V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień – Warszawa 12 06 2021

V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień

V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień

 

 

V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień 12.06.2021 r. 

Jesteś wolnym człowiekiem!
Masz prawo do wolności słowa. Masz prawo do swobodnego przemieszczania się. Masz prawo do wolnej i świadomej zgody lub odmowy zgody w kwestii procedur medycznych. Masz prawo do ochrony danych osobowych. Masz prawo do poszanowania życia prywatnego i integralności fizycznej.
Upomnij się o te podstawowe prawa! Pokażmy światu jak wielu nas jest!
V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień – 12 czerwca 2021
https://fb.me/e/OAUVSwsr

You are free!
You have the right to freedom of speech. You have the right to freedom of movement. You have the right to free and informed consent or refusal of consent in relation to medical procedures. You have the right to the protection of your personal data. You have the right to respect for your private life and physical integrity.
Stand up for these basic rights! Let’s show the world how many we are!
5th International Protest Against Compulsory Vaccination – June 12, 2021
https://fb.me/e/OAUVSwsr

 

Prawo do wolnej i świadomej zgody w medycynie jest podstawowym prawem człowieka od czasów procesów norymberskich. Mimo to Parlament Europejski przegłosował paszporty, które mają doprowadzić do segregacji i dyskryminacji osób, które odmówią zgody na udział w eksperymencie już od końca czerwca 2021 r. Nielegalny przymus już stał się faktem dla wielu grup zawodowych (np. medycy, żołnierze) oraz pacjentów (odmowa wykonania zabiegów medycznych). Wcześniej dotyczył naszych dzieci, z których wiele poniosło najwyższą cenę.

Upomnijmy się o wolność słowa! Propaganda z mediów mainstreamowych trzyma ludzi w stanie chronicznego lęku, odbierając im możliwość racjonalnego myślenia, a cenzura ogranicza prawo poznania głosu naukowców i lekarzy krytycznych wobec tego nurtu.

Tylko połączeni możemy zatrzymać to szaleństwo! Każdy, wszędzie, tysiącami! Dołącz w stolicy swojego państwa!

Wszyscy wyjdźmy na ulice! Niosąc zdjęcia ofiar jako tzw. „czerwone kartki” dla systemu, który zabija ludzi.

CZERWONE KARTKI! Prosimy bliskich o nadsyłanie zdjęć osób zmarłych na email stopnop@gmail.com

Wiedza, prawo, wsparcie – załóż grono wolontariuszy STOP NOP w swoim mieście! Napisz na email stopnop@gmail.com

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Tak było rok temu! https://stopnop.com.pl/2020-2/

źródło:  https://stopnop.com.pl/vprotest/

 

 

 

 

Podziel się!