Strażnicy Wolności: Oszustwo COVID – Prawnicy i eksperci medyczni rozpoczynają postępowanie sądowe przeciwko W.H.O i światowym przywódcom za „zbrodnie przeciwko ludzkości”.

Oszustwo COVID – Prawnicy i eksperci medyczni rozpoczynają postępowanie sądowe przeciwko W.H.O i światowym przywódcom za „zbrodnie przeciwko ludzkości”.

 

Przyłączcie się: https://straznicywolnosci.pl/

 

Oszustwo COVID – Prawnicy i eksperci medyczni rozpoczynają postępowanie sądowe przeciwko W.H.O i światowym przywódcom za „zbrodnie przeciwko ludzkości”.

Zespół ponad 1.000 prawników i ponad 10.000 ekspertów medycznych pod kierownictwem Dr. Reinera Fuellmicha rozpoczął postępowanie sądowe przeciwko CDC, WHO i Grupie Davos o zbrodnie przeciwko ludzkości.

 

Fuellmich i jego zespół przedstawiają wadliwy test PCR i nakaz dla lekarzy, aby oznaczali każdy zgon spowodowany chorobami współistniejącymi jako zgon spowodowany Covid jako oszustwo. Test PCR nigdy nie był zaprojektowany do wykrywania patogenów i jest w 100% wadliwy przy 35 cyklach. Wszystkie testy PCR nadzorowane przez CDC są ustawione na 37 do 45 cykli. CDC przyznaje, że wszelkie testy powyżej 28 cykli nie są dopuszczalne dla pozytywnego wiarygodnego wyniku. Samo to unieważnia ponad 90% rzekomych przypadków / „infekcji” kowida, które zostały wyśledzone przy użyciu tego wadliwego testu.

Poza wadliwymi testami i fałszywymi świadectwami zgonu, „eksperymentalna” szczepionka sama w sobie stanowi naruszenie art. 32 Konwencji Genewskiej. Zgodnie z artykułem 32 IV Konwencji Genewskiej z 1949 roku zakazane są „okaleczenia oraz eksperymenty medyczne lub naukowe, które nie są konieczne do leczenia osoby chronionej”. Zgodnie z art. 147 prowadzenie eksperymentów biologicznych na osobach chronionych jest poważnym naruszeniem Konwencji.

Oszustwo COVID - Prawnicy i eksperci medyczni rozpoczynają postępowanie sądowe przeciwko W.H.O i światowym przywódcom za "zbrodnie przeciwko ludzkości".

Szczepionka „eksperymentalna” narusza wszystkie 10 Kodeksów Norymberskich, które przewidują karę śmierci dla tych, którzy usiłują naruszyć te Prawa Międzynarodowe.

Szczepionka” nie spełnia następujących pięciu wymogów, aby uznać ją za szczepionkę i z definicji jest medycznym „eksperymentem” i próbą:

Zapewnia odporność na wirusa
Jest to „nieszczelna” terapia genowa, która nie zapewnia odporności na Covida i twierdzi, że zmniejsza objawy, jednak podwójnie zaszczepieni stanowią obecnie 60% pacjentów wymagających ostrego dyżuru lub oddziału intensywnej terapii z infekcjami wywołanymi przez Covida.

Chroni biorców przed zarażeniem się wirusem
Ta terapia genowa nie zapewnia odporności i podwójnie zaszczepieni nadal mogą złapać i rozprzestrzeniać wirusa.

Zmniejsza liczbę zgonów spowodowanych zakażeniem wirusem
Ta terapia genowa nie zmniejsza liczby zgonów spowodowanych infekcją. Podwójnie zaszczepieni zainfekowani wirusem Covid również zmarli.

Ogranicza krążenie wirusa
Ta terapia genowa nadal pozwala na rozprzestrzenianie się wirusa, ponieważ oferuje zerową odporność na wirusa.

Zmniejsza przenoszenie wirusa
Ta terapia genowa nadal pozwala na przenoszenie wirusa, ponieważ oferuje zerową odporność na wirusa.

Oszustwo COVID - Prawnicy i eksperci medyczni rozpoczynają postępowanie sądowe przeciwko W.H.O i światowym przywódcom za "zbrodnie przeciwko ludzkości".

