Michał Łuczyński – Bogowie dawnych Słowian – studium onomastyczne

Michał Łuczyński – Bogowie dawnych Słowian

Opis

BOGOWIE DAWNYCH SŁOWIAN

STUDIUM ONOMASTYCZNE

Autor: Michał Łuczyński

Kielce 2020

###

Publikacja wydana przy wsparciu Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego.

###

Dotychczasowa dyskusja naukowa na temat religii pogańskich Słowian wskazuje, że wiele ze starosłowiańskich teonimów i epitetów uchodzi za nazwy niejasne. Próby wyjaśnienia etymologii nazw bóstw słowiańskich oraz ich genezy (irańskiej bądź innej niesłowiańskiej) podejmowane były przez wielu autorów, ich rezultaty trzeba jednak ocenić jako niezadowalające. Wydaje się, iż główny problem dotyczy metodologii badań etymologicznych. Wielokrotnie daje się zauważyć słabość niektórych analiz i interpretacji etymologicznych, prowadząca do błędnych wniosków. Na przykład wiele uwagi przykłada się w literaturze do kwestii silnych irańsko-prasłowiańskich związków w zakresie wierzeń religijnych, odzwierciedlonych jakoby w nazewnictwie mitologicznym. W świetle ostatnich badań struktura formalna i semantyka słowiańskich teonimów, takich jak Perun, Weles, Dażdbog, Swarożyc, Simargł lub Chors, pozostaje nadal nierozwiązanym problemem badawczym. (…)

dr Michał Łuczyński

###

SPIS TREŚCI:

 • Podziękowania

I. Wstęp

 1. Charakterystyka pracy
 2. Rozważania wprowadzające
 3. Wybrane problemy studiów nad mitonimią słowiańską

II. Część materiałowa

 1. Teonimia staroruska
 2. Teonimia staropołabska
 3. Przegląd materiału
 4. Analiza formalno-semantyczna
 5. Geografia występowania
 6. Atrybucja chronologiczna
 7. Podsumowanie
 8. Wnioski
 9. Teonimia staropolska
 10. Teonimia staroczeska
 11. Teonimia starołużycka
 12. Teonimia starobułgarska

III. Część analityczna

IV. Zakończenie

V. Objaśnienie skrótów

VI. Bibliografia

VII. Indeks nazw mitologicznych

VIII. Streszczenie

 

źródło oraz miejsce gdzie można książkę zamówić: http://kieleckietowarzystwonaukowe.pl/sklep/bogowie-dawnych-slowian/?fbclid=IwAR1C_zzr8xkHO-0QWBSD0CjfCjymclOk8fTE3chzTTv47SazQsyS0sfumDk

Podziel się!