Okiem Vrana: Zamek Jaskiniowy, oficjalna historia staje się humbugiem, a legenda-baśń Historią

Zamek Jaskiniowy, oficjalna historia staje się humbugiem, a legenda – baśń Historią

Zamek w Olsztynie w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

ISPOLIN s.m., slaw. lit., arch. ‘olbrzym’ – XVI w.: (rumuński) ispolinulъ, spolinъ (DLR II/1, 905); < scs.
ispolinъ ‘olbrzym, bohater’.

Speleologia (łac. spelaeum z stgr. σπήλαιον „jaskinia” i -λογία od λόγος „mowa, nauka”)

 

The Spali (Latin: Spalaei, Spali, Palaei, Pali)… & Palaios stary, Spalaei/Palaei/Pali was a „collective designation of the eastern branch of Royal Scythians„.
„Jest to naród niepokonany, naród starożytnynaród, którego języka nie znasz ani nie rozumiesz, co mówi…. Jego kołczan jest niby grób otwarty, wszyscy [mężowie] są bohaterami.”

Wyżej Greutingowie to oczywiście Grottungi (grota-speleum) j.w Spalowie (spelae) przeniesieni tylko piórem do Skandii, bo owe jaskiniowe zamki są w Polsce „odkryto” system jaskiń pod zamkiem Olsztyn koło Częstochowy (podobnie Stulsk), to dopiero początek odkryć, czy może zawieszą prace bo pieniądze się kończą. Ale ten fragment jest obiecujący. Zabawne jest tłumaczenie nazwy „Greutungowie (dosł. „ludzie stepu”)”.
_______________________

„Ujawniły one istnienie jeszcze jednej, ogromnej pustki – prawdopodobnie krasowej, choć ewentualności, że jest ona związana z konstrukcją zamku nie można na tym etapie całkowicie wykluczyć” – zastrzega dr Urbanowski.

„Wzgórze zamkowe wymaga dalszych, systematycznych badań i prac restauratorskich. (…) Gigantycznych rozmiarów systemu jaskiń i tuneli pod zamkiem w Olsztynie możemy się tylko domyślać” – kończy.

„Zamki jaskiniowe (pieczary-piecza)” podziemne hale wielkie jak kościoły, są w takich legendach czy bajkach, w których mieszkał „smok” z córkami królewnami, czy są tam śpiący rycerze Chrobrego;

Tu mamy taką Legendę-Baśń która zachowała pamięć o takich podziemnych zamkach miastach tutaj nawet na dnie studni zamek jest „prześliczny”, ale ewidentnie owa studnia jest jakimś otworem szybem wentylacyjnym zamku (stąd wyziewy), nie wiadomo dla czego Smok zrywa złote jabłka i daje królewnom.

Legenda nie jest za logiczna, są to jakieś „memy” legend, są to córki króla Smoka, mało Smoka burzy w chmurze, to jest też żmija 12 głowa (dwunastu wojewodów?), która strzeże źródła, wiadomo, że Ladon strzegł złotej jabłoni i złotych jabłek, czyli systemu władzy. Tak czy inaczej w naszym języku tak zachowała się pamięć o tych jaskiniowych miastach i zamkach.

Złota Jabłoń i odważny Królewicz
jabłoń, na której co lato zjawiały się trzy złote jabłka
spuścił się ciemny obłok na ziemię i wśród błyskawic i grzmotów wyciągnęła się jakby ręka czyjaś i jedno porwała jabłko”
„doszli do wysokiej góry na której szczycie stał duży kamień z marmuru, w którego wyżłobionym wnętrzu znajdował się pierścień żelazny.”
„wyrwał pierścień żelazny ze środka, kamień usunął i ukazała się głęboka studnia, z której wychodziły straszliwe wyziewy
spuśćcie mnie na dół studni
spuścili linę na dno. Tutaj ujrzał królewicz prześliczny ogród i zamek.”
” zobaczył przedziwnej piękności księżniczkę, bawiącą się złotem jabłkiem
Tu mieszka smok straszliwy, który cię na pewno pożre”
królewnę z drugim jabłkiem w ręku, spytał się tej o smoka”
królewnę, rzewnie płaczącą, nie miała bowiem złotego jabłka, jak tamte”
Zabiwszy smoka poszedł do trzech królewien i zaprowadził je ku otworowi, przez który miały być wyciągnięte.”

więcej źródła: https://vranovie.wordpress.com/2020/08/17/zamek-jaskiniowy-oficjalna-historia-staje-sie-humbugiem-a-legenda-basn-historia/

Podziel się!
Ten wpis został opublikowany w Słowianie. Dodaj odnośnik do ulubionych.