Focus TV: Rok w puszczy (2006) – cały film

Rok w puszczy (2006) – cały film

https://www.youtube.com/watch?v=QGGHTC64PAw

„Rok w puszczy” to efekt podpatrywania kamerą o wszystkich porach roku życia Puszczy Białowieskiej, a szczególnie jej najcenniejszej połaci, chronionej przez Białowieski Park Narodowy (BPN). W filmie można zobaczyć m. in: – jak wyglądały lasy, zanim zaczął użytkować je człowiek, – typy lasu: m. in. grąd, bór, ols, łęg, – największego europejskiego ssaka – żubra, – drzewa: m. in. dąb, lipę, świerk, grab, klon, olszę, jesion, sosnę, dożywające swej starości i pozostające do końca w miejscu, w którym rosły, – organizmy związane z martwymi drzewami, przede wszystkim owady i grzyby, – unikatowe ptaki, głównie dzięcioły, – ssaki żyjące w puszczy: bobry, wilki, jelenie, sarny, łosie, dziki, rysie, – nietoperze, – mrówki, – poznać wyniki badań naukowych prowadzonych w BPN, – dowiedzieć się wiele o wykorzystywaniu bogactwa przyrody do celów edukacyjnych, – poznać infrastrukturę turystyczną przyjazną środowisku, – obejrzeć ryciny i fotografie dawnego użytkowania puszczy, zwłaszcza carskich polowań, – zbadać mapy BPN w różnych konfiguracjach. Białowieski Park Narodowy pokazany w filmie to obszar ochrony ścisłej. Odwiedzimy obręb ochronny Hwoźna, park pałacowy z ogrodem i budynkami z czasów carskich, Muzeum Przyrodniczo-Leśne parku, Ośrodek Hodowli Żubrów oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów.
Dowiedz się więcej na http://www.fokus.tv
Podziel się!