą Nobla, a także Nagrodą Laskera, Nagrodą Izraela i Nagrodą EMET. Jest członkiem Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk (NAS) i Medycyny (NAM), Izraelskiej Narodowej Akademii Nauk i Humanistyki oraz Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie.
prof. Eran Dolev
Profesor Medycyny Wojskowej i Historii Medycyny, Specjalista Chorób Wewnętrznych, Dyrektor ds. Systemów Zdrowotnych i Etyki w Medycynie. Pełnił funkcję chirurga generalnego IDF, dyrektora Departamentu Medycyny Wewnętrznej oraz prezesa Biura Etyki Towarzystwa Lekarskiego i kierownika Międzynarodowej Komisji Rewizyjnej Uniwersytetu w Tel Awiwie.
prof. Asher Elhayany
Profesor medycyny, specjalista medycyny rodzinnej i administracji publicznej. Pełnił funkcję dyrektora generalnego Meir Hospital, dyrektora Central District w Clalit Medical Centre oraz dyrektora United Health Fund. Pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Zdrowia w Gminie. Lekarz rodzinny w regionie Negev.
prof. Eitana Friedmana
Profesor medycyny na Wydziale Genetyki i Biochemii, Specjalista Chorób Wewnętrznych i Genetyki Medycznej, doktor z Karolinsika Institute w Szwecji. Utworzyła Oddział Ontogenetyczny i Klinikę dla Kobiet Wysokiego Ryzyka w Szpitalu Sheba, pełni funkcję przewodniczącej Najwyższego Komitetu Helsińskiego Ministerstwa Zdrowia.
prof. Zvika Granot
Profesor Immunologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Hebrajskiego. Międzynarodowy ekspert w dziedzinie badań neutrofili opracowuje nowe podejścia do immunoterapii.
Dr Michał Hemo Lotem
Pediatra, przedsiębiorca i autorka przywództwa w futuryzmie medycznym. Pełniła funkcję wiceprezesa ds. innowacji w Sheba Medical Center oraz członka Rady Doradczej Prezesa Rady Ministrów. Założycielka Beterem – Safe Kids Israel i OSHEYA – Women Lead Wellness. Otrzymała Nagrodę Specjalną Premiera za zasługi dla dzieci.
prof. Asa Kasher
Emerytowany profesor etyki zawodowej i filozofii na uniwersytecie w Tel Awiwie. Laureat izraelskiej nagrody filozoficznej. Członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuki. Pisał dziesiątki państwowych i publicznych kodeksów etyki, w tym wojskowy kodeks etyki, a także był członkiem kilku krajowych komitetów publicznych
prof. Amnon Lahad
Specjalista Medycyny Rodzinnej (ISR) i Zdrowia Publicznego (USA). Kierownictwo Wydziału Medycyny Rodzinnej Hebrajskiego Uniwersytetu Hebrajskiego i Służby Zdrowia Clalit, Jerozolima, Izrael. Prodziekan ds. akademickich – Medycyna Rodzinna, Uniwersytet Hebrajski. Przewodniczący Krajowej Rady Zdrowia Gminy. Aktywny lekarz rodzinny w Jerozolimie.
prof. Retsef Levi
Profesor Zarządzania Operacyjnego w MIT Sloan School of Management. Międzynarodowy ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i projektowania opartego na analizach oraz optymalizacji systemów opieki zdrowotnej i systemów produkcji leków biologicznych. Prowadzi kilka projektów współpracy badawczej na dużą skalę na całym świecie z wiodącymi przedsiębiorstwami branżowymi i organizacjami rządowymi. Konsultował się z wieloma rządami stanowymi podczas pandemii COVID-19.
prof. Udi Qimron
Kierownik Katedry Mikrobiologii Klinicznej i Immunologii na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Ekspert w dziedzinie limfocytów T, szczepionek śluzówkowych, inżynierii genetycznej wirusów bakteryjnych i CRISPR. Publikował w Science, Nature and Cell i zdobył prestiżowe granty badawcze, w tym ERC. Partner w tworzeniu laboratoriów badawczych SARS-CoV-2.
dr Amir Shachar
Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii, medycyny ratunkowej i administracji zdrowia. Założył i zarządzał Oddziałem Medycyny Ratunkowej w szpitalu Sheba, był zastępcą dyrektora szpitala Meir, a obecnie kieruje oddziałem ratunkowym w szpitalu Laniado. Założył wydział Medycyny Ratunkowej na Uniwersytecie w Tel Awiwie.
prof. Mordechaj Shani
Profesor Medycyny i Zarządzania Medycznego, Specjalista Chorób Wewnętrznych. Laureat Nagrody Izraela. Dwukrotnie pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia i Dyrektora Szpitala Sheba, a także Przewodniczącego Komisji Leków. Założył i zarządzał Szkołą Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie w Tel Awiwie, a także założył i zarządzał Narodowym Instytutem Badań Polityki Zdrowotnej.
prof. Emerita Zahava Solomon
Podpułkownik (w stanie spoczynku). Laureatka Nagrody Izraela, Nagrody Emet i Nagrody Laufera. Jej badania w dziedzinie pracy socjalnej i epidemiologii psychiatrycznej koncentrują się na traumie spowodowanej przez człowieka. Służyła jako szef badań zdrowia psychicznego w IDF. Kierownik Szkoły Pracy Socjalnej i dyrektor komitetu Trauma I-Core, TAU i DSM-4 (APA).
dr Yoav Yehezkelli
Specjalista Chorób Wewnętrznych i Postępowania Medycznego. Wykładowca w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Katastrof na Uniwersytecie w Tel Awiwie. ppłk Res., jeden z założycieli zespołu leczenia epidemiologicznego i programów oceny ekstremalnych incydentów biologicznych. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora szpitala, lekarza rejonowego, dyrektora oddziału podstawowej opieki zdrowotnej w HMO. Konsultant medyczny instytutu badawczego KI.

2. Jerzy Zięba (VK) – Przeszli samych siebie – Czy da się to zatrzymać?

https://vk.com/ukryteterapie?z=video-201956532_456239708%2F7b3eea2859630c11fd%2Fpl_wall_-201956532

 

3. PL1 TV: Doktor Katarzyna Ratkowska o Amantadynie

https://pl1.tv/title/doktor-katarzyna-ratkowska-o-amantadynie/?fbclid=IwAR1C7XOj2MhkhV7y6lEvd9iUrAdJB5-PJ7HJgEPbgBUwIVtJxFGJFrhT52g

Doktor Katarzyna Ratkowska o Amantadynie

4. Ziemkiewicz: Warto rozmawiać, ale nie wolno; Co pozostało z obietnic „Dobrej Zmiany”?

https://www.youtube.com/watch?v=-5yFAJCE4N0

Podziel się!