1. Przykład Szwecji pokazuje wielkie covidowe kłamstwo nie gorzej niż Białorusi; 2. WM: Naukowcy i lekarze znów apelują do rządu i prezydenta; 3.wR24.pl: Szczepionkowa propaganda w Polsce! Czy to już totalitaryzm sanitarny? M, Dybowski; 4. Bibuła.com: 24 publikacje o absurdach Lockdownu. Czyli nie tędy droga; 5. Grzegorz Braun: ZATRWAŻAJĄCA arogancja władzy PiS! Morawiecki GORSZY od Jaruzelskiego i Urbana!

Przykład Szwecji pokazuje wielkie covidowe kłamstwo

Jak nazwiecie ludzi  którzy tworzą listy Volksdojczy (Szczepionych) i Żydów (Nieszczepionych)?

Ja nazywam ich po prostu faszystami.

Jak nazwiecie ludzi którzy wydają do polskich dowodów osobistych, a właściwie w zamian za nie  Kenkarty (określające nową tożsamość II kategorii)  i Auswajsy (szczepionkowe zezwolenia na życie i pracę)?

Ja nazywam ich faszystami.

Czy następnym dokumentem rządu PIS będzie Karta Tożsamości Katolickiej? – taki 100% auswajs na bycie wolnym człowiekiem?

Czy następnym krokiem rządu PIS będzie stworzenie Getta dla Nieszczepionych i otwarcie Auschwitz dla tych którzy będą przekraczać granice getta oraz unikać szczepionki? Jak nazywacie ludzi którzy mają takie plany?

Jak nazywacie ludzi, którzy rządzą ustnymi oświadczeniami z TV, albo rozporządzeniami które są bezprawne?

Faszystami?

Oni nazywają siebie Prawo  i Sprawiedliwość oraz IV Rzeczpospolita, czyli IV Rzesza. Nazywają też siebie Lepszym Sortem i Prawdziwymi Polakami.

Ja takich ludzi nazywam faszystami.

Jeżeli nie pamiętacie POLACY o tym to przypominam wam, że podobnie jak Hitlerowcy, oni PISowcy, wprowadzili pierwsze dzielące Polaków na kategorie Lepszych (Volksdojczy, Obywateli) i Gorszych (Nieobywateli, Żydów) prawo w Przedszkolach, do których zabronili wstępu Nieszczepionym Dzieciom – potomstwu Nowych Żydów, według pseudokodeksu medycznego, który nie ma żadnego umocowania w Konstytucji RP. Ten pseudomedyczny kodeks (nowe prawo czystej rasy) nie ma żadnych racjonalnych podstaw (naukowych), poza „wyobrażeniami” na temat zachowań poprawnych medycznie i niepoprawnych medycznie według Naczelnej Izby Lekarskiej, czyli według  organizacji zawodowej lekarzy skorumpowanych przez Big Pharmę. NIL jest organem pozaprawnie regulującym życie obywateli w Polsce i dzielącym obywateli na Lepszych i Gorszych, a więc jest współczesnym odpowiednikiem SS, jej pseudomedyczną wersją. Nikt nie protestował wtedy na poważnie w Polsce, tak samo jak w 1933 w Niemczech.

Rozporządzenie Rady Warszawy z listopada 2019 i Wyrok sądu z lipca 2020:

Rada Warszawy zamyka dostęp do żłobków dla nieszczepionych dzieci
Rada Warszawy miała prawo zamknąć dostęp do żłobków dla nieszczepionych dzieci. Jest wyrok sądu

Czy Radą Warszawy rządzi PIS? Nie! Motorem tej akcji była postkomunistyczna Gazeta Wyborcza, główny orędownik Platformy Obywatelskiej i działacze PO oraz SLD! Czy cała ta tzw. „Klasa Polityczna” (Jaśnieoświeceni!), która rządzi Polską od 1989 roku to Faszyści?

Odpowiedzcie sobie sami kochani Polacy. Ci Rządzący Wami od 1989 roku są poza kontrolą Narodu – tak jak było w hitlerowskich Niemczech!

