Zdrojowa TV: Czesław Białczyński – Księga Tanów: „Bór Twoim Bogiem jest – Zapamiętaj!” (Jama Michalika, wrzesień 2020)

Bór Twoim Bogiem jest – Zapamiętaj!

Słowo wyjaśnienia. Czytam tutaj wyłącznie wybrane fragmenty wątku epicko-poetyckiego z Tanu Wielkiego Czwartego – Zielonych Świątków. Same Tany, czyli obrzędy -sposób oddawania czci bogom i składane im ofiary oraz ucztowanie, ich szczegółowy opis co do zawartości, treści, oprawy, następstwa, znaczenia, co do ich atrybutów, modlitw, śpiewów i tańców zostały tutaj celowo pominięte, po to żeby przedstawić wyłącznie owo poetyckie, słowiańskie w duchu spoiwo, rdzeń świętej bajnej opowieści . Gdybym chciał przeczytać  pełny opis Zielonych Świąt Małego Maja, czytanie zajęłoby ponad 2 godziny.  CB

https://www.youtube.com/watch?v=CflBN3DpZik&feature=share&fbclid=IwAR3_FxxE7b_wPezu20oPm8Bd8MU5Xh-QcR4JJ5-25ciwyaxj7WveokJVpsY

Podziel się!