Teorie Będące Prawdą (2019): Niemiecka kradzież tożsamości

Niemiecka kradzież tożsamości

https://www.youtube.com/watch?v=z9TIgTE0UoE&feature=share&fbclid=IwAR0N3x0_1IYjn8UlzxbRRsRcOxTRkWAB20WuUZofuEzFTJDBvRCjX0bna-Q

Film przedstawia fakty naukowe powszechnie dostępne dla każdego, jak w literaturze tak i w Internecie. Tematem filmu jest przedstawienie kilku przykładów, potwierdzających niezbitych dowodów na to, iż Niemcy na przestrzeni lat bardzo chętnie przywłaszczały sobie nieswoją historię oraz świadomie ingerowały w historyczne manipulacje. Czego miałyby dotyczyć te manipulacje oraz zakłamania? Między innymi: – Słowian połabskich – Prusów – Germanii – Ariów – Swastyki – Cesarstwa zachodniorzymskiego. Dowody są obecne w źródłach pisanych i obecnie już cyfrowych, ale również w badaniach DNA, czyli badań z dziedziny, która do tej pory nie została jeszcze zakłamana.

Źródła pisane internetowe:

http://wspanialarzeczpospolita.pl/201…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat…

http://wspanialarzeczpospolita.pl/201…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_W…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakon_k…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusy_K…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%8…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prusowie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krucjat…

http://www.taraka.pl/jezyki_slowiansk…

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aw…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rasa_pa…

https://sjp.pl/Aryjczycy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Odoaker

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarst…

https://pl.wikipedia.org/wiki/Aryjczyk

Źródła internetowe:

https://www.youtube.com/watch?v=ZOdRl…

https://www.youtube.com/watch?v=Kvwju…

Źródła pisane: „Rodowód Słowian”, T. Kosiński

Muzyka: Asher Fulero – Magical Gravity

Podziel się!