Na marginesie – zabawna sytuacja w turnieju Czterech Skoczni, kiedy to test PCR najpierw wskazał pozytywnego, czyli zakażonego Klemensa Murańkę i usunął Niemcom decyzją administracyjną z drogi do zwycięstwa całą drużynę polską, okazał się po telefonie Morawieckiego i Dyplomacji Polskiej w Berlinie do władz niemieckich nagle negatywny  i w nocy zmieniono decyzję. To pokazuje z jaką chucpą i manipulacją mamy do czynienia i czym są rzekome „testy”, a co zatem idzie jak zbędne i ryzykowne są tzw „szczepionki” – tak w Niemczech jak i w Polsce. Jak zwykle to Polska, tym razem przy pomocy Morawieckiego znów obnaża, że cała ta polityczna budowla covidowa jest dziurawa i oparta na zupełnej dowolności medycznego faszyzmu, przy pomocy którego rządzą teraz światem Banksterzy i Big Pharma. A ile zgrzytania zębami ta sprawa wywołuje w Niemczech, dosłownie całe Niemcy zatrzęsły się z oburzenia… na testy? Nie! Na polski rząd. (https://www.onet.pl/sport/onetsport/skoki-niemieckie-media-tcs-przycmiony-przez-polski-rzad/h7mjcw9,d87b6cc4).

 

1. Przykład Szwecji pokazuje wielkie covidowe kłamstwo nie gorzej niż Białorusi.

(komentarz Wieda.pl)

Grafika z liczbą zgonów w Szwecji w latach 2010-2020. Stan na 11 grudnia 2020.
W Szwecji nie było lockdownów, żadnych większych obostrzeń, ani noszenia masek.
https://wieda.pl/wp-content/uploads/2020/12/szwecja.jpeg

Czy potrzeba więcej dowodów na to, że 50 tysięcy zgonów ponad normę w Polsce jesienią 2020 jest tylko i wyłącznie wynikiem polityki rządu?

2. WM: Naukowcy i lekarze znów apelują do rządu i prezydenta

Pierwszy apel „W sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2” nie odniósł żadnego skutku, dlatego Stowarzyszenie „Wolne Wybory” oraz ponad sześćdziesięciu naukowców i lekarzy skierowało do rządu i prezydenta nowy apel pod nazwą „O powstrzymanie się od szczepień i powrót do normalności”. Poniżej pełna treść listu otwartego.

List otwarty do Prezydenta i Rządu RP

Warszawa, 14 grudnia 2020

Pan dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Pan dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Do wiadomości: Sejm RP, Senat RP, Media

Środowisko naukowców i lekarzy, reprezentowane przez osoby podpisane pod tym apelem, pragnie ustosunkować się do Narodowego Programu Szczepień. Uważamy, że szczepionki na SARS-CoV-2 nie zostały właściwie zbadane, są potencjalnie niebezpieczne, ich skuteczność jest nieudowodniona, a masowe szczepienia wszystkich dorosłych obywateli polskich nie mają pełnego uzasadnienia w obliczu faktu, iż 80% populacji przechodzi zakażenie bezobjawowo. Drogą do zakończenia obecnej epidemii i powrotu do stanu normalności jest stopniowe zlikwidowanie obostrzeń i dążenie do wytworzenia w społeczeństwie naturalnej odporności stadnej, przy jednoczesnej ochronie osób starszych i innych z grup ryzyka.

Uzasadnienie:

1. Zdecydowana większość osób w młodszym wieku przechodzi zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 bezobjawowo. Samo zakażenie wirusem nie świadczy o chorobie. Nawet WHO przyznaje, że rozprzestrzenianie wirusa przez osoby bezobjawowe jest bardzo rzadkie i wszelkie działania lecznicze powinny być ukierunkowane na osoby wykazujące objawy chorobowe. Grupa zagrożona chorobą to głównie osoby starsze powyżej 70 lat z przewlekłymi chorobami współtowarzyszącymi. Po co więc szczepić ludzi młodych?

2. Z wprowadzeniem szczepionki do organizmu mogą wiązać się powikłania i dlatego należy szacować ich ryzyko. Aby uzasadnić konieczność szczepień, należy udowodnić, że ryzyko zachorowalności i śmiertelności w przypadku naturalnym przebiegu choroby COVID-19 spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 jest dużo większe niż ryzyko powikłań po szczepieniu. Takiego dowodu nie przedstawiono.

3. Szczepionka na SARS-CoV-2 została opracowana w bardzo szybkim tempie, pominięto niektóre etapy badania, w tym testy na zwierzętach oraz próby kliniczne odzwierciedlające strukturę populacji. Zgodnie z danymi producentów nie testowano osób poniżej 12 roku życia oraz ograniczono testy osób powyżej 65 roku życia. Tym samym niewiele wiadomo o efektach działania konstruktu mRNA u osób najbardziej zagrożonych. Biorąc pod uwagę, że do tej pory nigdy nie stosowano takiego konstruktu u ludzi, jego wprowadzenie powinno być poprzedzone bardzo szczegółowymi analizami. Nowatorstwo nie jest dowodem bezpieczeństwa, a nowe rozwiązania wymagają dużej ostrożności. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do produktu medycznego o charakterze szczepionki, który proponuje się młodym ludziom, którzy w minimalnym stopniu są zagrożeni chorobą COVID-19.

