Marian Nosal: Wielka Lechia i o tym jak z wybitnego naukowca, biskupa Wincentego Kadłubka, dzisiejsze miernoty naukowe próbują zrobić głupka

Wielka Lechia i  o tym jak z  wybitnego naukowca, biskupa Wincentego Kadłubka, dzisiejsze miernoty naukowe próbują zrobić głupka

 

Napisane w  Dzień Zmarłych, 1 listopada 2019, w  Święto Naszych Dziadów i  Bab, z  miłością i  podziękowaniem dla błogosławionego Wincentego za jego patriotyzm i  pracę

Tak zwani „polscy historycy” twierdzą, że słowa Lech (Lęh) i  Lechia (Lęhia) wymyślił i  powołał do istnienia polski „nacjonalista” oraz „fantasta” błogosławiony kronikarz i  biskup Wincenty Kadłubek.

A inni kronikarze polscy tylko za nim te słowa powtarzali.

Twierdzą też, że nazwy Polaków i  Polski na literę „L”, typu tureckie Leh/Lechistan, węgierskie Lengyel/Lengyelország, czy litewskie Lenkas/Lenkija nasi sąsiedzi wzięli właśnie od niego.

Gdyby tak było, to te słowa rozpoczynające się od litery „L” i  oznaczające Polskę i  Polaków najpierw powinny pojawić się u  Kadłubka oraz u  innych polskich kronikarzy, a  dopiero potem u  zagranicznych.

A niestety, dla naszych naukowych kłamczuchów i  „stety” dla nas Polaków jest zupełnie odwrotnie.

Dlatego uważam, że przywrócenie dobrego imienia Wincentemu Kadłubkowi jest sprawą bardzo ważną dla całego Naszego Narodu.

Twierdzenie o  wymyśleniu Lechów/Lechitów przez Kadłubka jest oczywistym kłamstwem i  manipulacją, ponieważ 100 lat PRZED Wincentym Kadłubkiem słowa Lech użył czeski kronikarz Kosmas, a  słowa Lach ruski kronikarz Nestor.

Jeżeli zaś istnieli Lechowie / Lachowie, to musiał też istnieć ich kraj, czyli Lechia.

Chyba że Lechowie/Lachowie mieszkali od razu w  Reichu Rzymskim, pod zaborami, okupacją Niemców, Sovietów lub w  Unii Europejskiej…

Ewentualnie na emigracji, pracując na przysłowiowym zmywaku.

Tak by niektórzy „polscy historycy” chcieli.

No bo wyobraźcie sobie Czechów bez Czech, Polaków bez Polski, Rusinów bez Rusi, czy X-ów bez X-landii…

Ciężko, co?

Wiec i  ci Lechowie/Lachowie ze starych kronik słowiańskich musieli mieć jakiś kraj i  to najpewniej Lechią/Lęhią zwany.

Tak mówi zdrowy rozsądek, ale nie wszyscy go mają.

Nasi „polscy historycy” jakoś taki, wymyślony przez siebie, wybryk natury, czyli naród Lechów bez krainy Lechii akceptują bez mrugnięcia okiem i  z wielką krzywdą dla Polski i  Polaków.

I tu, aby uniknąć nieporozumień, dla moich nowych czytelników podam skróconą definicję Lechii wziętą z  innego mojego tekstu: „Krótka definicja Wielkiej Lechii, czyli naszego prastarego Imperium Lechitów dla początkujących i  zaawansowanych” [3]:

„… Lechia, która ze względu na jej potęgę i  oddziaływanie kulturowe na całą Euroazję i  Afrykę Północną, nazywana jest czasami Wielką Lechią lub Imperium Lechitów, to historyczne, starożytne państwo, czy też, jeżeli ktoś woli inną terminologię, zbiór skonfederowanych ze sobą plemiennych, rodowych słowiańskich tworów prapaństwowych.
Twory te, jak i  cała Lechia, nie mają odpowiedników w  dzisiejszym świecie, a  ich opis całościowy nie jest dostępny w  źródłach pisanych i  aby dokonać satysfakcjonującej nas syntezy, trzeba go szukać w  wielu rozproszonych zródłach historycznych.
Dlatego państwa, kraje, czy zorganizowane ludy skonfederowane w  ramach Lechii, a  trochę podobne do greckich polis, będę nazywał w  tym tekście, w  zależności od kontekstu, krajami, ludami, opolami, czy państwami właśnie. …” [3]

Wcześniejsze użycie słowa Lech/Lach przez Nestora i  Kosmasa, niż przez naszych kronikarzy, przy okazji całkowicie rozbija inną tezę „historyków polskich”, którzy twierdzą, że tylko polscy kronikarze pisali o  Lechii.

A obcy podobno według nich nie pisali…

Było zupełnie inaczej: wielu kronikarzy starożytnych i  średniowiecznych, nie tylko Kosmas i  Nestor, pisało o  Lechii, tylko nazywali ją Hiperboreją, Tartarią, Scytią, Sarmacją, Germanią, Wandalią, Związkiem Lugijskim lub Imperium Hunów, czy Słowian i  Awarów.

To były po prostu alternatywne dawne nazwy Lechii, używane przez pisarzy obcych w  ich językach.

Natomiast kluczowym jest fakt, że polska nazwa tego ludu i  państwa, czyli Lechici i  Lechia nie powstała w  sposób sztuczny w  Polsce, ale była używana przez naszych słowiańskich sąsiadów i  została zapisana WCZEŚNIEJ w  ich kronikach niż w  naszych!!!

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_lechii/wl_i%20_n_pisemne_dowody_n/wl_i_jak_z_biskupa_kadlubka/index,pl.html

Podziel się!