Lechickie Odrodzenie: Lucyferaza. Kampania szczepionkowa uwalnia duchowe i niepodległe społeczeństwo lechickie od chorej tkanki systemowej kontroli

Kampania szczepionkowa uwalnia duchowe i niepodległe społeczeństwo lechickie

Kampania szczepionkowa przygotowanych do ewakuacji okupantów Ziemi Lechickiej upada od samego początku, sabotowana przez Przestrzeń, powstających patriotów i samą nieudolną i zagubioną administrację. 

 

Wbrew intencjom chazarskim i masońskim nasilenie propagandy szczepionkowej wzmogło nieufność i zachowawczość Polaków, co szczególnie wymowne – nawet pośród urzędników czy pracowników służb medycznych i ratunkowych. Filmy zachęcające Lechickie Rodziny do szczepień przeciw Covid-19 są wręcz groteskowe i kojarzą się z przekazami z filmów SF o zniewolonych i skoszarowanych społeczeństwach. Politycy w swoich debatach otwarcie omawiają niespodziewany – po wielu miesiącach kampanii ogłupiania i zastraszania – problem z ogólnonarodowym dystansem do szczepionkowej oferty – wciąż jednak swoją postawą i słowami traktują Naród jak bezrozumne i poddane sobie stado. Mówi się zresztą w mediach nie o odporności narodowej, społecznej, ludzkiej, lecz o stadnej właśnie. Chazarowie rozprawiający o postawie Lachów i decydujący o ich losach nie ukrywają już swoich dominujących cech w podejściu do naszego Narodu: pogardy, nonszalancji, zuchwalstwa i nienawiści. Tylko nienawiść ze strony wczepionej do ziemi gospodarza rasy może sprawić, że zamiast szacunku i wdzięczności, okazuje wyższość i zatwierdza projekty depopulacji. 

Wszystko, co się teraz dzieje, mając charakter mroczny i przytłaczający, zwłaszcza dla mniej zorientowanych w transformacji Rodaków, służy przemianie ciemnego w jasne, chorego w zdrowe, zniewolonego w wolne. Także rozpasanie chazarskich medyków i polityków, mimo że drażniące i sprowadzające w wyobraźni sarmackie szable do dłoni – całe społeczeństwo musiało w jakiś sposób zorientować się, że zostało demonicznie zwiedzione i zaprogramowane na radość z niewoli, wyzysku, przepracowania i przyspieszonej śmierci.

     Upadek szpitalnictwa i autorytetów medycznych także został przyspieszony dzięki fałszywej pandemii i kampanii szczepionkowej. Dzięki temu Polska wchodzi w proces przejściowy między medycyną konwencjonalną, a naturalno-energetyczną. Dzięki temu kobiety odzyskają pełną świadomość swoich praw i Mocy, i uwolnią się od wmanipulowanej, sprzecznej z ich godnością, boską naturą i możliwościami ginekologii męskiej. W dalszym etapie, który przyniesie korzystne przemiany DNA, wzrost zdolności kontrolowania swego ciała i operowania energiami, żadna ginekologia ani dotychczasowa standardowa medycyna nie będą potrzebne. Dzięki „pandemii” skończą się także traumatyczne i destruktywne dla potencjałów Dzieci i Rodów porody szpitalne. Ten proces już ruszył, nawet systemowe media otwarcie mówią o rosnącej liczbie porodów domowych. Z czasem przybędzie duchowo dostosowanych douli/położnych, a porody będą pozbawione cienia lęku i zagrożenia, stając się w pełni świadomości przechodzonym świętym rytuałem rodzinnym.

Kampania szczepionkowa odcina od przebudzonego (i coraz bardziej zdecydowanie sięgającego po swe prawa) Narodu Lechickiego wszelkie chore tkanki. Należą do nich wszystkie warstwy popierające dotychczasowy stan niewiedzy, niewoli, autodestrukcji – w tym celebryci. Rozrywka dzięki filmom, programom, koncertom, teledyskom przekazuje treści i kody antynarodowe, od mieszania rasowego i nieświadomej seksualności, przez wulgaryzację i przybieranie postaw beztroskich i nonszalanckich, po skupianie aktywności na szkodliwych nawykach.

Celebryci w ogromnej większości stali się twarzami kampanii szczepionkowej. Tym samym stali się twarzami depopulacji Lechitów. To obnażyło ich rzeczywiste znaczenie dla sfer ducha, wolności, ewolucji, dla spraw Narodu. To ostatecznie przypieczętowuje ich los, ponieważ nawet z natury skłonny do wybaczania naród słowiański nie będzie już nigdy więcej ani traktować wiarygodnie takiego rodzaju osób, ani też otwierać się na przekazy rozrywkowe nie mającego nic wspólnego z prawdziwymi potrzebami duszy.

Celebryci wciąż czynią swą opłaconą rolę – ale już upadli i nie uczestniczą w cudach Lechickiego Odrodzenia. Celebryci kłamią, politycy, urzędnicy, lekarze i pracownicy Sanepidu – kłamią.

Media także, niczym rozpędzone kołowroty, uporczywie i tępo tkają antynarodowe przekazy – ale po prostu kłamią. Napędza je kłamstwo i tylko to mogą zaoferować. Czynią wrażenie, że proceder szczepień ruszył pełną parą, lecz w rzeczywistości pełną parą ruszyła propaganda tego procederu. Wyniki chętnych i zaszczepionych są zawyżane, by wywrzeć presję na opornym społeczeństwie. Wyniki interwencji policyjnych i wręczanych mandatów są tak samo kłamliwie zawyżane, aby w funkcjonariuszach wywołać przekonanie, że antynarodowe postępowanie jest powszechne w Kraju, żeby ich skruszyć i zachęcić do „czynienia swych powinności”. Społeczeństwo zaś ma to przekonać, że represje są powszechne i liczne, a tym samym sprowadzić na nie przygnębienie i zniechęcenie.

Tym samym stara taktyka chazarska znów opiera się na hologramie skłóconych, zgaszonych i podzielonych Lachów – gdy tymczasem wstają oni i jednoczą siły.

Lista wpadek i kompromitacji dotyczących szczepień wydłuża się i będzie ich tyle, że system uczyni bezradnym, a Polacy pojmą masowo, że zapędza się ich w pułapkę.

Szczepionka na Covid-19 jest pułapką, ostatnią diaboliczną zasadzką na Wolnych Lachów i Wolną Ludzkość. W rzeczywistości wejdzie w nią niewielka jej część, przed upadkiem jej konstruktorów. Nikt świadomy swych praw naturalnych i Wolnej Woli nie podda się szczepionce i nikt, nawet sam diabeł, do tego go nie zmusi.

 

więcej u źródła: https://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2021/01/lucyferaza-kampania-szczepionkowa.html?m=1

Podziel się!