4. Nowe szczepionki na SARS-CoV-2 stworzone na bazie mRNA lub oparte o wektory wirusowe nie są tradycyjnymi szczepionkami. Są to raczej substancje mogące w komórkach doprowadzić do modyfikacji ekspresji genów. Tego rodzaju „szczepionki” nie można uznać, za skuteczne i bezpieczne, dopóki ich skuteczność i brak poważnych skutków niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. Stosowanie ich to na obecnym etapie eksperyment medyczny na wielką skalę, zwłaszcza, że nie znamy potencjalnych skutków odległych, a szczepienia być może trzeba będzie powtarzać. Szwajcarski Urząd ds. rejestracji i kontroli leków Swissmedic nie zgodził się na dopuszczenie do obrotu w Szwajcarii szczepionek Pfizer/BioNTech, AstraZeneca i Moderna, gdyż ocenił, że w dokumentacji brakuje ważnych danych, dotyczących ich bezpieczeństwa i skuteczności. Polska powinna traktować kwestię bezpieczeństwa szczepionek z równą powagą jak Szwajcaria.

5. Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniej dopuszczone do obrotu na rynku. Wyniki ich badań nie są jednoznaczne i nie dają prawa do twierdzenia, że są całkowicie bezpieczne. To samo dotyczy szczepionek opartych o wektory wirusowe. Mechanizm indukowania odpowiedzi immunologicznej przez mRNA, mechanizmy rozpoznawania „szczepionki mRNA” przez receptory komórkowe i ich aktywacja nie są dobrze poznane. Przekonywanie obywateli przez rząd RP, nawet w dobrej wierze, że te szczepionki te są w pełni bezpieczne przy ogromie niewiedzy na temat wirusowego mRNA w komórce jest wysoce nieetyczne. Dlatego szczepienia planowane w Polsce muszą mieć charakter wyłącznie dobrowolny, z wykluczeniem jakichkolwiek form przymusu, bezpośredniego i pośredniego, w tym wprowadzania jakichkolwiek przywilejów dla osób zaszczepionych.

6. Jeżeli firmy farmaceutyczne chcą wprowadzić nowe szczepionki, a rząd RP zobowiązuje się do ich zakupu oraz promocji i zastosowania u milionów Polaków, wówczas zarówno firmy farmaceutyczne, jak i rząd muszą ponieść odpowiedzialność za błąd oraz ewentualne negatywne skutki dla zdrowia obywateli w wyniku ich wprowadzenia. Należy stworzyć bazę danych do śledzenia ewentualnych powikłań poszczepiennych oraz ramy prawne dla zagwarantowania rekompensat dla osób poszkodowanych, które w wyniku szczepień na SARS-CoV-2 poniosą uszczerbek na zdrowiu. Samo wprowadzanie szczepionek i ich promocja, bez gwarancji rekompensat finansowych ze strony firm i rządu RP za ich możliwe negatywne skutki uboczne, należy uznać za działanie na szkodę obywateli.

7. Obiektywna informacja o możliwych powikłaniach czy niebezpieczeństwach związanych ze szczepieniami na SARS-CoV-2 musi zostać przedstawiona opinii publicznej, tak jak to się czyni ze wszystkimi produktami medycznymi, a na temat szczepień oraz ich korzyści czy zagrożeń musi być zorganizowana rzetelna debata publiczna. Rząd powinien w swoich działaniach kierować się przede wszystkim interesem publicznym. Powinien informować o możliwości szczepień i o ich możliwych konsekwencjach. Jednak nie powinien ich promować, bo tym samym upodabnia się w działaniu bardziej do korporacji chcących nam sprzedać swój produkt niż do właściwej funkcji rządu, jaką jest obrona dobra publicznego. Eksperci rządowi muszą podpisać deklarację, że nie występuje u nich konflikt interesów i że nie otrzymują lub nie otrzymywali korzyści finansowych od korporacji farmaceutycznych.

8. Od marca br. rząd RP prowadzi niewłaściwą politykę walki z koronawirusem. Zamiast doprowadzić do naturalnych mechanizmów wytworzenia się w społeczeństwie odporności stadnej za pośrednictwem populacji obarczonej niskim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby czy zgonu, przy jednoczesnej ochronie osób w grupie zagrożonej, rząd wprowadza obostrzenia, które niszczą naszą gospodarkę, edukację, życie religijne i kulturę, a także wpływają negatywnie na nasze zdrowie. Apelujemy, aby zaprzestać zwiększania rygorów sanitarnych, w sposób kontrolowany doprowadzić od wytworzenia naturalnej odporności stadnej i odrzucić program masowych szczepień jako niebezpieczny oraz ograniczyć szczepienia jedynie do osób chętnych, zwłaszcza z grup ryzyka.

