Zdrojowa TV: Dolina Będkowska, Źródło Będkówki, prastara Dolina Bytów i Ojców

Dolina Będkowska, prastara Dolina Bytów i Ojców

Dziękuję serdecznie Zdrojowej TV – Michałowi Łyskowi, za rozpoczęcie cyklu o Starosłowiańskich Świątyniach Małopolskich tworzących System Świętych Kopców, Wzgórz i Dolin, system Świątyń Przyrody i za profesjonalny pierwszy odcinek filmu dokumentalnego, jaki powstał.

Tak powinno się mówić o Przyrodzie i tak powinno się ją traktować – jako świętość, która ma trwać w równowadze przez pokolenia i powinna być czczona, podziwiana, szanowana, utrzymywana w czystości. Która powinna służyć, jako miejsce medytacji i modłów, miejsce odbudowy więzi Człowieka z jego Wielkimi Matkami – Żywiołami i Mocami – Ziemią i Przyrodą oraz wielu innymi bóstwami/siłami, jakie mają w takich miejscach swoje źródło i siedlisko.

Tak właśnie jest w Dolinie Bytów i w Dolinie Ojców – jakoś udaje się tam mimo sporego ruchu utrzymywać ową równowagę, czystość i „świętość” tych przepięknych miejsc. CB

https://www.youtube.com/watch?v=Fewemj-NLk0

Podziel się!