Marian Nosal: Funkcje Emocji w klasycznej chińskiej medycynie

Funkcje Emocji w  klasycznej chińskiej medycynie

Emocje w  kulturze i  medycynie chińskiej są uważane za jeden z  podstawowych czynników patologicznych. Są również używane do stawiania diagnozy. Służą też jako środek terapeutyczny. Jak to wszystko razem jest możliwe?

Siedem Emocji, fot. Rafał Markiewicz i Zosia Markiewicz

 

A tak wygląda harmonia 7 Emocji

 

W Tradycyjnej Chińskiej Medycynie Emocje:

1) są czynnikiem powodującym dysharmonie i  w konsekwencji choroby

2) ich poznanie pozwala diagnozować stan zdrowia pacjenta. Również w  sferze fizycznej,

3) bywają środkiem terapeutycznym

4) obowiązkiem każdego lekarza i  pacjenta medycyny chińskiej jest dbanie o  swoje Emocje i  „porządkowanie swoich duchów” czyli higiena psychiczna

Szczególnie punkt trzeci jest trudny do zrozumienia, bo jak Emocje mogą leczyć, skoro zazwyczaj w  życiu prowadzą do chorób?

 

 

Dzieje się tak, jeżeli są użyte przez mistrza TCM, a  w zasadzie mistrza Klasycznej Medycyny Chińskiej.

Mistrz taki potrafi użyć Emocji w  kole 5 Przemian i  odpowiadających im 5 Emocji w  taki sposób, aby usunąć ich nierównowagę i  wprowadzić harmonię.

Brzmi zagadkowo?

Niedługo podam przykłady takich terapii.

Jest to jedna z  najtrudniejszych i  najbardziej zaniedbanych w  dzisiejszych czasach metod leczenia medycyny chińskiej.

Przede wszystkim stawia wielkie wymagania przed samym lekarzem, który aby rozpoznać właściwie szkodliwe emocje u  pacjenta, sam musie je mieć doskonale zharmonizowane w  sobie.

Ten stan doskonałego zharmonizowania Emocji nazywany jest ciągłą cichą radością z  istnienia i  każdy człowiek powinien być w  tym stanie.

Emocje mogą pojawiać się, ale tylko na krótko, w  odpowiedzi na nagłe zmiany w  otoczeniu, a  potem szybko powinny znikać.

Jeżeli na przykład przechodzimy przez ulicę i  nagle, w  sposób niebezpieczny, nadjedzie samochód, to Emocja Strachu powinna się na chwilę pojawić, ale gdy tylko odskoczymy i  unikniemy wypadku, powinna zaniknąć.

Utrzymywanie w  sobie szkodliwych Emocji przez dłuższy czas jest w  Tradycyjnej Medycynie Chińskiej uważane za patologię.

I rzeczywiście z  praktyki wiemy, że osoba, która nosi w  sobie przez dłuższy czas Gniew, Nadmierną Radość, Nadmierne Myślenie, Żal, czy Strach, powoli traci zdrowie.

Te Emocje „pożerają ją od środka”.

Marian Nosal
26 maja 2014 – 30 września 2019

 

źródło: http://tradycyjnamedycynachinska.pl/sfera_psychiczna_i_duchowa/emocje/funkcje/index,pl.html

Podziel się!