9. W celu zlikwidowania obecnej epidemii i jak najszybszego powrotu do stanu normalności, należy stopniowo zlikwidować wszystkie obecne obostrzenia. W ocenie sytuacji należy kierować się nie liczbą stwierdzonych zakażeń, ale liczbą chorych wymagających hospitalizacji, zwłaszcza na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Decyzje rządu powinny być podejmowane na podstawie rzetelnej wiedzy, a zwłaszcza w oparciu o następujące założenia: a) choroba COVID-19, powodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2, okazała się znacznie mniej śmiertelna niż przewidywano; b) skutki wprowadzonych obostrzeń są katastrofalne nie tylko dla gospodarki, oświaty czy kultury, ale dla samej służby zdrowia, co powoduje, że tysiące chorych na inne choroby pozostają dziś bez należytej opieki lekarskiej i co skutkuje zatrważającym wzrostem zgonów z przyczyn innych niż COVID-19; c) naukowo nieuzasadniony przymus używania masek na co dzień przez osoby zdrowe oraz inne restrykcje są zaprzeczeniem godności i wolności człowieka; d) szczepionki nie dają gwarancji bezpieczeństwa i skuteczności; e) istnieje droga zakończenia epidemii, jaką jest nabycie naturalnej odporności stadnej, przy jednoczesnej ochronie osób z grup ryzyka.

10. Obecny spadek zakażeń wskazuje na to, że wytwarza się odporność stadna równomiernie w całej Polsce. Sugeruje to, że Polska wychodzi już ze stanu epidemii. Masowe szczepienia w takiej sytuacji są bezcelowe i narażają jedynie wszystkich zaszczepionych na niebezpieczeństwo powikłań. Koszty finansowe związane ze szczepieniami są olbrzymie i podobnie wielkie jest ryzyko z nimi związane. Masowe szczepienia należy powstrzymać.

Dlatego my niżej podpisani apelujemy do Pana Prezydenta i Rządu RP, aby odstąpić od planowanych masowych szczepień; zaprzestać masowych testów PCR, które są niewiarygodne i jedynie wpływają na fałszywe statystyki i atmosferę stanu zagrożenia; zakończyć restrykcje i uwolnić obywateli polskich od obowiązku noszenia masek urągających ludzkiej wolności, a nie spełniających w większości wypadków funkcji ochronnych; nie paraliżować służby zdrowia przez zamykanie przychodni czy zastępowanie ich teleporadami, wysyłanie tysięcy lekarzy i pielęgniarek na kwarantannę oraz nie lekceważyć ludzi cierpiących na inne choroby; uruchomić w Polsce szerokie badania kliniczne nad lekami, takimi jak Amantadyna i innymi, które mogą okazać się skuteczne w leczeniu COVID-19; otoczyć szczególną opieką profilaktyczną ludzi starszych i zagrożonych.

Postulujemy ponadto, żeby cały potencjał służby zdrowia być lepiej wykorzystany do leczenia wszystkich chorych. Część z nich w ostatnich miesiącach zdecydowanie częściej umiera nie z powodu COVID-19, ale na skutek innych chorób i braku dostępu do szybkiego i efektywnego leczenia.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. Artur Śliwiński, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

prof. dr hab. Jakub. Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie

prof. dr hab. Roman Zieliński, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

prof. dr Kornelia Polok, Centre for Biomathematics, Genomics and Evolution

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”

dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG

dr hab. n. med. Joanna Łotowska, UMB

dr hab. n. med. Bożena Okurowska-Zawada, UMB

dr Krystyna Ziemian, UW/Indiana University

dr Marta Ułaszewska-Żuk, Baranowice

dr Diana Wojtkowiak, Gdańsk

dr Mariusz Błochowiak, Poznań

dr inż. Józef Okulewicz, Warszawa

dr n. med. Janusz Korfel, UMB

dr n. med. Dorota Sienkiewicz, UMB

dr n med. Żaneta Piotrowska, UMB

dr n med. Natalia Domian, UMB

dr n med. Alicja Lewandowska, UMB

dr n med. Grażyna Paszko-Patej, UMB

dr n. med. Katarzyna Karolewska-Bochenek, UMB

dr n. med. Zbigniew Martyka, Dąbrowa Tarnowska

dr n. med. Katarzyna Markiewicz, Warszawa

dr n. med. Marek Błażejak, Hamburg

dr n. med. Andrzej Żytowski, Łódź

dr n. med. Jerzy Kąkol, Bydgoszcz

dr n. med. Jerzy Lewko, Białystok

dr n. med. Katarzyna Bross-Walderdorff, Kozy

dr n. med. Katarzyna Landa, Kraków

dr n. med. Przemysław Czyszkowski, Bydgoszcz

lek. med. Zbigniew Markiewicz, Warszawa

lek. med. Ewelina Gierszewska, Chojnice

lek. med. Agnieszka Kowal, Święta Katarzyna

lek. med. Paulina Sawczuk, Warszawa

lek. med. Marta Kołata Warszawa

lek. med. Zbigniew Markiewicz, Warszawa

lek. med. Piotr Iwulski Olsztyn

lek. med. Alicja Alda, Norwegia

lek. dent. Beata Dziekan, Wielka Brytania

lek med. Krzysztof Rożnowski, Bydgoszcz

lek. med. Sylwia Kaźmierczak, Wałbrzych

lek. med. Aleksandra Lassota, Frombork

lek. med. Wojciech Węglarz, Bolesławiec

lek. psychiatra Anita Dahlke-Orska, Kraków

lek. dent. Karolina Szetela, Kraków

lek. med. Izabela Zaremba- Jankowska, Gdańsk

lek. med. Jarosław Zioło, Sanok

lek. med. Agata Osiniak, Kolbuszowa

lek. med. Miroslawa Staniec Kraków

lek. dent. Elżbieta Jagiełło, Warszawa

lek. med. Grzegorz Klasa, Kraków

lek med. Piotr Budzyński, Nowy Sącz

lek. med. Jerzy Marciniak, Opole

lek. med. Justyna Majcher Kraków

lek. dent. Ewa Jurecka, Jabłonowo Pomorskie

lek. med. Krystyna Szymik-Taraszkiewicz, Gliwice

lek. med. Wojciech Węglarz, Legnica

lek. med. Joanna Bromirska, Wrocław

3. wRealu24.pl: Szczepionkowa propaganda w Polsce! Czy to już totalitaryzm sanitarny? M, Dybowski

 

https://wrealu24.tv/na-zywo/szczepionkowa-propaganda-w-polsce-czy-to-juz-totalitaryzm-sanitarny-m-dybowski

4. Bibuła.com: 24 publikacje o absurdach Lockdownu. Czyli nie tędy droga

Zastosowanie powszechnych blokad w przypadku pojawienia się nowego patogenu nie ma precedensu. Jest to eksperyment naukowy w czasie rzeczywistym, w którym większość populacji ludzkiej była i jest wykorzystywana jako szczury laboratoryjne. A koszty są przeogromne.

W menu na dziś coś dla amatorów meta analiz, smakoszy fact-checkingu i zbieraczy linków do źródeł wszelakich. Tematem jest lockdown i sens jego wprowadzania. Oczywiście trudno w takiej sytuacji uniknąć również pytań o koszty. Nie tylko finansowe. Jednak przesłaniem głównym jest zjawisko blokad i ich wpływ na kontrolę wirusa. Wpis zawiera ponad dwadzieścia fragmentów różnych artykułów z szerokiego wachlarza mediów. Znajdziemy opisy sytuacji, opinie, ale również dane statystyczne. Opracowanie ukazało się na stronach American Institute for Economic Research. Jak zwykle przy tego typu kompilacjach, ponownie proszę o zwrócenie uwagi na daty publikowanych fragmentów prac. Ukazywały się w różnych momentach br. Niektóre odnośniki w tekście dodane przez tłumacza.

Zapraszam do lektury.

__________________________________________***__________________________________________

Zastosowanie powszechnych blokad w przypadku pojawienia się nowego patogenu nie ma precedensu. Jest to eksperyment naukowy w czasie rzeczywistym, w którym większość populacji ludzkiej była i jest wykorzystywana jako szczury laboratoryjne. A koszty są przeogromne.

Pytanie brzmi, czy blokady działały w celu kontrolowania wirusa w sposób weryfikowalny naukowo. Opierając się na poniższych badaniach, odpowiedź brzmi „nie” i jest spowodowana różnymi przyczynami: złe dane, brak korelacji, brak wykazu przyczynowego, anomalne wyjątki i tak dalej. Nie ma związku między tzw. lockdownami (lub jakkolwiek inaczej ludzie chcą to nazywać, aby ukryć ich prawdziwą naturę) a kontrolą wirusów.

