Prometej Wyzwolony: 1. Język Bogów – najważniejsze informacje – Teoria ROAR!; 2. Wzrost – Słowo z języka źródłowego

Język Bogów – najważniejsze informacje – Teoria ROAR!

1. Język Bogów – najważniejsze informacje – Teoria ROAR!

https://www.youtube.com/watch?v=00LNNGsui5I

Spis treści / Istotne informacje / Użyteczne linki

00:00 – Wstęp – O Bogach i Złotych Ludziach

4:49 – Punkt Pierwszy – Polski a Język Źródłowy

5:18 – Punkt Drugi – Język Natury

5:48 – Punkt Trzeci – Przetrwanie Najsilniejszego

6:11 – Punkt Czwarty – Kształt liter a znaczenie wyrazu

7:01 – Punkt Piąty – Kształt liter a znaczenie wyrazu

7:46 – Punkt Szósty – Funkcje Liter

8:24 – Punkt Siódmy – Prawo Obrazowości Liter

8:58 – Punkt Ósmy – Litery – wielowymiarowe symbole

9:44 – Punkt Dziewiąty – Prawo Biegunowości Liter i Ligatur

11:11 – Punkt Dziesiąty – Pierwiastki słowotwórcze

11:56 – Punky Jedenasty – Konstrukcja wyrazów

12:31 – Punkt Dwunasty – Unikalne konstrukcje

14:49 – Punkt Trzynasty – Przykładowe wyrazy

17:10 – Punkt Czternasty – „Ciemne wieki” a dzisiejszy dzień

17:46 – Punkt Piętnasty – O zaśnięciu ludzkości

18:34 – Punkt Szesnasty – Język Źródłowy a prasłowiański

19:45 – Punkt Siedemnasty – Wyrażanie siebie poprzez język

20:30 – Punkt Osiemnasty – Wartości liczbowe liter i ligatur

21:05 – Punkt Dziewiętnasty – Obrazowość Słów

22:36 – Punkt Dwudziesty – Dekodowanie symboli

23:35 – Punkt Dwudziesty Pierwszy – O wynaturzeniach i naleciałościach

24:24 – Punkt Dwudziesty Drugi – Nowe słowa?

25:58 – Punkt Dwudziesty Trzeci – Klucze do zrozumienia natury rzeczywistości

26:43 – Punkt Dwudziesty Czwarty – Systemy runiczne

27:41 – Punkt Dwudziesty Piąty – Litery a Runy

28:32 – Punkt Dwudziesty Szósty – AŁRORA

29:47 – Punkt Dwudziesty Siódmy – Relatywizm językowy a ewolucja człowieka

30:25 – Punkt Dwudziesty Ósmy – Polak potrafi

30:54 – Punkt Dwudziesty Dziewiąty – Era Wodnika a powrót wiedzy o Języku Źródłowym

31:39 – Punkt Trzydziesty – Odrodzenie

32:25 – Zakończenie

Lista odcinków o języku:

https://prometej-wyzwolony.blogspot.c…

Użyteczne linki: https://prometej-wyzwolony.blogspot.c…

https://prometej-wyzwolony.blogspot.c…

https://prometej-wyzwolony.blogspot.c…

2. Wzrost – Słowo z języka źródłowego

https://www.youtube.com/watch?v=lke-tAq2CpU

Podziel się!