Marian Waszkielewicz – WIR (Weto – Inicjatywa – Referendum)

WIR (Weto – Inicjatywa – Referendum)

Wielu, bardzo wielu z nas jest niezadowolonych z systemu sprawowania władzy obowiązującego w Polsce od ponad 30 lat. Powstaje w związku z tym coraz więcej ugrupowań zrzeszonych formalnie i nieformalnie wokół idei całkowitej lub częściowej zmiany istniejącego systemu.

 

 

 

Są to ugrupowania nie mające żadnej szansy na samodzielne zrealizowanie swoich postulatów. Wiedząc o tym podejmowane są próby jednoczenia wysiłków. Jednak niemal każde z ugrupowań proponuje łączenie innych pod własnym szyldem. Taki sposób łączenia nie ma szansy na powodzenie. Chcąc dokonać zmian powinniśmy zaakceptować różnice programowe poszczególnych ugrupowań i ich prawo do głoszenia autonomicznych programów.
Jeżeli mamy jednoczyć się to tylko na bazie takiego programu, który będzie zaakceptowany przez wszystkie ugrupowania, bez potrzeby rezygnacji z własnych postulatów. Taki program prezentuje Ruch WIR (Weto, Inicjatywa, Referendum) www.wirwkonstytucji.pl
Zadajmy sobie pytanie – Czy ugrupowanie polityczne, mające uczciwe intencje, może odrzucić postulat wprowadzenia WIR do Konstytucji?

 

Podziel się!