Być może jest to szokujące odkrycie, biorąc pod uwagę, że powszechna kontrola społeczna i ekonomiczna staje się nową ortodoksją. W zdrowszym świecie ciężar dowodu naprawdę powinien spoczywać na wprowadzających blokady, ponieważ to oni obalili 100 lat mądrości w dziedzinie zdrowia publicznego i zastąpili ją niesprawdzonym, odgórnym zduszeniem wolności i praw człowieka. Nigdy nie przyjęli tej odpowiedzialności. Uważali za aksjomat, że wirusa można zastraszyć i przestraszyć listami uwierzytelniającymi, edyktami, przemówieniami i zamaskowanymi żandarmami.

Dowody wspierające blokady są szokująco słabe i oparte w dużej mierze na porównaniu rzeczywistych wyników ze strasznymi prognozami generowanymi komputerowo, wywodzącymi się z empirycznie niesprawdzonych modeli, a następnie jedynie stwierdzeniu, że rygory i „niefarmaceutyczne interwencje” wyjaśniają różnicę między fabularyzowaniem (fictionalize) a rzeczywistym wynikiem. Z drugiej strony, badania krytykujące lockdowny są oparte na dowodach, solidne i dokładne, zmagające się z danymi, które posiadamy (ze wszystkimi ich wadami) i analizują wyniki w świetle kontroli populacji.

Znaczna część poniższej listy została opracowana przez inżyniera danych Ivora Cumminsa, który przez rok prowadził działania edukacyjne, aby zniweczyć intelektualne wsparcie dla blokad. AIER dodał własne punkty oraz podsumowania. W rezultacie widzimy, że ten wirus zachowuje się typowo, tak samo jak zawsze w historii chorób zakaźnych. Mamy nad nimi niezwykle ograniczoną kontrolę, a to, co mamy, jest związane z czasem i miejscem. Strach, panika i przymus nie są idealnymi strategiami zarządzania wirusami. Inteligencja i terapia medyczna wypadają znacznie lepiej.

(Badania te koncentrują się wyłącznie na lockdownach i ich związku z kontrolą wirusów. Nie zajmują się niezliczonymi problemami, które dręczyły świat, takimi jak nakaz noszenia masek, problemy z testami PCR, problem z błędną klasyfikacją śmierci ani żadnymi szczególnymi problemami związanymi z ograniczeniem podróżowania, zamknięciem restauracji i setkami innych szczegółów, o których całe biblioteki zostaną napisane w przyszłości).
_______________________

1.A country level analysis measuring the impact of government actions, country preparedness and socioeconomic factors on COVID-19 mortality and related health outcomes” by Rabail Chaudhry, George Dranitsaris, Talha Mubashir, Justyna Bartoszko, Sheila Riazi. EClinicalMedicine 25 (2020) 100464

„Pełny lockdown i szeroko rozpowszechnione testy COVID-19 nie były związane ze zmniejszeniem liczby krytycznych przypadków ani ogólnej śmiertelności”.
_______________________

2.Was Germany’s Corona Lockdown Necessary?” by Christof Kuhbandner, Stefan Homburg, Harald Walach, Stefan Hockertz. Advance: Sage Preprint, June 23, 2020.

Oficjalne dane niemieckiej agencji RKI sugerują mocno, że rozprzestrzenianie się koronawirusa w Niemczech ustąpiło autonomicznie, zanim jakiekolwiek interwencje stały się skuteczne. Sugerowano kilka przyczyn takiego niezależnego spadku. Jednym z nich jest to, że różnice w podatności i zachowaniu żywiciela mogą skutkować stadną odpornością na stosunkowo niskim poziomie rozpowszechnienia. Uwzględniając indywidualne zróżnicowanie podatności lub narażenia na koronawirusa, uzyskuje się maksymalnie 17% do 20% populacji, która musi zostać zakażona, aby osiągnąć odporność stada, szacunki potwierdzone empirycznie przez grupę ze statku wycieczkowego Diamond Princess. Innym powodem jest to, że sezonowość może również odgrywać ważną rolę w rozproszeniu.”
_______________________

3.Estimation of the current development of the SARS-CoV-2 epidemic in Germany” by Matthias an der Heiden, Osamah Hamouda. Robert Koch-Institut, April 22, 2020

„Generalnie jednak nie u wszystkich zarażonych osób pojawiają się objawy, nie wszystkie osoby, u których wystąpią objawy, udają się do gabinetu lekarskiego, nie wszyscy, którzy udają się do lekarza, są badani i nie wszyscy, którzy uzyskają wynik pozytywny, są również rejestrowani w systemie zbierania danych. Ponadto między wszystkimi poszczególnymi krokami upływa pewien czas, tak że żaden system ankiet, bez względu na to, jak dobry, nie jest w stanie przedstawić aktualnego procesu infekcji bez dodatkowych założeń i obliczeń ”.
_______________________

