1. WM: „Stop NOP” wygrało w sądzie z Ministrem Zdrowia; 2. Tagen TV: dr Jaśkowski – Stoimy nad przepaścią; 3. Demonstracje antycovidowe!; 4. Biełsat TV: Białoruś na liście priorytetów Joe Bidena?

„Stop NOP” wygrało w sądzie z Ministrem Zdrowia

Tak tworzy się społeczeństwo obywatelskie i demokrację bezpośrednią – trzymając władzę i polityków za gardło! Nie popuścimy i m – Wszyscy winni pójdą siedzieć!

1. WM: „Stop NOP” wygrało w sądzie z Ministrem Zdrowia

Stowarzyszenie „Stop NOP” w odpowiedzi na drastyczne decyzje rządu związane z ogłoszeniem stanu epidemii i tzw. lockdownu, wysłało wniosek z listą pytań o ich uzasadnienie i dowody, że decyzję te są właściwe. Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na większość pytań. 13 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że minister naruszył prawo i zobowiązał go do odpowiedzi, zasądzając zwrot kosztów dla stowarzyszenia.

Sąd zobowiązał Ministra Zdrowia do odpowiedzi na następujące pytania dotyczące testów, maseczek, ogłoszenia epidemii, przymusu bezpośredniego, testów na grypę w poprzednich latach oraz konsekwencji i kosztów lockdownu:

„2. Wnosimy o podanie listy producentów testów na Covid-19, wirusa SARS-CoV-2 dostępnych na terytorium Polski wraz ze specyfikacją tych testów i wskazaniem czy mogą one być używane do diagnostyki medycznej oraz diagnostyki chorób zakaźnych. Wnosimy również o podanie stopnia prawdopodobieństwa uzyskania wyniku pozytywnego, przy braku wirusa i prawdopodobieństwo uzyskania wyniku negatywnego, przy obecności wirusa w pobranym materiale z podziałem na poszczególne testy. Jak wiarygodne są oryginalne sekwencje genomu z chińskich laboratoriów, również biorąc pod uwagę 1495 mutacji wirusa z sześciu kontynentów?

6. Wnosimy o udostępnienie treści wniosku Głównego Inspektora Sanitarnego skierowanego do Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii na terytorium Polski wraz z załącznikami.

9. Co było powodem zmiany przez Ministra Zdrowia stanowiska w sprawie obowiązku noszenia maseczek ochronnych (wypowiedź Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2020 r. w rozmowie z redaktorem Robertem Mazurkiem wskazująca na ich bezużyteczność)? Czy maseczka ochronna zabezpiecza osobę ją noszącą przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2? Czy maseczka ochronna zabezpiecza inne osoby od zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 od osoby noszącej maseczkę? Czy były w tym przedmiocie przeprowadzone badania? Jeśli tak, to przez kogo i jakie są ich wyniki? Wnosimy o udostępnienie kopii tych badań. Jakie są zagrożenia dla zdrowia związane z ciągłym noszeniem maseczek?

10. Kto jest autorem procedury postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020 r., zaakceptowanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat użycia przymusu bezpośredniego wobec osób podejrzanych o zachorowanie lub chorych? Czy była ona konsultowana z Ministerstwem Zdrowia? Jakie badania/raporty stanowiły podstawę jej wydania?

18. Ile testów w kierunku grypy wykonano w Polsce w latach 2016-2019 ?

19. Ile z wykonanych testów potwierdzono wirusa grypy oraz jaka jest skuteczność testu na grypę w porównaniu do skuteczności testu na COVID-19?

22. Jakie są szacowane przez Ministra Zdrowia koszty problemów zdrowotnych u całej polskiej populacji wynikających ze stresu, braku ruchu, braku przebywania na świeżym powietrzu, braku przebywania na słońcu, niedotlenienia i innych negatywnych skutków noszenia maseczek, braku dostępu do usług medycznych będących skutkiem powszechnej izolacji i kwarantanny oraz paraliżem systemu ochrony zdrowia? Ile osób już straciło i może wkrótce w związku z tym stracić zdrowie i życie?”

Wniosek i skargę przygotowała Kancelaria Adwokacka Arkadiusz Tetela.

Pełna treść wyroku TUTAJ w formacie PDF.

Źródło: StopNOP.com.pl

źródło: https://wolnemedia.net/stop-nop-wygralo-w-sadzie-z-ministrem-zdrowia/

2. Tagen TV: dr Jaśkowski – Stoimy nad przepaścią

https://www.youtube.com/watch?v=4kt1hbmcRIc&feature=share&fbclid=IwAR0uF8-_1BlBLfsUeMTH45xXx0wv8gH-LYDZV7miTd12KThsW6Rw_2X1kEQ

3.Demonstracje antycovidowe

https://www.youtube.com/watch?v=rmewEVzjOJQ&feature=youtu.be

Milicja Polityczna: Austria – Policja dołącza do antycovidowych demonstrantów!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2317721765024559&id=642713989192020

 

 

4. Biełsat TV: Białoruś na liście priorytetów Joe Bidena?

https://www.youtube.com/watch?v=Lv0aqAJC29I

Prezydent Joe #Biden utworzył zespół, który określi politykę międzynarodową #USA na najbliższe 4 lata. Niedługo potem Rada Atlantycka opublikowała raport „Biden i Białoruś, strategia nowej administracji”. — Putin dzwoni do Bidena albo Biden do Putina. Dyskutują o tym, co wydarzyło się na Białorusi, po czym informują Łukaszenkę, że trzeba coś zrobić w określony sposób, bo się tak dogadali. #Putin jest gotowy do negocjacji, ale nie zrobi wszystko na życzenie amerykańskiego prezydenta. Co więcej, czasami może zrobić coś na złość — podkreśla Dmitryj Trawin, komentator polityczny w Rosji. Kolaż zdjęć: JONATHAN ERNST / Reuters / Forum

Podziel się!