 

Poniżej przedstawiono naruszenia Kodeksu Norymberskiego:

Kodeks Norymberski #1: Dobrowolna zgoda jest niezbędna

Żadna osoba nie powinna być zmuszana do poddania się eksperymentowi medycznemu bez świadomej zgody. Wiele mediów, polityków i osób niezwiązanych z medycyną namawia ludzi do wzięcia zastrzyku. Nie oferują one żadnych informacji na temat negatywnych skutków lub zagrożeń związanych z tą terapią genową. Wszystko co od nich usłyszysz to – „bezpieczne i skuteczne” oraz „korzyści przewyższają ryzyko”. Kraje stosują blokady, przymus i groźby, aby zmusić ludzi do przyjęcia tej szczepionki lub zakazać im uczestnictwa w wolnym społeczeństwie na podstawie Paszportu Szczepionkowego lub Zielonej Przepustki. Podczas procesów norymberskich, nawet media były ścigane i ich członkowie zostali skazani na śmierć za okłamywanie opinii publicznej, podobnie jak wielu lekarzy i nazistów uznanych za winnych zbrodni przeciwko ludzkości.

Kodeks Norymberski #2: Przynieść owocne rezultaty, nie do osiągnięcia innymi sposobami

Jak wspomniano powyżej, terapia genowa nie spełnia kryteriów szczepionki i nie daje odporności na wirusa. Istnieją inne metody leczenia, które przynoszą owocne rezultaty w walce z Covid, takie jak Ivermectin, witamina D, witamina C, cynk i wzmocnienie systemu odpornościowego w przypadku grypy i przeziębienia.

Kodeks Norymberski #3: Opieraj eksperymenty na wynikach doświadczeń na zwierzętach i naturalnej historii choroby

Ta terapia genowa pominęła testy na zwierzętach i przeszła od razu do badań na ludziach. W badaniach nad mRNA, z których korzystał Pfizer, przeprowadzono badanie kandydackie nad mRNA u małp z gatunku makaków rhesus z wykorzystaniem mRNA BNT162b2 i w tym badaniu u wszystkich małp rozwinęło się zapalenie płuc, ale badacze uznali ryzyko za niskie, ponieważ były to młode, zdrowe małpy w wieku 2-4 lat. Izrael wykorzystał firmę Pfizer i Międzynarodowy Trybunał Prawny zaakceptował roszczenie 80% biorców, u których wystąpiło zapalenie płuc w wyniku wstrzyknięcia im tej terapii genowej. Pomimo tego alarmującego rozwoju Pfizer kontynuował prace nad swoim mRNA dla Covid bez przeprowadzania testów na zwierzętach.

Kodeks Norymberski #4: Unikaj wszelkiego niepotrzebnego cierpienia i krzywdy

Od czasu wprowadzenia eksperymentu na rynek i wpisania go do systemu raportowania CDC VAERS w Ameryce odnotowano ponad 4 000 zgonów i 50 000 obrażeń spowodowanych przez szczepionki. W Unii Europejskiej odnotowano ponad 7000 zgonów i 365 000 urazów poszczepiennych. Jest to poważne naruszenie tego kodeksu.

Kodeks Norymberski #5: Nie przeprowadza się eksperymentów, jeśli istnieje powód, by sądzić, że dojdzie do uszkodzenia ciała lub śmierci

Patrz #4, na podstawie opartych na faktach danych medycznych ta terapia genowa powoduje śmierć i obrażenia. Wcześniejsze badania nad mRNA również pokazują kilka zagrożeń, które zostały zignorowane w tym obecnym próbnym eksperymencie genowym. Badania z 2002 roku nad białkami szpiku SARS-CoV-1 wykazały, że powodują one stany zapalne, immunopatologię, zakrzepy krwi i utrudniają ekspresję angiotensyny 2. Ten eksperyment zmusza organizm do produkcji tego białka spike, dziedzicząc wszystkie te zagrożenia.

Kodeks Norymberski #6: Ryzyko nigdy nie powinno przewyższać korzyści

Covid-19 ma 98-99% wskaźnik wyleczalności. Obrażenia poszczepienne, zgony i niepożądane efekty uboczne terapii genem mRNA znacznie przewyższają to ryzyko. Stosowanie „nieszczelnych” szczepionek zostało zakazane w rolnictwie przez USA i UE ze względu na badania nad kurczakiem Marka, które wykazały pojawianie się „gorących wirusów” i wariantów… czyniąc chorobę jeszcze bardziej śmiertelną. Jednak CDC zignorowało to w przypadku stosowania u ludzi, w pełni zdając sobie sprawę z ryzyka pojawienia się nowych, bardziej śmiercionośnych wariantów w wyniku nieszczelnych szczepień. CDC jest w pełni świadome, że stosowanie nieszczelnych szczepionek ułatwia powstawanie gorących (bardziej śmiercionośnych) szczepów. Jednak zignorowali to, gdy chodzi o ludzi.