4. Did COVID-19 infections decline before UK lockdown? by Simon N. Wood. Cornell University pre-print, August 8, 2020

Bayesowskie podejście zastosowane do brytyjskich danych dotyczących zgonów z powodu COVID-19 i rozkładu czasu trwania choroby sugeruje, że liczba infekcji spadła przed całkowitym zamknięciem Wielkiej Brytanii (24 marca 2020 r.), A infekcje w Szwecji zaczęły spadać zaledwie dzień lub dwa później. Analiza danych z Wielkiej Brytanii przy użyciu modelu Flaxmana et al. (2020, Nature 584) daje ten sam wynik, przy złagodzeniu jego wcześniejszych założeń dotyczących R. ”
_______________________

5.Comment on Flaxman et al. (2020): The illusory effects of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe” by Stefan Homburg and Christof Kuhbandner. June 17, 2020. Advance, Sage Pre-Print.

„W niedawnym artykule Flaxman et al. zarzucają, że interwencje niefarmaceutyczne narzucone przez 11 krajów europejskich uratowały miliony istnień ludzkich. Pokazujemy, że ich metody wymagają okrężnego rozumowania. Rzekome skutki są czystymi artefaktami, które są sprzeczne z danymi. Co więcej, wykazujemy, że blokada Wielkiej Brytanii była zarówno zbyteczna, jak i nieskuteczna ”.
_______________________

6. Professor Ben Israel’s Analysis of virus transmission. April 16, 2020.

„Niektórzy mogą twierdzić, że spadek liczby dodatkowych pacjentów każdego dnia jest wynikiem ścisłej blokady narzuconej przez rząd i władze medyczne. Analiza danych z różnych krajów na całym świecie stawia pod znakiem zapytania powyższe stwierdzenie. Okazuje się, że podobny wzorzec – szybki wzrost infekcji, który osiąga szczyt w szóstym tygodniu i spada od ósmego tygodnia – jest wspólny dla wszystkich krajów, w których wykryto chorobę, niezależnie od ich polityki reagowania: niektóre narzuciły ostrą i natychmiastową blokadę, która obejmowała nie tylko “dystans społeczny” i zakaz zgromadzeń, ale także zamknięcie gospodarki (jak Izrael); niektórzy “zignorowali” infekcję i kontynuowali prawie normalne życie (np. Tajwan, Korea lub Szwecja), a niektórzy początkowo przyjęli łagodną politykę, która wkrótce zmieniła się w całkowitą blokadę (na przykład we Włoszech lub w stanie Nowy Jork). Niemniej jednak dane pokazują podobne stałe czasowe we wszystkich tych krajach w odniesieniu do inicjatywy i szybki wzrost i spadek choroby. ”
_______________________

7.Impact of non-pharmaceutical interventions against COVID-19 in Europe: a quasi-experimental study” by Paul Raymond Hunter, Felipe Colon-Gonzalez, Julii Suzanne Brainard, Steve Rushton. MedRxiv Pre-print May 1, 2020.

„Obecna epidemia COVID-19 nie ma sobie równych w najnowszej historii, podobnie jak interwencje prowadzące do dystansowania społecznego, które doprowadziły do znacznego zatrzymania życia gospodarczego i społecznego w tak wielu krajach. Istnieje jednak bardzo niewiele dowodów empirycznych na temat tego, jakie środki dystansowania społecznego mają największy wpływ (…) Na podstawie obu zestawów modelowania ustaliliśmy, że zamykanie placówek edukacyjnych, zakaz masowych zgromadzeń i zamykanie niektórych mniej istotnych firm wiązało się ze zmniejszeniem częstości występowania, podczas gdy nakazy pozostawania w domu i zamykanie wszystkiego poza przedsiębiorstwami nie było związane z żadnym niezależnym dodatkowym wpływem.”
_______________________

8.Full lockdown policies in Western Europe countries have no evident impacts on the COVID-19 epidemic” by Thomas Meunier. MedRxiv Pre-print May 1, 2020.

„To badanie fenomenologiczne ocenia wpływ strategii pełnego lockdownu zastosowanej we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w celu spowolnienia epidemii COVID-19 w 2020 r. Porównując trajektorię epidemii przed i po lockdownie, nie znajdujemy dowodów na jakiekolwiek nieciągłości w tempie wzrostu, podwojeniu czasu i trendach liczby reprodukcji. Ekstrapolując trendy tempa wzrostu sprzed blokady, podajemy szacunki liczby ofiar śmiertelnych w przypadku braku polityki blokowania i pokazujemy, że te strategie mogły nie uratować życia w Europie Zachodniej. Pokazujemy również, że sąsiednie kraje stosujące mniej restrykcyjne środki dystansowania społecznego (w przeciwieństwie do egzekwowanego przez policję blokowania [containment] domów) doświadczają bardzo podobnego rozwoju epidemii w czasie”.
_______________________

9.Trajectory of COVID-19 epidemic in Europe” by Marco Colombo, Joseph Mellor, Helen M Colhoun, M. Gabriela M. Gomes, Paul M McKeigue. MedRxiv Pre-print. Posted September 28, 2020.

