Zdrojowa TV: Rocznik Demograficzny – Główny Urząd Statystyczny (Warszawa, Polska)

Zdrojowa TV: Rocznik Demograficzny – Główny Urząd Statystyczny

https://www.youtube.com/watch?v=NGpMiA2YvQY

ZANiM ZGAŚNiE iNTERNET – LiCZBY NiE KŁAMiĄ STATYSTYKA WEDŁUG: ROCZNiK DEMOGRAFiCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY WARSZAWA 2019. ŚREDNiA DOBOWA LiCZBA ZGONÓW.
Podziel się!