Kodeks Norymberski #7: Należy poczynić przygotowania na wypadek nawet odległej możliwości odniesienia obrażeń, kalectwa lub śmierci

Nie poczyniono żadnych przygotowań. Ta terapia genowa pominęła próby na zwierzętach. Własne badania kliniczne 3 fazy na ludziach, prowadzone przez firmy farmaceutyczne, nie zakończą się przed 2022 /2023 rokiem. Te szczepionki zostały zatwierdzone na mocy ustawy o stosowaniu w nagłych wypadkach i narzucone niedoinformowanemu społeczeństwu. Nie są one zatwierdzone przez FDA.

Kodeks Norymberski #8: Eksperyment musi być przeprowadzony przez osoby o kwalifikacjach naukowych

Politycy, media i aktorzy twierdzący, że jest to bezpieczna i skuteczna szczepionka nie są wykwalifikowani. Propaganda to nie nauka medyczna. Wiele punktów sprzedaży detalicznej, takich jak Walmart i centra szczepionek drive-through nie mają kwalifikacji do podawania eksperymentalnych medycznych terapii genowych niedoinformowanemu społeczeństwu.

Kodeks Norymberski #9: Każdy musi mieć prawo do zakończenia eksperymentu w dowolnym momencie

Pomimo oburzenia ponad 85.000 lekarzy, pielęgniarek, wirusologów i epidemiologów – eksperyment nie został zakończony. W rzeczywistości, obecnie podejmowane są liczne próby zmiany prawa w celu wymuszenia przestrzegania szczepionek. Dotyczy to szczepień obowiązkowych i przymusowych. Eksperymentalne „aktualizacyjne” zastrzyki są planowane co 6 miesięcy, bez żadnego odniesienia do rosnącej liczby zgonów i obrażeń już spowodowanych przez ten eksperyment. Te „aktualizacyjne” zastrzyki będą podawane bez żadnych badań klinicznych. Miejmy nadzieję, że ten nowy Proces Norymberski położy kres tej zbrodni przeciwko ludzkości.

Kodeks Norymberski #10: Naukowiec musi doprowadzić do zakończenia eksperymentu w każdej chwili, jeśli istnieje prawdopodobna przyczyna, że spowoduje on obrażenia lub śmierć

Jest jasne w statystycznych danych sprawozdawczych, że ten eksperyment powoduje śmierć i obrażenia, ale wszyscy politycy, firmy farmaceutyczne i tak zwani eksperci nie podejmują żadnych prób powstrzymania tego eksperymentu terapii genowej przed wyrządzaniem szkód niedoinformowanemu społeczeństwu.

Co możesz zrobić, aby pomóc położyć kres tej zbrodni przeciwko ludzkości? Podziel się tą informacją. Pociągnij do odpowiedzialności swoich polityków, media, lekarzy i pielęgniarki – jeśli są oni współwinni tej zbrodni przeciwko ludzkości, oni również podlegają prawom określonym w Konwencji Genewskiej i Kodeksie Norymberskim i mogą być sądzeni, uznani za winnych i skazani na śmierć. Postępowania prawne posuwają się naprzód, dowody zostały zebrane, a rosnące grono ekspertów bije na alarm.

Odwiedź stronę internetową Komitetu Covid pod adresem: https://corona-ausschuss.de i jeśli zostałeś dotknięty tą zbrodnią, zgłoś wydarzenie, osoby w nim uczestniczące i jak najwięcej szczegółów na następującej stronie internetowej:

https://www.securewhistleblower.com

Zbrodnie przeciwko ludzkości dotykają nas wszystkich. Są one zbrodnią przeciwko tobie, twoim dzieciom, twoim rodzicom, twoim dziadkom, twojej społeczności, twojemu krajowi i twojej przyszłości.

źródło: Strażnicy Wolności

 

Słuchajcie też:

Warto Rozmawiać – Rozmowa z dr. Hałatem

 

https://straznicywolnosci.pl/warto-rozmawiac-rozmowa-z-dr-zbigniewem-halatem/

Podziel się!