„Klasyczny model podatny-zakażony-ozdrowiały, sformułowany przez Kermacka i McKendricka, zakłada, że ​​wszystkie osoby w populacji są jednakowo podatne na zakażenie. Od dopasowania takiego modelu do trajektorii śmiertelności z powodu COVID-19 w 11 krajach europejskich do 4 maja 2020 r. Flaxman et al. doszli do wniosku, że „duże interwencje niefarmaceutyczne – a w szczególności blokady – miały duży wpływ na ograniczenie przenoszenia”. Pokazujemy, że złagodzenie założenia o jednorodności, aby umożliwić indywidualne zróżnicowanie podatności lub powiązań, daje model, który ma lepsze dopasowanie do danych i dokładniejsze przewidywanie śmiertelności z 14-dniowym wyprzedzeniem. Dopuszczenie niejednorodności zmniejsza szacunkową liczbę zgonów „alternatywnych”, które miałyby miejsce, gdyby nie było interwencji, z 3,2 mln do 262 000, co oznacza, że ​​większość przypadków spowolnienia i odwrócenie śmiertelności COVID-19 tłumaczy się narastaniem odporności stada. Oszacowanie progu odporności stada zależy od wartości określonej dla wskaźnika śmiertelności zakażeń (IFR): wartość 0,3% dla IFR daje 15% dla średniego progu odporności stada.”
_______________________

10.Effect of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: old and new predictions” by Ken Rice, Ben Wynne, Victoria Martin, Graeme J Ackland. British Medical Journal, September 15, 2020.

„Wyniki tego badania sugerują, że natychmiastowe interwencje okazały się bardzo skuteczne w zmniejszaniu szczytowego zapotrzebowania na łóżka na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIT), ale także przedłużaniu epidemii, w niektórych przypadkach powodującej więcej zgonów w dłuższej perspektywie. Dzieje się tak, ponieważ śmiertelność związana z tym jest silnie wypaczona w kierunku starszych grup wiekowych. W przypadku braku skutecznego programu szczepień żadna z proponowanych strategii łagodzenia skutków w Wielkiej Brytanii nie zmniejszyłaby przewidywanej całkowitej liczby zgonów poniżej 200 000 ”.
_______________________

11.Modeling social distancing strategies to prevent SARS-CoV2 spread in Israel- A Cost-effectiveness analysis” by Amir Shlomai, Ari Leshno, Ella H Sklan, Moshe Leshno. MedRxiv Pre-Print. September 20, 2020.

„Oczekuje się, że ogólnokrajowa blokada pozwoli zaoszczędzić średnio 274 (mediana 124, przedział międzykwartylowy (IQR): 71-221) w porównaniu z podejściem „testowanie, śledzenie i izolowanie”. Jednak ICER wyniesie średnio 45 104 156 USD (mediana 49,6 mln USD, IQR: 22,7–220,1), aby zapobiec jednemu przypadkowi śmierci. Wnioski: blokada w całym kraju ma umiarkowaną przewagę w ratowaniu życia w porównaniu z ogromnymi kosztami i możliwymi przytłaczającymi skutkami ekonomicznymi. Wyniki te powinny pomóc decydentom w radzeniu sobie z dodatkowymi falami tej pandemii ”.
_______________________

12. Too Little of a Good Thing A Paradox of Moderate Infection Control, by Ted Cohen and Marc Lipsitch. Epidemiology. 2008 Jul; 19(4): 588-589.

„Powiązanie między ograniczeniem ekspozycji na patogen a poprawą zdrowia publicznego nie zawsze jest takie proste. Zmniejszenie ryzyka, że każdy członek społeczności będzie narażony na patogen, skutkuje zwiększeniem średniego wieku, w którym występują infekcje. Większa zachorowalność w starszym wieku, interwencje, które zmniejszają, ale nie eliminują narażenia, mogą paradoksalnie zwiększyć liczbę przypadków ciężkiej choroby, przenosząc ciężar infekcji na osoby starsze”.

więcej u źródła: https://www.bibula.com/?p=121502

5. Grzegorz Braun: ZATRWAŻAJĄCA arogancja władzy PiS! Morawiecki GORSZY od Jaruzelskiego i Urbana!

https://www.youtube.com/watch?v=RhlF52xUrQ4&t=101s

Podziel się!