BezChaosowania: Wieża Siedmiu Wodzów (1857) Roman Zmorski

Wieża Siedmiu Wodzów (1857) Roman Zmorski

Od ładnych kilku już lat publikuję niemal wszystkie dzieła Czesława Michałowskiego, który wykonuje niebywałą, wprost tytaniczną pracę dla nas wszystkich, Polaków. Wszyscy widzimy jak trudna, a zarazem jak piękna jest to robota. Robota u podstaw.  Wielu ludziom, którzy czują wielkość tego dzieła, zapewne trudno zdefiniować na czym owa wielkość i niezwykła jego waga polega.

Otóż jest to dzieło Przywracania Ciągłości Wiary i Wiedy Przyrod(zone)y Słowian poprzez cytowanie w nowoczesnej formie audiowizualnej tejże Wiary i Wiedy  wprost z Zapisów jej Polskich Strażników. Ale to nie wszystko, ponieważ daje nam on także cały szereg innych filmów, które krzewią wiedzę o przyrodzie i jej pięknie, o tradycjach słowiańskich – choćby takich jak ogmy-mątry (mantry) słowiańskie i o ważności Bycia Sobą. Tego ostatniego dowodzi nie tylko pracą swoją, ale i swoim świadomym życiem.

Czesław Michałowski swoją pracą wpisał się w tradycję Strażników Wiary i Wiedy Słowian i jest bez wątpienia jednym z filarów Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata, której misją jest czynienie Polaków Świadomymi Swoich Starożytnych Korzeni i Tradycji (jaka z nich płynie). To od Korzeni odbudowujemy dzisiaj swoją Polską Świadomość (historyczną, wierzeniową, polityczną, społeczną)- w tym świadomość ciągłości Wiary Przyrody i Wiedy Przyrodzonej Słowian.   

Zawsze doceniajmy i na każdym kroku chwalmy Tych Którzy Przynoszą Nam Chwałę! Nasza Starosłowiańska Świątynia ma wiele tak wspaniałych Filarów i będziemy częściej o nich mówić i pisać.

Sława! CB

 

Czesław Michałowski czyta Wieżę Siedmiu Wodzów Romana Zmorskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=5-iZ5QtEFBE&feature=youtu.be

 

1.Informacje 0:19

2.Wstęp 1:12

3.Przypis do Wieży Siedmiu Wodzów 4:48

4.Podanie o Wieży Siedmiu Wodzów 13:08

 

eżeli uważasz materiały, które pojawiają się na kanale BezChaosowania za wartościowe i potrzebne,
a chciałbyś wesprzeć ich twórcę (co wpłynie na jakość i częstotliwość przyszłych produkcji) poniżej znajduje się numer konta na który można przelać dowolną kwotę:

(wpisując w tytule przelewu: Darowizna)
64 2030 0045 1130 0000 0953 2180

Dziękuję.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH
ze strony, z której czerpałem fragmenty skanów:
,,Prawa do utworu:
Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy.
źródło: Biblioteka Narodowa”

 

Marian Nosal o kanale BezChaosowania Czesława Michałowskiego

Podziel się!